Als in de dagen van Lot…

Toen de Here Jezus onderwijs gaf over Zijn wederkomst, vergeleek Hij de tijd waarin Hij zou komen met de tijd van Lot. Hoe het toen was, zo zal het zijn bij Zijn wederkomst. Laten we eens nagaan wat de kenmerken waren van de tijd van Lot.
In Lucas 17 komen we Lot tegen, in het gedeelte waar de Here Jezus spreekt over de tijd waarin Hij terug zal komen. Na een eerste verwijzing naar de dagen van Noach in vers 26 komen we Lot tegen in vers 28:
26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot.

Zoals het was op de dag waarop Lot uit Sodom wegging, en het vuur en zwavel uit de hemel regende en hen allen ombracht, zo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Het staat er letterlijk.
De totale verwoesting van Sodom en Gomorra was een oordeel van God. Voor de inwoners van de beide steden kwam de verwoesting totaal onverwacht. Ze aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden. Het moet een verschrikkelijke verwoesting zijn geweest, door vuur. Iedereen die wel eens in Israel bij de Dode Zee is geweest, wordt nog geconfronteerd met dat vreselijke oordeel.
Uit 2 Petrus 3, de verzen 10 en 12, blijkt duidelijk dat bij de komst van de Here Jezus de oordelen wereldwijd zullen plaatsvinden, ook door vuur: “Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;  u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.”

De zonde van Sodom lezen we in Genesis 19:4-11.
“Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad! Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur. Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden.”

Uit dit gedeelte blijkt duidelijk dat de zonde van Sodom homoseksualiteit was. Agressief en gewelddadig. De mannen van Sodom eisten van Lot dat hij zijn beide mannelijke bezoekers, twee engelen, naar buiten zou brengen, opdat zij gemeenschap met hen zouden hebben. Schokkend is het te lezen dat Lot zelfs bereid was zijn beide dochters aan hen te geven, maar de mannen van Sodom wilden geen vrouwen maar mannen.
Het zal zijn als in de dagen van Lot, zegt de Here Jezus. We zien het om ons heen… Het praktiseren van homoseksualiteit wordt gepromoot. In steeds meer landen wordt het homohuwelijk wettelijk geregeld. Gods oordelen zullen erover komen.
Ik zal u enkele Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament geven, die duidelijk laten zien hoe de Here spreekt over het praktiseren van homoseksualiteit.
Lees verder >>>
Bron: DIRKs visie, Dirk van Genderen, 6-6-2013

NOOT A. Klein
Zie eventueel onze GRATIS studies:
De dag van JaHWeH (de dag des Heren)
God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Oordelen Gods, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s