Turkse auteur baart opzien: Islam en (massa-)immigratie verwoesten Europa

‘Samenleving wordt stap voor stap overgenomen’ – ‘Mooie toekomst omgeruild voor de wrede islam en geweld door migranten’

Zware kritiek op het Westerse politiek correcte denken, de islam en de massa-immigratiepolitiek van de EU – niet van een Europese, maar van een Turkse auteur. Akif Pirincci zorgde in Duitsland voor woedende reacties bij ‘links’, omdat hij in zijn nieuwe bestseller ‘Deutschland von Sinnen’ (‘Duitsland van het pad af’, of ‘Gestoord Duitsland’) de vloer aanveegt met het politiek correcte denken, dat in zijn ogen samen met de immigratie en de islam de complete Duitse – en daarmee Europese – samenleving verwoest.
Duitsland presteert al jarenlang steeds minder, en dat komt volgens Pirincci door het steeds groter wordende aantal Turkse immigranten. Als een blanke Europeaan dit had gezegd of geschreven, was hij zonder twijfel onmiddellijk aangeklaagd voor racisme en discriminatie.
(…ingekort…)
Thuisland verwoest door islam en immigratie
En de islam? Die hoort bij Europa zoals de Hamburgse Reeperbahn (prostitutiezone) bij Mekka, vindt Pirincci. Maar de Duitsers zullen pas door krijgen dat ze hun thuisland verwoesten door steeds meer immigranten toe te laten, als ze zelf deze ‘ijzeren staaf’ tegen hun koppen zullen krijgen.
Vorig jaar baarde de Turkse schrijver al opzien toen hij schreef dat autochtonen langzamerhand min of meer ongestraft mogen worden vermoord door allochtonen. Oorzaak: het ‘geniepige linksgroene denken’ dat als een ‘dictatuur’ over de samenleving is gaan regeren, waardoor bijna niemand het meer waagt iets politiek incorrects te zeggen.
De Duitsers – en met andere Europeanen is het al niet anders – hebben hun leven en de totale verantwoordelijkheid daarvoor aan de staat toevertrouwd. ‘O, is de buurjongen door buitenlanders in elkaar geslagen? Jammer voor hem, maar daar moet de overheid maar voor zorgen. Wat heb ik daarmee te maken? Straks denkt men nog dat ik discrimineer.’
Lees meer >>>
Bron: XanderNieuws, 12-4-2014

.

NOOT A. Klein
Ook dit zijn “tekenen van de eindtijd”. De antichristelijke machten en/of antichristelijke religies nemen – mede vanwege deze massa-immigratie uit Islamitische landen – hand over hand toe in het voorheen, in meer of mindere mate, ‘christelijke’ Europa.
Wat niet wegneemt dat ook wij moeten blijven hopen en bidden dat velen van deze immigranten tot waarachtig geloof in Jezus Christus zullen mogen komen. Dat alleen zal een (positieve) verandering in hun houding en denken teweeg kunnen brengen!

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in antichristelijke machten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Turkse auteur baart opzien: Islam en (massa-)immigratie verwoesten Europa

 1. Gert Snel zegt:

  Ik zei dat 35 jaar geleden al, in Nederland, en werd door de politie gewaarschuwd om mijn mond te houden. Ze mogen alles en wij maar betalen!! Wilders heeft gelijk, al is die politiek niet correct meer. Er zijn ook goede! Maar Duitsland kennen we. Ze zijn weer aan de macht, gesteund door China en Rusland en Iran. Gods volk is tot de tanden bewapend en wij zijn uitgeleverd aan de EU en de kerk is bezet door satan: verkrachting op verkrachting, die (kerk) moet gezuiverd worden door Jezus zelf.

  Gert

  • Ferdinand Vlak zegt:

   Wat bedoel je met: Gods volk is tot de tanden bewapend?

