Antichrist zal Christus proberen na te bootsen

“De wederkomst wordt in reformatorische kerken ondergesneeuwd. Er wordt nauwelijks over gepraat, laat staan bestudeerd. Daardoor worden veel teksten in de Bijbel overgeslagen of vergeestelijkt,” vertelt ds. A. Wagenmakers uit Veenoord. Hij wijst op Jesaja 11: 6: ‘Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.’ “Dit soort teksten worden geestelijk toegepast, maar zouden eigenlijk letterlijk opgevat moeten worden.”
Wagenmakers is van mening dat de wederkomst van Christus een actuele boodschap is. “God heeft diverse perioden in de wereldgeschiedenis onderscheiden. Wanneer we dit vaststellen, komen we tot de conclusie dat we aan de voeten van het beeld van Daniël zitten. De actuele dreiging rondom Israël is één van de tekenen daarvan. Bovendien is er onrust in de maatschappij op sociaal, economisch en politiek vlak. De wereld schreeuwt om een sterke leider. De Amerikaanse president Barack Obama zei: ‘Yes, we can’. Hij kan het echter niet. Straks komt er iemand, die zal zeggen: ‘Yes, I can’.”

Antichrist

De predikant verwijst naar de antichrist die zal opstaan. Dit anti-type van Christus zal vrede stichten in het Midden Oosten en een verbond sluiten met Israël. “De antichrist staat recht tegenover Christus en probeert Hem na te bootsen. Hij zal opstaan van een dodelijke wond, zegt de Schrift (Openbaring 13:3 en 14). Dat maakt zoveel indruk dat mensen hem als godheid erkennen. Het anti-type van Christus neemt plaats op de troon. Jezus heeft gezegd: er zullen vele antichristenen komen. Ik noem namen als de farao ten opzichte van Mozes, Nero, Titus, Napoleon en Ahmadinejad, de huidige president van Iran. Ahmadinejad is in staat Israël met een atoombom van de kaart te vegen. De antichrist zal zijn voorgangers vervullen. Hij zal erin slagen de wereld in korte tijd in zijn macht te krijgen.”
“Maar God heeft beloofd dat daar een einde aan komt. Of dat nu morgen of over 25 jaar gebeurt, kan ik niet zeggen. Jezus zegt dat alleen God de Vader dat weet. Dat betekent voor ons christenen dat we alert moeten zijn: laten we onze ogen en oren openhouden. Jezus zegt ons, gelovigen, te komen ophalen alvorens die Grote Verdrukking losbarst (Openbaring 3:10) . Hij haalt Zijn gemeente weg, zoals een vader zijn kind weghaalt die dreigt overreden te worden. Wij worden voor die ellende bewaard. Daarom is het van cruciaal belang dat we de keuze maken om voor de Heer te leven en de Here Jezus als onze Verlosser te aanvaarden,” aldus Wagenmakers.

Bron: CIP 6-3-2012

 

NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze studies:
De wederkomst van Christus nader bekeken
Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (het Bijbelboek Openbaring, ‘vers voor vers’ uitleg – in delen)
Dingen die (met) haast geschieden moeten (het Bijbelboek Openbaring in systematische volgorde – in delen)
Opeenvolgende profetische gebeurtenissen (voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling – in delen)

 • Of zie ons schema met het te verwachten eindtijdscenario (met diverse studieverwijzingen)
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Demonische invloed/bezetenheid etc., Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Antichrist zal Christus proberen na te bootsen

 1. Mathieu zegt:

  Goedenavond broeders,
  Een interessante en informatieve website, al ben ik het niet in alles met u eens.
  Namelijk Jezus (niet de antichrist!) bevestigde het verbond met velen voor een week: en in het midden van de week liet Hij het offer en het spijsoffer doen ophouden. De “Pelgrims” Bijbel, gedrukt in 1608, heeft voetnoten die vermelden dat Christus de 1e helft van Daniel’s 70ste jaarweek vervuld heeft met Zijn 3,5 jarige bediening.
  Wist u dat alle referentie-Bijbels die tot ongeveer de jaren 1850 gedrukt zijn dezelfde mening over Daniël 9:27 weerspiegelen?
  Volgens de “traditionele leer” zal er een “wereldregering” komen waarbij één leider (de antichrist) aan de macht zal zijn. Dat een wereldregering on-Schriftuurlijk is, blijkt alleen al uit het feit dat er diverse naties zijn die oorlog zullen voeren tegen de antichrist. Een veel gebruikte tekst die men dan als argument geeft is Openbaring 13:3, waar staat dat “de hele wereld” in verwondering achter het beest aanloopt.
  Het Griekse woord dat in de grondtekst wordt gebruikt voor “wereld” (Openbaring 13:3) is gē G1093 wat betekend: “a country, land enclosed within fixed boundaries, a tract of land, territory, region”. Het is dus een bepaald gedeelte van de wereld die de antichrist achterna zal lopen, niet de hele wereld. En dit ligt weer in lijn met het feit dat er naties zijn die oorlog zullen voeren tegen de antichrist.

