Islamisering Europa: Iedere week 2 kerken veranderd in moskeeën

Brussel moslim hoofdstad van Europa – Europese pro-islam politiek stelt christenen achter op moslims

De islamisering van Europa gaat ondanks de bagatelliserende woorden van de gevestigde politiek in alarmerend tempo door. Inmiddels worden er iedere week gemiddeld 2 christelijke kerken veranderd in moskeeën. In de Europese hoofdstad Brussel is 57% van alle nieuwgeboren baby’s moslim, waardoor zij uiterlijk in 2030 de meerderheid zullen vormen. In Gent leren scholieren op 2 basisscholen geen Vlaams meer, maar Turks. In Duitsland klaagt de politie letterlijk over de ‘moordlust’ onder de voornamelijk islamitische immigranten. Kortom: Europa valt steeds sneller ten prooi aan de islam. Als de meeste moslimlanden als maatstaf worden genomen betekent dat onvermijdelijk chaos, geweld, armoede, racisme, discriminatie, onderdrukking en pure barbarij.
‘We zijn getuige van zowel de ontkerstening (de-christianisatie) als de islamisering van Europa,’ aldus de Italiaanse journalist Giolio Meotti. Met de miljarden die worden verdiend met de verkoop van olie aan het Westen kopen rijke Arabieren christelijke kerken en gebouwen op en veranderen deze in islamitische centra. Volgens Meotti gaat dit proces steeds sneller en kan het niet langer door de zichzelf ‘progressief’ en ‘liberaal’ noemende Europese leiders worden genegeerd. (1)

Hypocriet links & liberaal
Daarbij treedt een eigenaardig hypocriet verschijnsel op dat juist deze linkse en liberale Europese partijen, die jarenlang hebben gestreden voor de rechten van bijvoorbeeld vrouwen en homo’s, de groeiende invloed en macht van de islam alleen maar bevorderen en toejuichen. Eén blik op de overgrote meerderheid van de moslimlanden leert dat uitgerekend vrouwen en minderheden – feitelijk alles en iedereen wat niet-moslim is – zwaar gediscrimineerd, achtergesteld en onderdrukt worden. Vooral christenen moeten in de steeds meer islamitische landen letterlijk voor hun leven vrezen en slaan met honderdduizenden op de vlucht.

Brussel moslim hoofdstad van Europa
In Europa is het nog niet zover. Niettemin dreigen steeds meer Europese landen binnen hooguit enkele decennia door moslims te worden overheerst. Neem nu de Europese hoofdstad Brussel, waar inmiddels 300.000 moslims leven en feitelijk de dienst uitmaken omdat kritiek op de islam inmiddels verboden is. De machtige lobbygroep Vigilance Musulmane spant een proces aan tegen iedereen die het waagt ook maar iets negatiefs te schrijven over de islam, moslims of hun geliefde profeet.
Volgens een wetenschappelijk onderzoek is iedere tweede jonge moslim in Brussel een openlijke antisemiet. Dit blijkt niets met hun sociale situatie te maken, zoals de politiek de autochtone Belgen wil doen laten geloven, maar alles met hun religie, die inherent antisemitisch is.
Lees meer>>>
Bron: XanderNieuws, 24-10-2012

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Islamisering Europa: Iedere week 2 kerken veranderd in moskeeën

 1. luc dewaele zegt:

  Wat is de eindconclusie van uw analyse? Politiek gesproken?

  • eindtijdbode zegt:

   Beste Luc DeWaele,

   Natuurlijk is voor mij – als christen – elke kerk die in een moskee veranderd een doorn in het oog. Al gaat het mij niet in de eerste plaats om het (kerk)gebouw, maar om de verandering in het hart en leven van een mens die christen wordt.