   • Gert Snel zegt:

    Dat Israël onverslaanbaar is. Israël heeft zoveel wapens, atoombommen en ander vreselijk tuig. Ik heb liever dat er geen oorlog komt en dat Jezus ons helpt, maar dat dacht ik in Irak ook al en daar viel het vlees zo van de mensen af door die bommen. En er staat dat er een natie, dat is Iran, Israël aan zal vallen, dus weer oorlog en daarna alle volken bij ‘Gog en Magog’ en dat Jezus zijn mensen meevoert op de wolken. Maar, ik kijk graag naar vrouwen, dus ben ik daar niet bij.
    De duivel verleid zo gemeen, hij heeft mijn kleinkind ook al 2 jaar geleden om laten komen door koolmonoxide. Mijn familie is daardoor uit elkaar. Ik heb de bijbel grondig bestudeert en zie nu pas dat alles verandert. De pinkstergemeente is nu goed bezig: mensen genezen, het ware woord brengen. Toch word je weer verleid door satan, vooral als je lijdt. Je hebt geen weerstand meer en ga zo maar door. Maar ik stop.

    Gert

   • Beste Gert,

    Ter bemoediging zou ik je graag het volgende artikel – met de titel: Besef je hoe waardevol je bent? – willen doorgeven. De rechtstreekse link is: http://www.derekprince.nl/bijbelstudies/genezing-en-pastoraal-bijbelstudies/besef-je-hoe-waardevol-je-bent/

    Ook wil ik je van harte Gods onmisbare zegen, maar vooral ook Zijn nabijheid en troost toe bidden.

    Met vriendelijke groet,
    A. Klein

 2. Ferdinand Vlak zegt:

  Beste Gert,

  Ik ben best wel onder de indruk van wat je hier boven schrijft.
  Om te beginnen ben ik het met je eens dat oorlog vreselijk is en dat we dat altijd moeten proberen te voorkomen. Als Adam en Eva niet gezondigd hadden waren we beter af geweest.
  Maar door de zonden zijn al deze dingen ontstaan. Ook onze eigen zonden zorgen voor een afstand tussen ons en onze God. Maar er is een oplossing! Als je Jezus hebt aangenomen als je Redder en Verlosser en je hebt berouw van je zonden, dan vergeeft Hij je en laat ze in de diepste oceaan zinken waar niemand meer bij kan!
  Als je goede bedoelingen hebt mag je rustig naar vrouwen kijken, daardoor zal je de hemel niet missen hoor! God weet wat er in je hoofd omgaat.
  Maar als je steeds geplaagd wordt met onreine gedachten, kan je daarvoor om verlossing (laten) bidden. Het is heerlijk om aan de dingen van de Heer te denken en wat ons in de hemel te wachten staat als we bij Hem zijn! Iedere dag hebben we een oorlog(je) te voeren, maar met Jezus zijn wij meer dan overwinnaar (las ik in de bijbel).

  Dat Israël zal worden aangevallen is een feit dat al eeuwen geleden voorspeld is. Daarom is het goed om heel vaak voor Israël te bidden. Alles wat God in Zijn Woord zegt zal uitkomen.

  Ik vind het heel erg te moeten lezen dat twee jaar geleden jouw kleinkind overleden is en de boze een splitsing in jouw familie heeft veroorzaakt. Wat een verdriet en wat een ellende!
  Ik zou je zo graag willen helpen met een goede raad als je die van mij wilt aanhoren (en misschien wilt aannemen): breng al je pijn en ellende, je twijfel en je zonden aan de voeten van Jezus en laat het daar achter! Maak je vrij van alles wat je bedrukt, lukt dat niet zo goed, laat dan voor je bidden! (Je moet er natuurlijk wel echt van af willen, je moet als het ware walgen van de dingen die je van God scheiden). Als je dat met volle overtuiging doet, zal Jezus jou in alles tegemoet komen. Dat is mijn ervaring en ik wil je hiermee helpen. Als je zo met Hem gaat wandelen (leven) zal je merken dat je steeds sterker wordt en de boze geen vat meer op je heeft. Als je merkt dat hij je probeert te verleiden, roep Jezus aan om je te helpen en satan zal van je wijken! Probeer het maar uit, je zult verbaasd staan dat het echt werkt. Je zult weerstand opbouwen en sterk in Hem worden. Ik zal voor je bidden dat ook het lijden wat je schrijft zal stoppen.
  Blijf vooral naar je Pinkstergemeente gaan om Hem daar te ontmoeten en Hem te eren. Je zult daar gevoed worden, groeien en zeer sterk worden.

