Als de opwekking komt…

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, 250 jaar geleden.
De informatie komt uit het boekje ‘Kort verhael van eenige ongewoone gemoedsbewegingen onder de inwoners van verscheiden dorpen in de Alblasserwaard’, uitgegeven door D. Balk, uitgever te Workum.
(…ingekort/lees meer…)
Bij een opwekking denken velen aan ‘Glorie, Hallelujah, Prijs de Heer’. Op zich mooi en fijn, maar opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld. Dat is kenmerkend voor elke opwekking – ga de opwekkings-geschiedenis maar na. Zo werkte de Here ook tijdens de opwekking in Korea in de vorige eeuw en in de opwekking in Wales.
God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het zuidelijk halfrond staat geestelijk in vuur en vlam. Daar is opwekking gaande.
Het gaat ook hier gebeuren. De Bijbel spreekt over een opwekking in de eindtijd. Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien. Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat. Dat ook, maar toch geloof ik in een grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk[1] tot bekering zal komen.
Luistert u maar: ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’ (Romeinen 11:12).
Ook vers 15 van datzelfde Romeinen 11 spreekt van een heerlijke toekomst: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Bron: Dirk van Genderen, in DIRKs visie, 11-1-2013

[1] NOOT A. Klein:
Goed artikel, fijn om te lezen over Gods krachtige werking in harten en levens van (zondige) mensen.
Zou alleen nog iets willen zeggen (zie het vooral als toevoeging/aanvulling) over de zin:
“Dat ook, maar toch geloof ik in een grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.”
Romeinen 11 – waar bovenstaande teksten naar verwijzen – gaat over Israël, en Israël bestaat uit 12 stammen. Slechts één van die stammen is Juda (“die Jude” in het Duits, waarvan “de Joden” m.i. de Nederlandse vertaling is).
In de Bijbel wordt trouwens niet voor niets regelmatig gesproken over “huis van Juda” (2 stammen) en “huis van Israël” (10 stammen). De meeste mensen die men tegenwoordig Israëlieten noemt, zijn echter Joden (van het “huis van Juda”). De afstammelingen van het “huis van Israël” zijn namelijk verstrooid onder de volken en weten vaak zelf niet dat ze afstammelingen zijn. Zij worden vaak de “verloren stammen” genoemd, maar… God weet wie ze zijn en zal ze “oprichten” en dus “openbaar maken”.
Ik zou daarom bovenstaande zin uit DIRKs artikel als volgt willen formuleren:
“Dat ook, maar toch geloof ik in een grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat ISRAËL (d.i. in eerste instantie: het “huis van Israël”, de 10 verloren gewaande stammen) tot ECHTE bekering zal komen (d.i. zich OMkeren en/of AFkeren van al hun zonden en/of ongerechtigheden)”.

Als iemand meer wil weten over dit boeiende onderwerp kan ik het boek ‘De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël’ van W.H. Bennett van harte aanbevelen en/of ‘mijn’ (vast onvolmaakte) artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen’.

Wat volgens mij het bijzondere gevolg van deze “herleving van Jacob” (Gods plan met GEHEEL Israël) zal zijn, is het volgende (zeer beknopt weergegeven):

 • Eerst zijn er de 12 zonen van Jacob (die later, door God, Israël wordt genoemd).
 • Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jacob/Israël).
 • Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
 • Het “huis van Israël” verspreid zich –na hun ballingschap– over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met “rood-wit-blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel).
 • Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”).
 • Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
 • De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen.
 • De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
 • Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn VROUW genaamd (het is de vrouw uit Openb. 12:1-6, 13-17+uitleg) net zoals bij ons, in het gewone/natuurlijke leven, het geval is.
 • Deze Vrouw baart (d.i. brengt –in geestelijke zin– voort) een “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5+uitleg).
 • Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam, zie Openb. 14:4+uitleg).
 • Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openb. 7:3-8+uitleg).
 • En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten, totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openb. 12:4-5+uitleg).

Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

Deze 144.000 zijn trouwens ook degenen die, na de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15 en Judas 1:14b-15, waar staat: “de Here is [weder]gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openb. 12:5, 19:15), tijdens het slagveld van Armaggedon (zie Openb. 16:16+uitleg).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Israël, Opwekking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s