Onvoorwaardelijke overgave

Het Nieuwe Testament spoort ons aan om dienstknechten (slaven in het Grieks) van de Heere te worden. Paulus noemde zichzelf een bereidwillige slaaf van Jezus Christus.
In het Oude Testament waren er twee soorten knechten: de lijfslaaf en de gehuurde knecht. Een lijfslaaf, in tegenstelling tot de gehuurde knecht, werd nooit betaald. Hij was door zijn meester gekocht en betaald en als gevolg daarvan was alles wat hij was en bezat van zijn meester. Zo moet elke gelovige zichzelf beschouwen – als een lijfslaaf. Onze tijd, ons geld, onze talenten, familie, bezittingen, ons verstand en ons lichaam – alles – is van onze Heere en Meester, want het is rechtens van Hem omdat Hij het aan het kruis gekocht heeft (1 Kor. 6:19-20).
We worden daarom in Romeinen 12:2 vermaand ons lichaam eens voor altijd tot een levend, heilig en God welgevallig offer te stellen, net als het brandoffer in het Oude Testament. Het brandoffer, in tegenstelling tot het zondoffer, werd in zijn geheel aan God geofferd en betekende de volkomen toewijding van de offeraar. Als iemand een brandoffer bracht, kreeg hij niets terug. God kon met dat offer doen wat Hij wilde. Het sprak van het kruis van Golgotha, waar de Heere Jezus Zich volkomen aan Zijn Vader geofferd heeft, en zei: “Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Dat is wat het betekent om ons lichaam als een levend offer aan God te geven. Wij moeten sterven aan onze eigen wil en keuze hoe en waar ons lichaam door Hem gebruikt zal worden. Alleen zo kunnen we Zijn wil leren kennen.
Het ontbreken van zo’n overgave is meestal de belangrijkste reden waarom we Gods wil niet kunnen vinden. Onze overgave aan de Heere is vaak beperkt. We zijn niet werkelijk bereid alles wat God ons biedt te aanvaarden.
Ik heb eens een man ontmoet die bereid was elk beroep te aanvaarden, behalve christelijk werk. Ik heb hem gezegd dat het dit voorbehoud was waardoor God hem Zijn plan voor z’n leven niet duidelijk kon maken. Toen hij uiteindelijk alles aan de Heere overgaf, kreeg hij onmiddellijk een diepere zekerheid van Gods wil. God riep hem niet tot een bediening in het Evangelie, maar Hij wilde dat hij gewillig zou zijn.
Velen die tot God komen onder het voorwendsel dat ze graag Zijn wil willen weten, willen eigenlijk alleen maar Zijn goedkeuring over de weg die ze zelf al voor zich hebben gekozen. Vandaar dat ze geen antwoord van Hem krijgen. Onze problemen met leiding zouden heel gauw opgelost zijn, als we ons maar zonder enige reserve aan onze Heere zouden geven en zeggen: “Heere, ik ben bereid alles te aanvaarden, als U mij maar verzekert dat het Uw wil is. Kiest U maar voor mij, mijn Heere. Ik heb zelf geen voorkeur in deze zaak.” Het was Abrahams bereidheid overal heen te gaan en alles voor God te doen, wanneer ook, die hem tot “de vriend van God” maakte.
George Müller uit Bristol was een man met een groot geloof en iemand die de wil van God met opmerkelijke nauwkeurigheid kon verstaan. Hij heeft in dit verband gezegd: “Eerst probeer ik mijn hart zo ver te brengen dat het geen eigen wil meer heeft in een bepaalde zaak. Negentig procent van de problemen bij de mensen ligt juist hier. Negen van de tien moeilijkheden worden overwonnen als ons hart bereid is Gods wil te doen, wat het ook moge zijn. Als iemand werkelijk zo’n gesteldheid heeft, duurt het meestal maar even om Zijn wil te kennen.”
Sommigen willen eerst Gods wil weten voor ze beslissen of ze wel of niet zullen gehoorzamen. Maar God openbaart Zijn wil niet aan zulke mensen. Jezus heeft gezegd: “Indien iemand diens wil doen wil, zal hij WETEN…” (Johannes 7:17). Alleen een bereidheid om alles te doen, wat God ook gebiedt, zal ons in staat stellen te weten wat Zijn volmaakte wil is. Dit is evenzeer van toepassing bij kleine dingen als bij grote.

Bron: Zac Poonen, HET WOORD VOOR DE WEEK Maart 2012 (4)
Vertaling: Michel de Ruijter

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s