  Ik had het op mijn hart om met jou hierover van gedachten te wisselen.
  Ik hoop dat je er wat aan hebt en wens je veel sterkte toe, maar bovenal Gods onmisbare zegen!

  Oprecht de hartelijke groeten,
  Ferdinand Vlak

 3. S. Tolk zegt:

  STEDEN IN GEVAAR!

  In Amsterdam, die op het punt staat binnen één of twee decennia de eerste grote Europese stad met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Moslimjongeren (be)roven steeds meer. Er worden meer juweliers aangevallen…
  Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Nederland telt zo’n 3900 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Ongeveer 600 daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 1650 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten. 

  Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Turken, Somaliërs en Antillianen.
  Feit is dat, in het algemeen, moslims hierbij het meest opvallen in Nederland.
  Door de herkomstlanden georganiseerd en gestuurde moslims voeren naar eigen zeggen een heilige strijd tegen Nederland: zonder werk komen ze nog steeds massaal binnen en willen ze ook heel snel de meerderheid krijgen in de grote steden.
  In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme. Alleen schuiven de goed georganiseerde en ontwikkelde landen het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, is te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen. Maar toch, het is en blijft oorlog.
   
  De met Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide moslimjongeren groeien razendsnel. Door de gemeenten gesteunde moskeeën gaan gewoon door met de Islamisatie van de steden. Er worden steeds meer moslimstrijders geronseld. De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie Moslimmilitanten op.
  De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.
  Ook besloten veel jonge moslims, die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet-islamieten of tegen de Christenen in Syrie!

  Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslimorganisaties zien deze mensen als de helden…! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeeën in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen…
  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslimstrijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.
  De propaganda levert niet alleen aspirant-rebellen op; het omgekeerde is ook waar. Elke Europese moslim die zich bij de Syrische rebellen aansluit onderstreept de bewering van radicaal islamitische opstandelingen in Syrië dat zij een heilige oorlog voeren met kosmische betekenis. Mooi meegenomen is verder dat het thuisfront van de West-Europese strijders doorgaans veel diepere zakken heeft dan dat van rebellen uit Syrië zelf of van hun strijdmakkers van elders in het Midden-Oosten.

