De glorie van het verblijven in het Heilige der heiligen

De oudtestamentische tabernakel bestond uit drie onderdelen – de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen – die drie delen van het volledige evangelie vertegenwoordigen. In de voorhof waren het brandofferaltaar en het koperen wasvat (voor het wassen). Het altaar staat voor de boodschap van de ‘voor onze zonden gekruisigde Christus’. Het wasvat vertegenwoordigt de externe reiniging van ons leven (Hebreeën 10:22) en het bad van de wedergeboorte (Titus 3:5) waarvan we getuigen door de doop in water (Handelingen 22:16). Dit is de eerste fase van het christelijke leven, waar een persoon berouw toont en in Jezus vertrouwd als zijn Verlosser – die de straf voor zijn zonden droeg – om vervolgens in water te worden gedoopt.
Waar de buitenste voorhof open stond voor alle Israëlieten (maar niet voor de heidenen), daar was het Heilige alleen open voor de priesters – aan hen die bezig waren in de dienst van de Heer. In het Oude Testament was de ‘zalving door de Heilige Geest’ de belangrijkste voorwaarde om de Heer te dienen – ongeacht of dat als een profeet, een priester of een koning was. Geen menselijke kwalificatie zou een vervanging voor deze zalving kunnen zijn. Zelfs Jezus trad niet naar buiten in Zijn openbare bediening zonder eerst gezalfd te worden met de Heilige Geest. De Heere wil Zijn kinderen vanuit ‘de voorhof’ naar in dit rijk leiden – naar de zalving door de Geest en het uitoefenen van de geestelijke gaven voor Zijn dienst. In het Heilige waren drie meubelstukken:
1. De kandelaar – die staat voor de zalving die ons kracht geeft om te getuigen van Christus (Handelingen 1:8).
2. De tafel der toonbroden (2 Korinthiërs 3:18), die de zalving symboliseert die ons openbaring geeft over het Woord.
3. Het altaar van wierook – als symbool van de zalving die ons kracht in gebed geeft (Romeinen 8:26-27).
Ons daar naar uit te strekken is om de tweede fase van het christelijk leven te bereiken – om niet alleen de vergeving van zonden en de waterdoop te ontvangen, maar ook de doop in de Heilige Geest.
Lees verder >>>
Bron: Zac Poonen (gelezen via CIP), 29-4-2014

.

NOOT A. Klein
Zie eventueel onze GRATIS studies over dit boeiende onderwerp:

  1. De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).
  2. Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bekering, Gehoorzaamheid aan God, Heiliging, Overdenking, Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst, Werkingen van Gods Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s