‘Jezus kwam om de macht van de boze te verbreken’

Johannes, de apostel, schrijft aan zijn ‘lieve kinderen’ dat ‘Hij Die in u is groter is dan hij die in de wereld is’. “Johannes weet welke machten op aarde het voor het zeggen hebben, welke machten de gemeente van Christus voortdurend willen binnendringen en haar opnieuw gevangen nemen.” Dat schrijft Piet Vergunst in de Waarheidsvriend. “Die macht kan allerlei vormen aannemen, zoals een leven in weelde of een hang naar genieten. Meer dan mensen veelal beseffen, leven ze onder de macht van de techniek, die onze huizen en levens binnengedrongen is en ons kan afleiden van een stil, aandachtig leven. Anderen leven onder de macht van een denken dat vrij zegt te zijn van de wet, waardoor goed is wat voor ons goed voelt – ook al betekent dit ontrouw in huwelijk, losbandig heidendom in seksueel opzicht. Wie tijd neemt om te doordenken door welke macht hij zijn leven beheersen laat, zal deze opsomming kunnen uitbreiden.”
Vergunst: “Tegelijk beseffen we dat we dan niet uitkomen bij een lijst van dingen die wij niet doen, bij onze regels voor ons leven. Moralisme zal aan de geur van het christenleven vreemd zijn. De brief aan de gemeente van Kolosse gaat ons hierin voor, een brief die onze tijd doet oplichten als ze spreekt over de grondbeginselen van de wereld, de overlevering van mensen, de filosofie en inhoudsloze verleiding – en dit alles zet tegenover de vrijheid in Christus. Dat begrip zal breed en diep moeten oplichten.”
“Het is een denken dat veel van Paulus’ brieven doortrekt: niet in wereldgelijkvormigheid gaan in het denkschema van onze dagen (Romeinen), met Christus de grondbeginselen van de wereld afgestorven zijn (Kolossenzen), met Christus gekruisigd en opgestaan zijn (Galaten). Dat betekent in de levenspraktijk een oriëntatie op de hemel, waar elk kind van God als burger geregistreerd staat. Wie in de prediking de brief aan de Kolossenzen aan de orde stelt, ontdekt dat die gemeente zich liet gezeggen door geestelijke machten die de wereld beheersen en zo tekort deed aan haar enige Heere, Christus. Als we in onze tijd die machten leren te benoemen, weten we dat de gemeente opgeroepen moet worden heel concreet af te sterven aan de zonde en in navolging van Hem in een nieuw leven te wandelen. De apostel spoort aan tot een heilige levenswandel[1], geworteld in een leven uit de genade van Christus.”
“Zou het geen zegen voor de gemeenten en de kerk zijn als we er dit jaar meer zicht op ontvangen dat Jezus niet alleen de Verlosser is, maar ook gekomen is om de macht van de boze te verbreken?”[2] vraagt Vergunst zich af.
“Nog een keer de apostel Johannes (1 Joh. 3): Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Daarom hopen we in 2013 meer zicht te krijgen op de betekenis van de strijd van Christus tegen de boze machten, die Hij ontmaskerd en overwonnen heeft. Opdat in die weg de diepste identiteit van Zijn gemeente voor ons oplicht.”
Bron: CIP, 4-1-2013

NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze GRATIS studies:
[1] Heiligmaking
[2] De OVERWINNAARS; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in antichristelijke machten, Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Heiliging, Voor u gelezen en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s