  De essentie van hele verhaal is dat de islam ontmaskert wordt als een moorddadige militaire doctrine met de sharia als richtsnoer en vermomd als religie en met als doel de suprematie over de wereld in de vorm van een Kalifaat of Emiraat. Het Osmaanse rijk wat nu de Turkse leider Erdogan probeert te doen herleven was de grootste poging daartoe.
  Het woord ‘god van de islam’, voorgesteld als alomvattend moreel superieur oordelend opperwezen, is zoals gezegd een fictie. God is slechts een woordje. Het islamitisch opperwezen bestaat niet. De islam is geen religie maar een als religie vermomd moorddadige militaire doctrine omdat in de schriften van de islam wordt aangezet tot moord.
  Voor aanzetten tot moord bestaat geen morele rechtvaardiging en daarom is islam geen religie.
  De islam probeert de moraal en de rechtzinnigheid van de christelijke en Joodse filosofie te monopoliseren, te usurperen (vervangingstheologie). Elke moslim die handelt naar de islamitische geschriften is een latente potentiële moordenaar.
  Op deze manier voeren Marokkanen en andere moslims een gevaarlijke strijd tegen Nederland. De corrupte politieke elites van de westerse landen willen dit zelfs goedpraten.
  Dertig jaar geleden was twee derde van de moslims hier illegaal het land binnengekomen. Hoewel de politiek daarop veelvuldig werd geattendeerd, wilden ze niet luisteren. Integendeel, gezinsvorming en -hereniging met overheidsuitkeringen waren de uitkomst. Maar de Nederlandse overheid is natuurlijk daarmee wel schuldig aan de problemen. Dat is duidelijk zat. Waar de politiek wel naar wil luisteren, zijn dubieuze zaakwaarnemers en dat is op zich al een probleem. Dat is ook nog eens duurzaam geïnstitutionaliseerd. Veelal op kosten van de overheid zelf, die daarmee zelfs overmand wordt. Het verweer van de overheid is afwezig of zwak. Aan de kant van de tegenstanders werken meer mensen en ze beschikken over ruimere middelen. Nog afgezien van criminele circuits. Alles geeft aan, dat het verschijnsel illegalen tot onoplosbare problemen leidt. Er dreigt vervolgens dat zulke (voormalige) illegalen (en hun kinderen) ook nog met voorrang op de autochtone bevolking de baantjes krijgen. Het geeft werkloosheid omdat de economie nu eenmaal vrijwel nooit kan voldoen aan allerlei door de overheid op te leggen werkgelegenheidseisen. Het onbegrip van links en consorten is domheid. Een verwrongen economie, tot zelfs een onwerkbare economie met grote werkloosheid, is het door links en co veroorzaakte en tegelijk door links en co onbegrepen resultaat. Er komen steeds meer Moskeeën en islamitische scholen bij… Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in video’s laten zien dat de moslimjeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
  Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling. Criminele organisaties, terroristische organisaties, roversbenden etc. worden steeds groter: Men moet niet doen alsof de relbereidheid van Marokkanen in Nederland een geïsoleerd, op zich staand feit is. Beter beschouwt men dit in een breder perspectief en kijkt men naar de relbereidheid van de islamitische medemens over heel Europa, en wat ziet men dan? Inderdaad, je hoeft maar even te Googlen om te weten dat dat chronisch is, en over heel Europa, zonder dat er ook maar een Wilders of juwelierspaar uit Deurne aan te pas zijn gekomen.
  Pakistanen en Turken in Malmö en Stockholm in Zweden, Marokkanen in Antwerpen en Brussel in België, Turken en Libanezen in diverse Duitse steden, Algerijnen, Tunesiërs en Marokkanen in zowat alle grotere Franse steden, Marokkanen en Libiërs in Italië en Pakistanen in het VK; overal en altijd staan (jonge) islamieten klaar om de boel op stelten te gaan zetten, om de straten open te graven op zoek naar stenen om te gooien, om brand te stichten, om winkels te plunderen, en ga zo maar door. En dit al jarenlang. En telkens worden – door de alom aanwezige linkse wegkijkende goegemeente, en door de islamieten zelf – redenen aangedragen als ‘achterstelling, discriminatie, geen kansen gekregen’, etc. etc., terwijl er over heel Europa geen enkele bevolkingsgroep is die door de jaren heen zo gepamperd is als juist de islamieten. De enige juiste conclusie is dan ook dat er iets inherents aan de islam niet deugt, hetgeen dan ook bevestigd wordt als men de koran en hadith leest. Dit zijn gewoon de stoottroepen van Allah en islam, wier eventuele, volgens de islamitische doctrines begane zonden onmiddellijk vergeven zijn, juist omdat zij voor hun oemma vechten in de Dar al Harb, oftewel het Huis van Oorlog, het gebied van de ongelovigen. Immigratie, die niet uitmondt in integratie en assimilatie, moet dit kader noodzakelijkerwijs opblazen.
   
  Een vuile strijd van jonge moslims in Nederland lijkt onafwendbaar
  De kritieke grens is al lang bereikt. Het conflictpotentieel wordt groter, de spanningsvelden nemen toe. Sociale uitkeringen zullen de tegenstellingen op den duur niet kunnen overbruggen, die toegenomen zijn door de massale immigratie uit een vreemde cultuurkring.
  De beslissende vraag luidt: Hebben de Nederlanders de kracht nog om de geïmmigreerde bevolkingsdelen te bewegen tot assimilatie, tot samensmelting in hun solidaire gemeenschap? Of is de “intifada van jonge islamitische mannen” onvermijdelijk, wanneer de financiën niet meer toereikend zijn om integratieweigeraars rustig te houden met een sociale uitkering?
  Sluipende islamitische inbezitneming van land, een (constante) gigantische, enorme sommen geldverslindende sociaal- en integratiepolitieke bouwput en permanente belasting voor de sociale en onderwijssystemen, voor de binnenlandse vrede, is ondragelijk voor Nederland.
  Op hetzelfde moment gaat de islamitische immigratie in het land niet alleen door, maar neemt toe. Sinds 6 jaar groeit de bevolking alleen via moslims die als vijand binnenkomen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s