  Veel mensen gaan er vanuit, dat er een één wereldmunt zal zijn. Maar er is niets in de Schrift dat dit vermeldt. Er wordt verder aangenomen, dat er een één wereldreligie zal zijn. Als we de AOC Alliance of Civilizations bekijken in zijn progressieve staat dan is dat het dichtst bij een zogenaamde religie en dan zien we dat het enige wat het AOC probeert te bereiken met betrekking tot een één wereldreligie, is: het religieuze fundamentalisme uit te sluiten, om daarmee te benadrukken dat er geen religie is die kan zeggen dat zij “de” religie als absolute waarheid heeft.

  Er zijn in de Schrift tevens geen indicaties waaruit blijkt dat de AC onmiddellijk controle zal hebben en evenmin zijn er indicaties dat het merkteken van het beest onmiddellijk zal worden ingevoerd. Dit zal mijns inziens een progressie zijn. “Autoriteit om op te treden” of “macht om door te gaan” zal worden toegekend aan de komende AC voor 1.260 dagen of 3,5 jaar. Dit is zijn toegewezen tijd. Openbaring 13:7 verklaart verder dat hij bevoegd is om oorlog te voeren tegen de heiligen en om die te overwinnen. De komende antichrist zal m.i. niet onmiddellijk het merkteken van het beest inluiden of oorlog gaan voeren tegen de heiligen en oorlogen beginnen tegen andere landen vanaf het moment dat hij het wereldpodium op zal komen. Er is een progressie. Net zoals hij niet de god-achtige mysterieuze man zal zijn die antwoorden zal hebben op alle wereldproblemen. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan gekomen is, maar dat is in mijn ogen onzin. “Autoriteit om op te treden” of “macht om door te gaan” duidt er mijns inziens verder op, dat hij een soort van aansluiting of connectie moet hebben met de regering of politiek. “Daarna zal er een verachte in zijn staat opstaan, dewelke men de Koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilte komen en het koninkrijk door vleierij bemachtigen” (Daniël 11:21). Dit duidt er mijns inziens op dat hij de macht van het koninkrijk gehad heeft, maar “dewelke men de Koninklijke waardigheid niet zal geven” duidt op een aftreden en “hij zal in stilte komen en het koninkrijk door vleierij bemachtigen” duidt op het actief en behulpzaam zijn achter de schermen.

  De komende AC zal een man van oorlog zijn. Hij zal niet claimen de “Messias” te zijn, hij zal velen vernietigen! De wereld zal niet komen tot een “één wereldreligie” type status, de wereld zoals we die kennen zal in chaos zijn! De liefde van velen zal verkillen en als de dagen niet werden verkort voor de uitverkorenen zal geen vlees het overleven. Plagen, aardbevingen, ziekten, misleiding, valse Christussen en profeten, oorlogen zullen voortduren tot het einde. De nonsens dat de AC zichzelf tot God zal uitroepen, dat hij zal claimen de “Messias” te zijn, er een “één wereldreligie” zal komen en een periode van 3,5 jaar van “valse vrede” is on-Schriftuurlijk.

  Een ding is een feit, het eerste beest van Openbaring is een koninkrijk, een Imperium en niet een persoon. Openbaring is hier mijns inziens heel duidelijk over. Bij het lezen van Openbaring 13 lijken inderdaad de woorden zo consistent, als gesproken door een man. Maar dan weer de woorden “er werd hem een mond gegeven” zou erg vreemd zijn om te zeggen over een man, zou het niet? Het is alsof hij niet over een mond beschikt, maar er één krijgt… Dit vers spreekt over het “andere beest” de mens (de mens der zonde/AC/valse profeet) waarover gesproken wordt in het tweede deel van hoofdstuk 13.

