Tagarchief: Bijbels dagboek

‘…wijdt geen zorg aan uw vlees, zodat begeerten worden opgewekt’ (Rom.13:14)

Lezen: 1 Petrus 2:1-10 (Ga naar dit bijbelgedeelte) Ook dit gedeelte (de te lezen tekst van 1 Petrus 2:1-10) staat weer vol opdrachten die we, als we volgelingen van Jezus willen zijn, niet zo maar naast ons neer kunnen leggen. … Lees verder

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

…een tijd, dat de mensen de gezonde (Bijbelse) leer niet meer verdragen…

“Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen.” (2 Tim. 4:3) Lezen: Jesaja 30:8-15 (Ga naar … Lees verder

Geplaatst in Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (12 juni)

“Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.” (1 Joh. 2:2) Lezen: 2 Korintiërs 5:11-15 (Ga naar dit bijbelgedeelte) Paulus was een gelukkig man. Hij wist tenminste nog … Lees verder

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Trek je ‘nieuwe ik’ aan

Jezus leerde ons een modelgebed, wat wij vaak noemen ‘het Onze Vader’. In dit voorbeeldgebed is het principe (volgens de dagelijkse overdenking) van gisteren, over Gods wil, ook duidelijk zichtbaar. Hij leerde ons bidden: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, … Lees verder

Geplaatst in Gebed, Gehoorzaamheid aan God, Heiliging, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (31 januari)

“Wederom, Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is.” (Matt. 18:19) Lezen: Handelingen 4:23-31 (Ga naar dit bijbelgedeelte) Petrus … Lees verder

Geplaatst in Gebed, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (26 januari)

“Hij zei tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” (Luc. 18:27) Lezen: Johannes 15:1-8 (Ga naar dit bijbelgedeelte) Jezus zegt: “Blijft in Mij, gelijk Ik in u”. Dit is een gebod van Jezus. Maar hebt u … Lees verder

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , | 1 reactie

Ons eigen feestje of een ‘Esther-kerk’ ?

Mag ik de suggestie doen dat wat we afgelopen dagen hebben gelezen (via de dagelijkse overdenkingen van DPM – noot AK), een eindtijdprobleem is? Het boek Esther[1] is hiervan een prachtige illustratie. Koning Ahasveros had een vrouw, Vasti.  Hij hield … Lees verder

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (5 januari)

“Daarom, mijn geliefde broeders (en zusters), weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren.” (1 Kor. 15:58a) Lezen: Filippenzen 3:17-4:1 (Ga naar dit bijbelgedeelte) Het vierde hoofdstuk (van Filippenzen) begint met „Daarom”, en de tekst voor … Lees verder

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (8 oktober)

“Zalig de man, die in verzoeking stand houdt, want wanneer hij de proef doorstaan heeft, zal hij de kroon des levens ontvangen.” (Jak. 1:12a) Lezen: Daniël 3 (Ga naar dit Bijbelgedeelte) Een ontroerend hoofdstuk! Sadrak, Mesak en Abednego waren Judese … Lees verder

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Niet alleen van brood… Bijbels dagboek voor vreemdelingen (18 augustus)

“Ik vermaan u dan broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.” (Rom.12:1a) Lezen: 1 Korintiërs 6:12-20 (Ga naar dit Bijbelgedeelte) Is het niet wonderlijk dat God zo’n belang stelt in ons lichaam? Vaak … Lees verder

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Heiliging, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen