Echt vuur en vals vuur

Als we kijken naar het leven van Jezus, dan denken we niet alleen aan Zijn dood op Golgotha, maar ook aan Zijn hele leven waarin Hij Zichzelf volledig aan de Vader overgaf zeggende: “U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt… Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om (in dit lichaam) Uw wil te doen, o God” (Hebreeën 10:5, 7). Jezus heeft niet één keer Zijn Eigen zin gedaan, terwijl Hij in het lichaam op aarde was, maar enkel de wil van Zijn Vader. Dat is wat het betekent om jezelf te geven om als een brandoffer voor God te zijn. Dit is ook waartoe Paulus ons aanspoort om te doen in Romeinen 12:1 –  “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” – precies zoals Jezus deed. Dit brandoffer werd aan God aangeboden en het verbrandde volledig. De Bijbel zegt dat dit een “brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE” is (Leviticus 1:17) – dat betekent: iets waar God erg blij mee was – “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:17). Paulus zei dat zijn ambitie in zijn leven was “om de Heere welbehaaglijk te zijn” (2 Corinthiërs 5:9)[1].
Als we onze lichamen aan de Heer geven, dan is het heel eenvoudig om te zeggen, “Heer, ik geef mijn lichaam volledig aan U”. We weten echter niet of we het al geofferd hebben, tot het moment dat we het “in stukken snijden”. We zouden onszelf kunnen misleiden. Wat betekent het om het in stukken te snijden, stuk, voor stuk – zoals het gedaan werd bij de brandoffers? Het betekent dat we onze lichaamsdelen stuk voor stuk aan de Here moeten offeren.
We zeggen, “Heer, hier zijn mijn ogen. Ik heb ze gebruikt voor de duivel en voor mezelf in de afgelopen jaren, door naar veel dingen te kijken en dingen te lezen, waarmee we U beledigen. Maar ik leg hier nu mijn ogen neer voor het altaar. Nooit meer wil ik deze ogen gebruiken om naar dingen te kijken, of dingen te lezen, waar Jezus niet naar zou kijken, of wat Hij niet zou willen lezen. Ik wil met deze ogen nooit meer zondigen.
Daarna gaan we naar onze tong en zeggen we, “Here, hier is mijn tong. Ik heb deze tong zoveel jaren gebruikt voor de duivel en voor mijzelf, door te zeggen wat ik maar wilde, door leugens te vertellen voor mijn eigen voordeel, door boos te worden op mensen, door te roddelen en door kwaad te spreken over anderen en hen te beschuldigen. Maar dat wil ik allemaal nooit meer doen. Hier is mijn tong Heer. Mijn tong is vanaf dit moment van U – totaal en volledig.”
Vervolgens gaan we naar onze handen, onze voeten en onze lichamelijke hartstochten, één voor één, en zeggen we precies hetzelfde: “Heer, hier zijn mijn handen en mijn voeten en mijn lichamelijke hartstochten, waarmee ik heb gezondigd en waarmee ik U gekwetst heb. Ik wil ze nooit meer gebruiken voor mijn eigen plezier of om mijn eigen lusten te bevredigen. Ze zijn allemaal van U.
Alleen door de delen één voor één op het altaar te leggen, ontdekken we of we werkelijk ons lichaam offeren aan God of niet. Alleen als we het offer opdelen in stukken en het volledig op het altaar leggen, dan kunnen we zeggen, “Here, laat nu Uw vuur op het offer vallen om het te verteren”. We lezen in Leviticus 9:24 hoe het vuur van God op het brandoffer viel om het te verteren. Dat vuur is een beeld van de doop in de Heilige Geest en vuur dat neerdaalt om ons offer te verteren en om onze lichamen in vuur en vlam te zetten voor God. Het vuur viel echter niet voordat het laatste stuk vlees van het brandoffer op het altaar neergelegd was.
Wat doen christenen als zij de prijs niet willen betalen door het schenken van hun lichaam als een brandoffer en toch het vuur willen hebben? Dan maken zij een vals vuur – een namaaksel. En dat is wat we zien in Leviticus 10:1-2, “De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had”. Als we niet het echte vuur van de Heer hebben, maar we willen wel deel zijn van hen, die het echte vuur hebben, dan is er het gevaar dat we kunnen imiteren wat zij hebben, zodat we kunnen zeggen: “Ja, wij hebben het vuur ook! Wij hebben ook gesproken in tongen!” God was zo boos op Nadab en Abihu omdat zij het echte vuur geïmiteerd hadden, dat Hij nog een vuur van bovenaf deed neerdalen – dit keer echter niet om het brandoffer te verteren maar om deze hypocrieten te verteren!
Het is gevaarlijk om in geestelijke zaken de echte dingen te imiteren. Ja, veelvouden van christenen doen dat deze dagen. Ze worden gecoached door sprekers om te leren om in tongen te spreken, om hun emoties op te bouwen om psychosomatische ‘genezingen’ te ervaren (en te geloven dat dit hetzelfde is als genezen worden ‘in de Naam van Jezus’).
Zij die het echte vuur van God ontvangen hebben, betaalden daar een prijs voor. Zij hebben alles op het altaar voor God gelegd – hun geld, hun ogen, hun tong, hun handen, hun alles. Ze hebben hun levens onderzocht en zichzelf ervan verzekerd, dat ze alle stukken van het brandoffer op het altaar gelegd hadden; en God stuurde hen Zijn vuur op hen. Als je kijkt naar het leven van zo’n man, dan zou je kunnen wensen dat je dezelfde krachtige zalving had. Je bent echter niet bereid bent om diezelfde prijs ervoor te betalen, maar je wilt wel aan anderen kunnen laten zien dat je ‘gezalfd’ bent. Op dat moment zou je kunnen doen wat Nadab en Abihu deden – maak een ‘vreemd vuur’, wakker je emoties aan, maak ‘tongentaal’, etc. Omdat zo’n 95% van alle gelovigen toch geen geestelijke onderscheiding hebben, ben je in staat om hen zo te misleiden dat ze denken dat je het echte vuur hebt. Maar jij weet wel beter dan wie dan ook dat wat jij hebt een zelf-geproduceerd vuur is en niet van God. Pas op! Indien de Here God vandaag het christendom zou oordelen op eenzelfde wijze als waarop Hij Nadab en Abihu heeft geoordeeld, dan weet ik zeker dat er een heleboel christenen vandaag zouden sterven.

  • [1] In de niet vertaalde, oorspronkelijk Engelse tekst wordt elke keer het woord ‘please(d)’ gebruikt, waarvoor de HSV-vertaling verschillende woorden gebruikt.

Bron: Zac Poonen, HET WOORD VOOR DE WEEK, Juli 2012 (1)
Vertaling: Michel de Ruijter

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s