‘Gehoorzaamheid aan God vereist nieuwe kerken’

Vijf lessen over kerkgroei vanuit Nigeria

“Wees als kerk niet alleen gefocust op groei in de eigen kerk. Gehoorzaamheid aan Gods opdracht vereist dat we buiten onze kerk nieuwe gemeenten starten in onbereikte gebieden.” Dit stelt de Nigeriaanse voorganger W. F. Kumuyi. Hij leidt in Lagos één van de vijf grootste kerken in de wereld. De Deeper Life Bible Church telt 120.000 leden. In minder dan 25 jaar tijd zijn er vanuit deze gemeente vijfduizend andere kerken in Nigeria gesticht. “Nieuwe christenen geven we na drie maanden training, zodat ze nieuwe leiders worden,” zegt Kumuyi, die duidelijk maakt hoe kerkgroei bereikt kan worden.
In 1973 begon Kumuyi met het geven van Bijbelstudie aan vijftien studenten. Bijna tien jaar later was het aantal studenten gegroeid tot vijfduizend. “Iedereen raakte gefascineerd door de wijze waarop Kumuyi de Bijbel relevant maakt. Zowel voor arme straathandelaren die nauwelijks kunnen lezen als hoogleraren,” schreef de Britse journalist Alan Isaacson over de pastor. Als eerste factor voor kerkgroei noemt Kumuyi een geheiligd leven (1). Corruptie en diefstal komen in Nigeria regelmatig voor. Het is voorgekomen dat kerkleden, door het beoefenen van de Bijbelse leer en overgave aan God, gestolen voorwerpen teruggaven aan de eigenaars. De realiteit is dat bedrijven daardoor verwijzen naar de Deeper Life Church, omdat de christenen aldaar betrouwbaar zijn. Zo leidt het toepassen van Bijbelse principes tot verandering en een geheiligd leven.[1]

Gehoorzaam dé opdracht
In de tweede plaats noemt de voorganger evangelisatie (2) als onderdeel van kerkgroei. “Bij ons krijgt iedereen onderwijs in evangelisatie,” maakt Kumuyi duidelijk. Hij wijst op de grote opdracht uit Mattheüs 28:18-19. “Deze passage maakt duidelijk wat kerken zouden moeten doen: discipelen maken, hen dopen en onderwijzen. Een opdracht is wat anders dan een suggestie of advies. We zijn gemaakt om de Heer te gehoorzamen. En Hij gaf ons het Evangelie om de boodschap overal bekend te maken.” De pastor legt uit dat zijn beweging in de jaren zeventig gehoor gaf aan deze opdracht door middel van evangelisatie in diverse Nigeriaanse steden en dorpen. Aan de hand van dit evangelisatiewerk werden er kerken gepland. Deze vorm van gemeentestichting verplaatste zich zelfs naar andere Afrikaanse landen en steden.
Kumuyi merkt op dat sommige kerken alleen nadenken over groei in de eigen plaatselijke gemeente, waardoor gemeentestichting in andere gebieden over het hoofd wordt gezien. “Gehoorzaamheid aan Gods opdracht vereist dat we buiten onze kerk nieuwe gemeenten starten in onbereikte gebieden. Ik moedig leiders altijd aan om zich in te zetten voor evangelisatie. Er zullen altijd problemen in de kerk zijn, maar dat mag niet al onze tijd in beslag nemen. Kerkgroei begint met het gehoorzamen van Gods opdracht.”

Nieuwe christenen trainen
Ten derde noemt hij leiderschapstrainingen (3). “We zorgen ervoor dat bekeerlingen nieuwe leiders worden,” onderstreept Kumuyi. “‘Baby’s’ worden ‘vaders’ en ‘kleine meisjes’ worden ‘moeders’. Iedere kerk die wil groeien zal leiderschapstraining serieus moeten nemen.” Dit gaat dieper dan het overdragen van kennis en begint volgens hem direct na iemands bekering. “Jezus kwam niet alleen om het Evangelie te prediken. Hij liet zijn discipelen ook doen wat Hij verkondigde. Mensen moeten de kans krijgen om wat ze hebben geleerd in praktijk te brengen. En dan zullen er fouten gemaakt worden. Dat zien we als mensen leren lopen, praten, lezen en schrijven. Dit geldt ook voor evangeliseren en prediken.”
Tegen gemeenteleden zegt Kumuyi: “Het werk dat ik doe, gaat u ook doen,” omdat volgens hem het Evangelie voortgeplant moet worden. “Om de boodschap niet te laten uitsterven, zullen mensen moeten deelnemen aan dit proces.”

Gods werk
De voorganger noemt ook het belang van gebed[2] (4). “God laat de kerk groeien. Het Bijbelboek Handelingen laat zien hoe gebed onderdeel was van de vroege kerk. Zo zorgde God ervoor dat dagelijks mensen aan de gemeente worden toegevoegd (Handelingen 2:47). Ook kregen de apostelen vrijmoedigheid om het Woord van God te verkondigen, met tekenen en wonderen tot gevolg. Gebed is de sleutel en de oplossing voor ieder probleem. Daarnaast geeft gebed kracht om te prediken. Als we bidden zullen we op de vroege kerk lijken. Een biddende kerk is een geweldig middel in Gods handen.” Ter illustratie noemt Kumuyi een verlamde vrouw die door gebed genezing ontving. “Iedereen in haar dorp was vol ontzag. Het hele dorp vierde twee dagen lang feest. Dit wonder opende deuren voor evangelisten om daar aan de slag te gaan.”
Tenslotte noemt Kumuyi huisgroepen (5) die thuis samenkomen. Iedere zondagavond ontmoeten 12 tot 15 gemeenteleden elkaar in hun eigen woningen. Er zijn groepen voor kinderen, jongeren en volwassenen waar ze bijbels onderwijs en pastorale zorg ontvangen, gebaseerd op Handelingen 2:46. “Huisgroepleiders hebben veel verantwoordelijkheden,” voegt de pastor toe. “Die persoon zorgt voor de groep, bidt voor hen, begeleidt hen, zoekt hen op, ontdekt hun talenten en helpt hen evangeliseren.” Op die plek ontdekken bekeerlingen het kerkelijk leven. Zo toont de Deeper Life Bible Church aan dat dat ondanks weinig (financiële) middelen er toch veel mogelijk is.

Bron: Disciple All Nations (gelezen via CIP, 9-12-2013)


NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze GRATIS studies:
[1] Heiligmakingvan Bijbelleraar E. van den Worm
[2] Leer biddenvan Bijbelleraar CJH Theys

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Evangelisatie, Gebed, Gehoorzaamheid aan God, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Heiliging, Overdenking, Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s