De Bruid heeft zichzelf gereed gemaakt

We lezen in Openbaring 19:5-7 “En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt”.
Let op dat er niet staat dat de Heer de bruid gereed gemaakt heeft. Nee. Er staat dat de bruid zichzelf gereed gemaakt heeft. Wij zijn zelf degenen die ons gereed moeten maken voor de komst van de Heer. Vele gelovigen weten dat als we in het licht wandelen, omdat God in het licht is, dan reinigt het bloed van Christus ons van alle zonden (1 Joh. 1:7). Maar dat is slechts één kant van de waarheid. De andere kant van de waarheid is dat we onszelf ook moeten reinigen. Dit is de manier waarop de bruid zichzelf gereed maakt. Het staat ook geschreven in Openbaring 19:8 “En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen”.
De zinsnede “het is haar gegeven” maakt duidelijk dat het een gift van God is. Dit leert ons dat zelfs het verlangen en de mogelijkheid om onszelf te reinigen gaven van God zijn. Het is God “Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (Filip. 2:13). Dat is niet onze eigen verdienste en we kunnen ons in geen enkel opzicht op de borst kloppen ten overstaande van andere gelovigen. De goddelijke mens is nederig en geeft God alle eer voor al het goede dat er in hem gevonden wordt. Want hij weet dat er niets goeds gevonden kan worden in zijn vlees.
Als deze kleding een gift is, waarom ontvangen we het dan niet allemaal? Omdat God niemand dwingt Zijn gaven aan te nemen. Zelfs Zijn gaven kunnen slechts ontvangen worden door hen die reageren op Zijn Woord.
Het fijne linnen hier is niet de rechtvaardigheid van Christus maar “de rechtvaardige handelingen van de heiligen”. Het is waar dat de rechtvaardigheid van Christus aan ons wordt toegeschreven vanaf het moment van wedergeboorte (Rom. 4:22-24; 1 Cor. 1:30). Ons wordt echter ook verteld dat “de rechtvaardige eis van de wet (zou moeten worden) vervuld (in ons)” (Rom. 8:4). Dat is het gewaad van de bruid hier: “de rechtvaardige handelingen van de heiligen”. Dat is zo duidelijk in Openbaring 19:8, dat iemand zo blind als een mol moet zijn om dat niet te zien.
Haar eigen rechtvaardigheid is haar kleding. Ze kreeg het door de geboden van de Heer te gebruiken en zichzelf serieus te reinigen en te louteren. Ze bewerkte zo haar eigen redding “met vrees en beven” (Filip. 2:12). En elke keer dat ze, met vrees en beven en in de kracht van de Heilige Geest, haar eigen redding bewerkte dan was dat alsof ze nog een naad stikte aan haar bruidskleding (zie Ps. 45:14-15 – noot AK). Gedurende een periode van jaren heeft ze zo al haar kleding geweven.
Wat dan te denken van een Christen die dit alles niet zo nauw neemt, door te zeggen “Het bloed van Christus reinigt mij, dus het is wel goed zo met me”. Tegen zulke Christenen zegt de Heer, “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat HIJ NIET NAAKT ZAL RONDLOPEN en men zijn schaamte niet zal zien” (Openb. 16:15).
Heb je ooit een bruid gezien, die naakt naar haar eigen bruiloft komt? De Heer waarschuwt Zijn mensen hier dat ze niet naakt gevonden moeten worden – naakt, omdat ze geen kleding hebben voor de trouwdag. Ze hadden geen rechtvaardigheid van zichzelf.
De misleiding van Babylon, het mysterie van ongerechtigheid (zie Openb. 17:4-5 – noot AK), de magische vloek die Babylon over veel Christenen heeft uitgesproken is deze: “Maak je geen zorgen. Je bent gekleed in de rechtvaardigheid van Christus. Het maakt niet uit hoe je leeft” Jacobus waarschuwt ons echter heel duidelijk dat geloof zonder werken dood is. Toch heeft Babylon veel gelovigen ervan weerhouden om zulke waarschuwingen serieus te nemen.
Er is een verschil tussen onze eigen rechtvaardigheid, die als smoezelige vodden zijn in de ogen van God (Jes. 64:6), en de rechtvaardigheid in ons bewerkt in door de kracht van de Heilige Geest, als we ons kruis opnemen en in de voetsporen van Jezus gaan wandelen in ons dagelijkse leven. Dit laatste is ons bruidsgewaad. Als we voor het eerst tot de Heer komen is alle kleding die we dragen niet meer dan de smoezelige vodden van onze eigen rechtvaardigheid en de nog viezere vodden van onze zonden. Maar als we wederom geboren worden, dan rechtvaardigt God ons – door de rechtvaardigheid van Christus die aan ons wordt toegeschreven (Rom. 3:24 en 4:5). Dan schrijft Hij Zijn wetten in onze harten en ons verstand (Hebr. 8:10), waarmee de rechtvaardigheid van de Wet in onze harten vervuld wordt (Rom. 8:4). Het resultaat hiervan is dat de rechtvaardigheid geleidelijk aan ons uiterlijk aankleed en ons uiterlijke (m.i. INNERLIJKE – noot AK) karakter aan Christus gelijk wordt.
De kleding van de bruid is gemaakt van fijn linnen, stralend en schoon. Wat een contrast is er tussen haar eenvoud en het opzichtige, scharlaken kleed en gouden ornamenten van de hoer (zie Openb. 17 – noot AK). In de “Psalm van de bruid” (Ps. 45), lezen we over de Heer, onze Bruidegom, als Iemand Die “gerechtigheid liefheeft en goddeloosheid haat” (Ps. 45:8). En de bruid wordt als volgt beschreven: De koningsdochter is INNERLIJK één en al heerlijkheid (Ps. 45:14). Ze heeft een zachtmoedige en stille geest (1 Petr. 3:4). En het is in dit innerlijke gewaad waarin “ze naar haar Koning geleid zal worden” (Psalm 45:15). Dat zal vervuld worden in Openbaring 19:8.

Bron: Zac Poonen, HET WOORD VOOR DE WEEK Maart 2012 (1)
Vertaling: Michel de Ruijter

 

NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze studies:
Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft
Lukas – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus
Heiligmaking

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft van het Lam, Eindtijdstudie, Heiliging, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De Bruid heeft zichzelf gereed gemaakt

  1. Wilma zegt:

    Prachtig geschreven stuk, duidelijk en waar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s