Ongeloof is de eerste oorzaak van alle andere zonden

1 Johannes 2:6 zegt: “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook ZELF ZO WANDELEN ALS HIJ GEWANDELD HEEFT.”
Hoe heeft Jezus gelopen? Was het een deel van de tijd in de overwinning, of het grootste deel van de tijd of de hele tijd? We weten het antwoord. Hij werd in alle dingen net zo verzocht als wij, maar Hij heeft nooit gezondigd.
“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde” (Hebreeën 4:15).
Ons is nu opgedragen dat we nu horen te wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Is dat hier op aarde mogelijk? Zou God ons iets opdragen waarvan Hij heel goed weet dat wij dat niet kunnen doen? Nee, dat is onvoorstelbaar. Zelfs aardse vaders stellen geen onredelijke eisen aan hun kinderen. Hoeveel minder zal God dat doen!
Eén van de meest droevige woorden die in het Nieuwe Testament zijn te vinden, staan geschreven in Mattheüs 13:58 – “En Hij deed daar niet veel krachten VANWEGE HUN ONGELOOF”.
De parallelle passage in Marcus 6:5 zegt: “En Hij kon daar GEEN kracht doen…”
Jezus had grote dingen willen doen voor de mensen in de plaats waar Hij opgroeide. Maar Hij werd beperkt door hun ongeloof. Ongeloof bindt de handen van de Almachtige God, zodat Hij voor ons niet kan doen wat Hij wil doen.
Ik vraag me af of er wonderen zijn geweest die God voor u had willen doen, maar die hij niet kon doen vanwege uw ongeloof. Zal iemand van ons voor de rechterstoel van Christus deze woorden horen: “Ik kon niet alles doen wat Ik vóór je en dóór je wilde doen vanwege je ongeloof?” Wat een spijt zullen we in ons hart hebben als we dat ontdekken aan het einde van ons aardse leven! Het is goed om daar nu over na te denken.
Hetzelfde principe geldt bij het ingaan van een leven van overwinning over de zonde. We kunnen vasten en bidden en dorsten – en toch nooit echt verder komen – totdat we GELOVEN dat God ons KAN en ZAL leiden naar zo’n leven.
Satan weet dat je niets van God kunt krijgen, behalve door het geloof. Dus je kunt je voorstellen dat hij zal blijven proberen om je hart te vullen met ongeloof. Ongeloof is een groter gevaar dan liegen of overspel, omdat deze laatste gemakkelijk te herkennen zijn als zonden, terwijl ongeloof niet zo herkenbaar is.
Hebreeën 3:12 zegt: “Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.”
Een boosaardig of ongelovig hart kan er toe leiden dat we van God af vallen. Ongeloof is de eerste oorzaak van alle andere zonden.
Romeinen 6:14 zegt: “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”
Hier zegt de Heilige Geest ons heel duidelijk dat als we onder de genade zijn, dan heeft zonde geen heerschappij meer over ons. Dat is zo duidelijk geschreven dat zelfs een kind het kan begrijpen. Ondanks dat, zijn er nog steeds veel gelovigen die niet geloven in de mogelijkheid van een leven in overwinning over de zonde.

Smerig
God wil dat je in de overwinning leeft. Het maakt niet uit hoe smerig je gedachten in jouw leven zijn, of hoe lang je al verslagen wordt door drift. De Heer kan je volledig vrij maken en je een zuiver hart geven. Maar Hij kan het niet voor je doen totdat je (dat) gelooft.
De Bijbel zegt dat we moeten we belijden met onze mond, wat we geloven in ons hart.
Romeinen 10:10 zegt: “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”
Dit is een belangrijk principe – want het is door de belijdenis van onze mond waarmee we uitdrukking geven aan ons geloof. Dit leidt op zijn beurt tot bevrijding van de macht van de zonde. En dus moeten we het woord van ons getuigenis tegen Satan uitspreken en zeggen: “Ik geloof dat God zal mij zal leiden naar een leven van overwinning over de zonde.” Zo kunnen we Satan overwinnen.
“En zij hebben hem (Satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaringen 12:11).
Blijf die bekentenis af leggen, elke keer als je valt, totdat de overwinning werkelijkheid wordt in je leven. Wees niet ontmoedigd als het niet snel komt. God zal zeker de belijdenis van uw mond belonen.
Bron: Zac Poonen (via CIP, 22-7-2014)

.

NOOT A. Klein
Zie eventueel onze GRATIS studie:
De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s