De Kerk die overwint

“De Kerk die overwint…”[1]. Het is een zin uit een populair opwekkingslied. Het wordt veel gezongen, maar wat betekent het nou? De bijbel leert ons dat de Kerk waarvoor Jezus terugkomt een glorieuze Kerk[2] zal zijn. Toch hebben veel mensen die vandaag met de Kerk verbonden zijn, nauwelijks besef wat dit inhoudt. Sterker nog, veel mensen verlaten de kerk omdat ze teleurgesteld zijn en de kerk helemaal niet zo glorieus vinden. In dit artikel wil ik daarom laten zien wat de zwakte in veel kerken is en hoe God tot zijn doel komt als zijn Zoon geëerd en zijn Woord geleerd en gehoorzaamd wordt!

Overwinning door Gods Woord
Als ik kijk naar de huidige staat van de zogenaamde charismatische beweging, maak ik me zorgen. In sommige opzichten lijkt het eerder een charismatische ‘stilstand’ dan een beweging! En als het al beweegt, dan is me niet helemaal duidelijk in welke richting. In de jaren van mijn bediening heb ik gemerkt dat veel charismatische gelovigen erg weinig aandacht schenken aan de bijbel – het merendeel heeft de bijbel nog nooit van begin tot eind gelezen. Er staan belangrijke waarheden in de bijbel die zij nog nooit gelezen hebben en waarvan ze het bestaan niet eens kennen. Hoewel het opwindend is de gaven van de Heilige Geest[3] te hebben en allerlei manifestaties van Zijn kracht te ervaren, is er niets wat het kennen en begrijpen van Gods Woord kan vervangen. De beloften zijn adembenemend, zoals bijvoorbeeld deze: “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4).
Mag ik je deze vraag stellen: in hoeverre ben je onderweg om deel te krijgen aan de goddelijke natuur?[4] In hoeverre ben je echt ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst als gevolg van de begeerte? Jezus gaat deze dingen uitwerken in de Kerk, zijn Bruid[5].
Alleen door het waterbad van het Woord kunnen we worden geheiligd (Efeze 5:26). Ik wil alle christenen aanmoedigen om meer in de bijbel te gaan studeren en aan hun leiders vragen om bijbelstudie aan te bieden. Ik kan me herinneren dat als de pinksterbeweging vijftig mensen bij elkaar kreeg voor een bijbelstudie, dat dan een grote groep was, maar we namen tijd voor het Woord. In de meeste pinkstergemeenten was iedere woensdagavond een bijbelstudieavond. Wat is er gebeurd met onze bijbelstudie? In veel plaatsen die ik bezoek wordt er nauwelijks of geen tijd meer gereserveerd voor het bestuderen van de bijbel. De leiders zijn verantwoordelijk om zelf de bijbel te bestuderen en, nog belangrijker, de mensen liefde voor de bijbel bij te brengen en hen te leren hoe zij zelf de bijbel kunnen bestuderen. Ik heb medelijden met de christenen die leven op het geestelijke equivalent van een chips-en-fastfood-dieet. In Gods koninkrijk bestaat geen fastfood!
Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. (1 Johannes 5:6)
Het bloed van Jezus is het verlossende offer[6], maar het water is de regelmatige reiniging en heiliging[7] door het Woord van God. Die twee moeten samengaan. Zonder het bloed hebben we geen toegang en geen leven, want het leven is in het bloed. Maar zonder het Woord worden we niet gereinigd, niet geheiligd, en worden onze onzuiverheden niet weggewassen. Terwijl we continu het leven en de reiniging door het bloed en het water ontvangen, moet de Kerk worden gebouwd.

Overwinning door de Overwinnaar te eren
De Kerk moet de Heer Jezus Christus erkennen en aanbidden. De bijbel zegt dat door geloof in Jezus Christus wij allen kinderen van Abraham zijn (zie Galaten 3:7). God zei tegen Abraham: ,,Je kinderen (nakomelingen – AK) zullen zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel’’ (zie Genesis 5:15). Normaal gesproken, wanneer de zon schijnt, maar zelfs ’s nachts, besteden we niet veel aandacht aan de sterren. Maar wanneer de zon is ondergegaan en de maan niet al te helder schijnt, en wanneer ieder ander kunstlicht is gedoofd, dan schijnen de sterren helderder in het pikdonker. Dit is precies hoe het zal gaan aan het einde der tijden, wanneer duisternis de aarde bedekt en diepe donkerte over de mensen komt (zie Jesaja 60:2); terwijl de nacht steeds donkerder en donkerder wordt, zullen de kinderen van Abraham, door geloof in Jezus Christus, schijnen als sterren in hun glorie (zie Filippenzen 2:14-16). Hier zien we een glimp van de bruid die komt in haar glorie:
Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad,
zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon,
zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?
(Hooglied 6:10)[8] (Vergelijk dit vers met Openbaring 12:1 – AK)
Als de Kerk de heerlijkheid van Christus zichtbaar maakt, zal de wereld vol verbazing terugdeinzen; ze zal nooit eerder zo’n Kerk hebben gezien. Wie is het die oplicht als de dageraad? Na een nacht vol duisternis zal de Kerk lijken op de opkomende zon. De Bruid van Christus zal zo mooi zijn als de maan.
Lees verder >>>
Bron: DPM Nederland

.

NOOT A. Klein
Zie eventueel de GRATIS studies van ‘De Eindtijdbode‘ over deze onderwerpen:
[1] De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd
[2] De uiteindelijke Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de 1ste Gemeente
[3] De Gever en Zijn Gaven
[4] LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus
[5] Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde
[6] De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God…
[7] Heiligmaking
[8] Beschouwingen over het boek Hooglied (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom)”. Vergelijk het vers uit Hooglied 6:10 met Openbaring 12:1 !!

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Heiliging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De Kerk die overwint

  1. Gert Snel zegt:

    Het kan wel zo zijn. Ik ben mijn kleinkind verloren, 2 jaar geleden, daar was ik dol op. Ik ben hervormd maar dat is niet meer. Ik was voor paus Johannes de 2de, maar die ging ook dood. De kerk verkrachtte kinderen, ik weet er alles van. Vrouwen verleiden op internet, overal oorlog, liefde is weg.
    Wanneer komt Hij nou? Je lijd aan de wereld. Jezus leed ook, maar Hij was de Zoon van God. Het is niet vol te houden, alsmaar ziek. Er staat in de bijbel dat als je de Heilige Geest hebt, dan kun je nog meer als Jezus deed. Ik zie het nooit, alleen geestelijke en lichamelijke aftakeling. Een harde wereld met atoom en vernietiging. De satan slaat toe waar hij kan en Jezus komt niet om ons te helpen. Er zijn woorden maar geen daden. Ik denk dat het nooit komt, al staat overal van wel in de bijbel.

    Gert Snel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s