   Verder ben ik er op z’n zachts gezegd niet blij mee dat het voorheen overwegend ‘christelijke’ Nederland, en de andere Europese landen, met hun veelal op de Bijbel gestoelde normen en waarden, nu langzaamaan veranderden in landen waarin veel oorspronkelijke burgers – ook ikzelf – zich steeds minder thuis voelen en/of minder veilig voelen (m.i. ook zeker een gevolg van de ‘open grenzen’, waardoor criminelen etc. te gemakkelijk een ander land binnen kunnen komen).
   Daar komt nog bij dat het islamitisch geloof en de moslimcultuur wel heel erg verschilt van ‘onze’ christelijke normen en waarden. Het is er Bijbels gezien ook echt tegengesteld aan. Aan de vruchten kent men de boom, en het blijken te vaak zeer wrange vruchten te zijn. Natuurlijk, ieder volk kent zijn ‘rotte appels’, ook het onze. En in deze eindtijd zie je sowieso steeds meer mensen goddeloos en/of corrupt worden. Maar dat is nog geen excuus om dan niet meer te mogen zeggen dat het binnenhalen van zoveel andere culturen – vooral moslim-culturen omdat die haaks staan op onze (christelijke) cultuur en ons (christelijke en/of humane) gedachtegoed – een goed idee was. De politiek had er beter aan gedaan om ze gewoon ‘gastarbeider’ – in de letterlijke zin van het woord – kunnen laten blijven, zodat ze na gedane zaken weer naar hun eigen land zouden terugkeren, dat had een hoop ellende gescheeld.
   Ze zijn hier nog niet zo lang geleden als ‘gast’ (sommigen weliswaar als echte vluchteling) gekomen, maar velen gedragen zich niet meer als ‘gast’ maar als ‘heer’ van het land waar ze, door velen, met open armen werden ontvangen. En dat stemt mij des te meer triest.
   Het enige wat ik oprecht hoop is dat velen van hen, door hier te wonen, de Here Jezus zullen leren kennen als hun Heer en Heiland, alhoewel ik zulke (vaak bijzondere) bekeringsgeluiden vaker uit moslimlanden hoor.

   Het lijkt nu misschien of ik mensen voornamelijk op kleur of ras beoordeel, maar dat is zeker niet zo, want ik ben zelf al 32 jaar getrouwd met een redelijk donker gekleurde Indo (tevens een christen), die op 2 jarige leeftijd met ouders en zusje naar Nederland is gekomen. Heb ook ruim 25 jaar in een Indonesische Gemeente ‘gekerkt’ waar ik één van de weinige oorspronkelijke Nederlanders was. Dus dat is mijn punt van zorg en/of kritiek zeker niet, maar meer wat ook Xander (m.i. terecht) concludeert, in het vervolg van bovenstaand artikel, namelijk:
   “Klaarblijkelijk is het in Europa en de rest van de wereld een ramp als moslims zich beledigd voelen en moet dat ten koste van alles worden voorkomen, maar is het geen enkel probleem om christenen te verketteren en massaal te vervolgen. Niemand die daar nog iets van zegt, ook zichzelf ‘christen’ noemende politici niet.”

   Ik ken ook zeker zgn. gematigde moslims, en wel van heel dichtbij. Mijn schoonmoeder woonde ruim 30 jaar samen met een moslim die weinig anders aan zijn geloof deed dan alleen de Ramadan houden. Ook mijn vader heeft op zijn oude dag een paar jaar ‘verkering’ gehad met een moslima. Beiden hadden het met enige regelmaat over hun tekorten qua financiën, maar maakten elke maand wel (soms flinke) bedragen over naar hun land van herkomst. En ze wisten precies bij welk loket en/of welke persoon ze moesten zijn als er wat te halen viel.
   Dus ook over hun gedrag – en over het gedrag van onze ouders, die daar in meer of mindere mate in mee gingen (en samenleefden met een ongelijk juk) – was ik verre van optimistisch.

   Hier houd ik het maar bij, al weet ik niet of dit een antwoord is naar uw bedoeling.

   Met vriendelijke groet,
   A. Klein

   • luc dewaele zegt:

    Beste Eindtijdbode,
    De bedoeling rond mijn objectieve vraagstelling was louter een uitgesproken ‘Christen’ standpunt te horen rond het ‘probleem’ van de islamisering in Europa. Het discours, dat U vooropstelt, getuigt voor mij, als Christen, van eenvoudig populistisch racisme (het categoriseren van mensen op basis van kleur, afkomst, overtuiging, geaardheid) en is, wat mij betreft, in tegenspraak met de essentie van het Evangelie.
    Ik mis m.a.w. de boodschap van liefde, geduld en verdraagzaamheid en lees enkel over angst, pessimisme en represailles. Dat vind ik jammer.
    PS: Het feit dat U getrouwd bent met een gekleurde partner, ontkracht helemaal niet de aard van Uw argumentatie.