  Geen Grote Verdrukking van zeven jaar
  Er is geen enkele aanwijzing dat het boek van Openbaringen zich uitstrekt over een periode van 7 jaar. De enige keer dat de Schrift een zeven jarige tijdsperiode noemt met betrekking tot het einde der tijden, is het “verbond met velen” van Daniël 9:27. Maar dit duidt niet op een zeven jarige regering door een wereld heerser, de antichrist. De tijdsduur van de Grote Verdrukking is nergens in de Bijbel expliciet vermeld, en er zijn zeker geen zeven jaren welke te verdelen zijn in een 42 maanden PLUS 42 maanden. Dit is bedacht om de Grote Verdrukking in een zevenjarig tijdsframe te plaatsen in het licht van de theorie van de opname voor de verdrukking. Maar het is niet Bijbels. Spreekt de Bijbel ooit ergens over een “eerste 42 en een tweede 42 maanden”? Nee; dit is een menselijke aanname, welke geen Schriftuurlijke basis heeft. De grote verdrukking begint met het openen van het eerste zegel en het is inderdaad correct dat de Heer Jezus Christus ons zal redden van de komende toorn. We moeten kijken naar wat de Bijbel ons verteld wat hier opeenvolgend zal gaan plaatsvinden.
  Volgens het boek van de Openbaring (Openbaring 6) zal de opkomst van de antichrist plaatsvinden (zegel #1), oorlog (zegel #2), hyperinflatie (zegel #3), ziekte (zegel #4), martelaarschap van Joden en Christenen (zegel #5), en catastrofale hemelse gebeurtenissen voordat de Heer komt om Zijn Gemeente weg te rukken van de aarde voordat Hij Zijn toorn uitstort (1 Thess. 1:10). Maar wanneer start de toorn? Als het zesde zegel van Openbaring 6:16 is geopend. Dus de toorn begint pas na het openen van het vijfde zegel. Het is onze mening dat wij (christenen) hier zullen zijn tót het moment dat God zijn toorn uitgiet over de wereld bij het openen van het zesde zegel. Voor dat moment is er feitelijk geen noodzaak voor het wegrukken van de Gemeente van Jezus Christus.
  In andere eindtijd-passages van de Schrift is sprake van een tijdsperiode van 3,5 jaar. Daniël 9:27 heeft het over een 7 jarig verbond, Jezus Zelf vertelde ons om te zoeken naar de gruwel der verwoesting, en Jeruzalem omringd door legers, om te bepalen waar we staan in de profetische tijdlijn. Jezus heeft ons nooit, niet in de evangeliën of in Openbaring verteld om te kijken naar de bevestiging of het verbreken van een verbond!

  • Beste Mathieu,

   Na het lezen van bovenstaande reactie vermoed ik dat u niet geheel op de hoogte bent van onze eindtijdvisie, daar wij in al onze Bijbelstudies op http://www.eindtijdbode.nl of http://EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com altijd spreken over een Grote Verdrukking van 3,5 jaar. En deze 3,5 jarige periode kan men wel degelijk op diverse plaatsen in de Bijbel terugvinden, namelijk in:
   *) Daniël 12:11, waar gesproken wordt over “1290 dagen” (= 3,5 jaar).
   *) Daniël 12:12, waar gesproken wordt over “1335 dagen” (= 3,5 jaar).
   *) Openbaring 11:2, waar gesproken wordt over “42 maanden” (= 3,5 jaar).
   *) Openbaring 11:3, waar gesproken wordt over “1260 dagen” (= 3,5 jaar).
   *) Openbaring 12:6, waar gesproken wordt over “1260 dagen” (= 3,5 jaar).
   *) Openbaring 12:14 waar gesproken wordt over “een tijd en tijden en een halve tijd” (= 3,5 jaar).
   *) Openbaring 13:5, waar gesproken wordt over “42 maanden” (= 3,5 jaar).
   Voor meer uitleg over bovenstaande “dagen, maanden of tijden”, die soms iets van elkaar afwijken, verwijs ik u naar deel 10 van “Dingen die (met haast geschieden moeten” (blz. 6-8):

   Voor meer informatie over hoe wij de dingen zien zou ik u, of andere lezers, willen verwijzen naar onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring en/of naar de studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten” en/of naar de studie “Opeenvolgende profetische gebeurtenissen (voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling)”. Al deze studies zijn, of worden nog steeds, in delen geplaatst en zijn te vinden op ons weblog http://EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com

   PS:
   Het feit dat uw reactie geplaatst wordt wil overigens niet zeggen dat ik het geheel met de inhoud eens ben.
   Maar ook uw mening, als reactie op een artikel van Nieuw(s)lichter, mag gehoord en/of gelezen worden.

   A. Klein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s