Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde

Aanstaande week is het Goede Vrijdag. Dan gedenken we dat de Here Jezus werd gekruisigd, is gestorven en begraven. Hoe zwaar het lijden voor Hem ook was, het is terecht deze dag ‘Goed’ te noemen. Omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat vanaf het kruis naar beneden druppelde op de aarde, ons reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).
Om het belang te begrijpen van het bloed van de Here Jezus, gaan we eerst naar het Oude Testament, naar Leviticus 16. Daar lezen we dat de hogepriester één keer per jaar, op de Grote Verzoendag, het heilige der heiligen binnenging.[1] Daar moest het bloed op het verzoendeksel van de ark worden gesprenkeld, en ook voor het verzoendeksel: “Zo moest over het heiligdom verzoening worden gedaan vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden” (vers 16).
Dit bloed werkte maar tijdelijk, want elk jaar opnieuw moest de hogepriester op deze manier verzoening doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het hele volk. Ook moest er bloed van de jonge stier en van de bok worden gesprenkeld op het horens van het altaar, ter reiniging en heiliging van de onreinheden van de Israëlieten.[1] Daarna werd één van de twee bokken de woestijn ingezonden, nadat de hogepriester zijn handen op de kop van de bok had gelegd en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleden had, al hun overtredingen, overeenkomstig hun zonden. Zo droeg die bok alle ongerechtigheden weg.
Het bloed, dat de hogepriester sprenkelde in het heilige der heiligen, op en voor het verzoendeksel, wees heen naar het bloed van het Offerlam, de Here Jezus Christus. Hij, de Here Jezus, bracht het volmaakte offer; Hij was het volmaakte offer.
Hebreeën 9 spreekt daar zo rijk over, vers 11-14: “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”
En verderop, vers 24-26: Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer.”
De hogepriester nam in de tempel het bloed van bokken en kalveren mee, maar de Here Jezus ging het heiligdom – de hemel (vers 24) – binnen met Zijn eigen bloed. Het bloed gesprenkeld door de hogepriester voor een reiniging, bracht vergeving voor maximaal één jaar. Het bloed van de Here Jezus bracht een eeuwige verzoening teweeg. Wat een kracht is er in het bloed van Hem!
Deze reiniging door het bloed van de Here Jezus is een voortdurend proces. Het staat in 1 Johannes 1:7 in de praesensvorm van het werkwoord ‘katharizō’. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Wanneer er zonde in ons leven is of komt, laten we dan zo snel mogelijk naar Hem rennen, om ons te laten reinigen door Hem.
Het bloed van Christus wast ons schoon, hoe onrein we ook zijn. Al zijn we de grootste van de zondaren. Zelf zijn we niet in staat ook maar één zonde weg te wissen. Al zouden we heel ons leven boete doen, huilen, op onze knieën naar Jeruzalem kruipen. Maar Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn bloedrode bloed maakt ons witter dan sneeuw.
In de Bijbel wordt op veel plaatsen gesproken over het bloed van Christus. In Efeze 1:7 lezen we: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.”
Lees verder >>>
Bron: DIRKs visie, Dirk van Genderen, 23-3-2013

[1] NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze GRATIS studie: Christus in de Tabernakel (uitgebreide uitleg over de diep-geestelijk betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten).
Of bekijk eens ons Tabernakelschema (met plaatjes en korte uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Getuigenis, Voor u gelezen en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s