 2. eindtijdbode zegt:

  Beste Luc DeWaele,

  Natuurlijk is het uitdragen van de boodschap van Gods liefde, geduld en verdraagzaamheid het belangrijkste wat wij – als christen – kunnen en behoren te doen in het benaderen van onze medemens. Ook ten aanzien van de moslims (of andere andersdenkenden). Maar dat neemt niet weg dat mijn eerste antwoord aan u vooral een verklaring was om uit te leggen waarom ik het genoemde artikel van XanderNieuws heb geplaatst.
  Het gebod om ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf’ staat ook voor mij als een paal boven water, ook in de persoonlijke benadering van moslims (of andere andersdenkenden). Maar dat hoeft m.i. nog niet te betekenen dat we de christelijke ‘vijand of tegenstander’ massaal en met open armen in ons land hoeven binnen te halen. ‘Vijand’ klinkt natuurlijk wat erg negatief, maar de islam is nu eenmaal in wezen antichristelijk en antisemitisch. En als die antichristelijke en antisemitische opvattingen de overhand krijgen in een (voorheen) christelijk ‘gastland’, iets wat we in sommige delen van Europese landen helaas al kunnen constateren, dan zal dat land op een gegeven moment meer veranderden dan de oorspronkelijke bevolking lief is.
  Met moslims die gematigd zijn en zich (redelijk) aanpassen hebben de meeste mensen ook weinig tot geen moeite, maar het zijn er – verhoudingsgewijs gezien – teveel die zich niet of nauwelijks aanpassen, terwijl sommigen die eerst wel redelijk aangepast waren (of leken) op een gegeven moment blijken te radicaliseren. En dat is het punt waar wij volgens mij toch zeker wel voor mogen waarschuwen. Ook een christen hoeft ‘de kop’ toch niet onnodig in het zand te steken?
  Ik zou in dit verband het volgende boek willen aanbevelen, dat ik kort geleden heb gelezen: Mijn verloren zoon; het aangrijpende verhaal van de moeder van de ‘twintigste kaper’”.

  Hieronder volgt een korte recensie:
  Aicha el Wafi is de moeder van wat wel de ‘twintigste kaper’ genoemd wordt. Haar zoon Zacarias Moussaoui is medeschuldig bevonden aan de aanslagen van 11 september 2001. In dit boek vertelt Aicha el Wafi over haar eigen leven en dat van haar zoon, over haar zoektocht naar de waarheid omtrent zijn daden, zijn proces en haar reizen naar de Verenigde Staten waar zij ook in het kader van het ‘Forgiveness Project’ ontmoetingen had met nabestaanden van de slachtoffers van 11 september. Aicha el Wafi groeit op in een klein Marokkaans dorp, wordt op haar veertiende uitgehuwelijkt aan een zeer gewelddadige man en verhuist met hem naar Frankrijk waar ze zes kinderen krijgt. Na jaren ellende en mishandeling weet ze een scheiding af te dwingen, leert lezen en schrijven, volgt cursussen en wordt postbode. Ze beschrijft hoe ze haar jongste zoon ziet verbitteren, veranderen en radicaliseren tot al-Qaida-lid. Een vlot geschreven, aangrijpend portret van een Marokkaans-Franse vrouw en haar zoektocht naar de waarheid rond haar zoon.

  Met vriendelijke groet,
  A. Klein

  • luc dewaele zegt:

   Beste Eindtijdbode,
   Voor mijzelf is het uiterst raadzaam gebleken de logica van het ‘wij & zij-denken’ te verlaten en na te gaan hoe gewichtig mijn Christen-visie nog blijkt zonder deze dualistische denkwijze, waarbij een medemens wel vijand moet zijn. Ik nodig U van harte uit deze oefening in zelfbevraging te proberen; dit zeg ik niet als verwijt of ‘preek uit het vuistje’ of als betweter.
   Ik weet echter wel dat dit perspectief kansen biedt op een geloofsleven dat ook rust oproept, in plaats van angst en vermeende doemscenario’s. De argumenten die U hanteert (‘het zijn er – verhoudingsgewijs gezien – teveel die zich niet of nauwelijks aanpassen’) vereisen anderzijds ook wel een wetenschappelijke bron of tenminste toch een verwijzing. Nu verwijzen deze gewoon naar een vreemdelingenstandpunt van een extreem rechtse partij, waarvan de naam mij ontsnapt.
   Nogmaals: het is mij helemaal niet te doen om een polemiek. Ik ben gewoon zoekend naar een evangelische levensstijl zonder verbittering of angst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s