‘Het is dwaas en rampzalig om Jezus af te wijzen’

“Een niet-christen is niet wijs. Een leven zonder de Heer heeft verwoestende gevolgen.” Charles Stanley hield onlangs een Bijbelstudie over wijsheid tegenover Family 7. “Het zou dwaas zijn aan Hem te twijfelen,” maakte de voorganger duidelijk. Stanley gaf aan dat goddelijke wijsheid veel meer waarde heeft dan gezondheid, populariteit, bekendheid en aardse rijkdom. “Deze wereld is niet op wijsheid gebaseerd, maar op menselijke verlangens. Vraag daarom naar Gods plan.”
“Velen vinden zichzelf wijs. Maar is het goddelijke of menselijke wijsheid? Met menselijke wijsheid kun je je leven verwoesten en met Gods wijsheid kun je staande blijven. Goddelijke wijsheid is het vermogen te handelen volgens Bijbelse begrippen.” Stanley citeerde 1 Korinthiërs 1:18-20. ‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?’

Goddelijke wijsheid
“Wijsheid is een gave van God,” vervolgt de Bijbelleraar. “Of zoek je populariteit, roem en zekerheid? Wat staat er als eerste op je lijst. Ik denk dat de meesten kiezen voor zekerheid. Een baan bijvoorbeeld. Maar als je bij elke beslissing vanuit Gods visie handelt en reageert volgens Bijbelse principes, is dat het grootste geschenk. Wanneer heb je voor het laatst gezocht naar wijsheid? Goddelijke wijsheid is je grootste bezit. Je kunt alle goud en edelstenen hebben, maar zonder wijsheid maak je verschrikkelijke beslissingen zoals het afwijzen van Jezus. Zonder Christus sterven is de meest dwaze keuze. Dat zegt de Bijbel. Gods Woord is geen menselijke redenering. Je moet op zoek gaan naar wijsheid. Dat bepaalt wat je doet bij rampspoed en succes.”
Volgens Stanley is, wanneer we ’s ochtends opstaan, God om wijsheid vragen de meest wijze beslissing. “Je kunt allerlei plannen hebben, maar niemand weet wat de dag brengt. We hebben allemaal Gods zienswijze nodig voor ons handelen. We hebben Gods visie altijd nodig, maar dan moeten we er ook naar handelen. Waar vind ik die? In Gods Woord. In al die boeken leren we wie God is, hoe Hij denkt, hoe Hij te werk gaat, hoe Hij de weg wijst en voorziet. Hij wil dat we begrijpen hoe Hij is. Dan worden we wijze mensen. Maar als je Gods Woord negeert – omdat je geen tijd heb – zeg je: ‘Ik heb geen tijd om te leren hoe God denkt’. Als we leven volgens Bijbelse regels, ze geloven en toepassen worden we gezegend.”

Gehoorzamen
Jakobus 1:5-6 zegt: ‘Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.’ “God om wijsheid vragen is niet genoeg,” maakt Stanley duidelijk. “We moeten ook gehoorzamen. Goede werken hebben uitwerkingen, maar slechte werken ook. Als je het op je eigen manier wilt doen, moet je de consequenties dragen. Gods wet kan niet veranderd worden. Om ons heen nemen mensen dwaze beslissingen. Daar betalen ze een prijs voor. Gelovigen moeten wijs zijn en van die dwaasheid wegvluchten.”
“Velen staan klaar met allerlei adviezen. Maar eerst moet je naar hun levensstijl kijken. Waar is hun raad op gebaseerd? Begrijpen ze Gods Woord en hoe Hij wil dat wij leven?,” Stanley verwijst naar Spreuken 13:20, Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.‘ “Het schenden van Gods leefregels brengt verdriet en rampspoed. Er zijn maar twee keuzes: we worden wijs of dwaas. Je kunt zelf een belangrijke beslissing nemen of naar vrienden rennen. Maar waarom vraag je het niet eerst aan God? Is een niet-christen dan niet wijs? Dat klopt. Als je naar de hemel wilt gaan, moet je tot Jezus komen. Hij gaf Zijn leven om ons te redden.”

Jezus aanvaarden
“Er zijn legio ideeën die regelrecht tegen de waarheid ingaan. Denk aan: ‘Het leven is kort, haal alles eruit wat erin zit. Want voor je het weet, is het voorbij’. Zo denkt de wereld. De tijd dringt inderdaad. Wees daarom zo wijs om je leven op orde te hebben. Geef je leven aan de Heere Jezus. Als je gered wilt worden van de zonden, vertrouw je op Jezus als je persoonlijke Redder. Volg Zijn leiding. Het is dwaas en rampzalig om Jezus af te wijzen.”

Bron: CIP, 20-8-2013

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s