Op de bres…

  • Met het oog op de gebeurtenissen deze week in België, wil DPM Nederland uw aandacht graag richten op de enorme kracht van een biddende Kerk.

 

kruisknielen

God sprak in Ezechiël 22:30-31: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan voor het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (…)
“Als ik in het hele land één man had kunnen vinden” sprak God, “dan zou Ik hen hebben kunnen redden.” Denk je dat eens in! Eén enkele man kan het tij doen keren voor een heel land!

Als DPM Nederland geloven we dat juist in deze tijd de Gemeente – het Lichaam van Christus – moet opstaan als die ene man… Door ons gebed kunnen wij als Kerk – in eenheid verbonden als één man in gebed – het tij doen keren!

…en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. (2 Kron.7:14)

Vier stappen

In de hierboven staande centrale tekst, waarin God belooft dat Hij ons land zal herstellen, zien we vier stappen die wij eerst moeten doen…
Welke dingen vraagt God van Zijn volk?

Stap 1.
In de eerste plaats vraagt Hij van Zijn volk dat het zich verootmoedigt… Dat is iets wat God niet voor je kan doen; de enige die in staat is jou te verootmoedigen, dat ben je zelf… Verootmoediging komt voort uit een diepe, persoonlijke, innerlijke beslissing. En als we onszelf hebben verootmoedigd en onderworpen aan God, dat zijn we dat automatisch ook aan Zijn Woord en aan de autoriteit die Hij over ons heeft gesteld.

Stap 2.
De tweede stap is gebed. Begin nooit met bidden voordat je je verootmoedigd hebt. Verootmoediging – je neerbuigen en het erkennen van Gods autoriteit – gaat altijd aan gebed vooraf.

Stap 3.
bidt en zoek mijn aangezicht…
Het zoeken van Gods aangezicht is de derde fase. Wat houdt dat in? Volgens mij betekent dit in de directe aanwezigheid komen van de Almachtige God. (…) Als je Gods aangezicht zoekt, dan ga je net zo lang door met bidden en luisteren tot je in Gods aanwezigheid bent gekomen, al duurt het de hele nacht. Vandaag de dag wordt er heel veel gebeden zonder dat Gods aangezicht wordt gezocht… Men stopt dan al met bidden voordat er werkelijke communicatie is geweest met God.

Stap 4.
en zich bekeren van hun boze wegen…
Op wie slaat dit deel van de Bijbeltekst? Op de onbekeerde alcoholist? Op de puber die niet meer naar de kerk wil? Nee, het slaat op Gods eigen mensen, de christenen… De belemmering voor doorbraak en opwekking zit in de kerk zelf, niet erbuiten. Weet je waar het oordeel begint? Want het is nu de tijd, zegt Petrus dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr.4:17). Wat hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk uit wat hij vervolgens zegt: als het bij ons begint… en vervolgens stelt hij de vraag: wat zal het einde zijn, van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  God heeft het altijd al zo gedaan; Hij begint bij de mensen die het meeste weten. Nu zeg je misschien: “Broeder Prince, ik ben niet ongehoorzaam aan het evangelie, ik heb geen verkeerde wegen…” Mijn antwoord is: “Waarschijnlijk ben je dan nooit dicht genoeg bij God gekomen om je verkeerde wegen te zien.” Wie werkelijk voor Gods aangezicht komt, herkent daardoor onmiddellijk de gebieden in zijn leven waar bekering nodig is. De gedachte dat je die gebieden niet zou hebben, bewijst al dat het hoog tijd is om in Gods tegenwoordigheid te komen.

Na deze vier stappen komt God met Zijn antwoord: Dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven … en hun land herstellen. Ik heb erover nagedacht, gepiekerd en gebeden… Als een land niet tot genezing komt, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor aan de voeten van de Kerk. Jij en ik, de belijdende christenen, zijn aansprakelijk en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de Westerse wereld vandaag verkeert.

We sluiten af met Openbaring 12:11, waar een geweldige ommekeer beschreven staat: En zij –Gods volk hier op aarde– hebben hem –satan– overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is onze instructie… Wij zijn de beslissende factor in de gebeurtenissen in deze wereld in deze tijd!
Juist nu – terwijl Europa door moeilijke tijden gaat – is het belangrijk dat het Lichaam van Christus opstaat als ‘die ene man’, die zich verootmoedigt, zich tot God richt in gebed, Zijn aangezicht zoekt en zich bekeert! Dan belooft God dat Hij uit de hemel zal horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen.

Bron: DPM, 23 maart 2016 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Gebed, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s