“Vierduizend mensen vielen op hun knieën”

Indrukwekkende getuigenissen van het werk van de Geest

Aanstaande zondag vieren we het Pinksterfeest. Het werk van de Heilige Geest mag zichtbaar worden in de levens van mensen. Concreter ook: in de vrucht van de Geest. De Geest heeft als eigenschap niet uit Zichzelf te spreken, maar om Christus te verheerlijken! In de levens van mensen wordt dat zichtbaar tot eer van Jezus’ naam. Velen getuigden daarvan en Het Zoeklicht publiceert in haar Pinksternummer, dat vandaag op de mat valt, die getuigenissen. CIP selecteerde er enkele van.

“Op een zeker moment preekte George Whitefield in Cheltenham en hij verhaalt daarover: ‘Plotseling daalde de Heere in ons midden neer.’ Tijdens zijn bediening gebeurden er verrassende dingen. Bij deze gelegenheid werd hij zelf ook verrast. Het gevolg was: grote vreugde, lofprijzing en dankzegging. Tijdens een opwekking hoef je de mensen niet aan te zetten om God te prijzen. Ze kunnen er gewoon niet mee ophouden, zo vervuld zijn ze van God. Dat is van hun gezichten af te lezen. Zij ondergaan een wezensverandering. Hun gezicht vertoont een hemelse uitdrukking, die deze vreugde en lofprijzing  uitstraalt. Zien we niet in, dat de Kerk van nu daar behoefte aan heeft? Mensen blijven buiten staan, omdat zij vinden dat christenen er zo naargeestig uitzien. Als echter de Heilige Geest wordt uitgestort, worden we met vreugde vervuld. Het is geen oppervlakkige, vleselijke en opgeschroefde vreugde, maar deze komt van binnenuit, een kracht van de Geest, die de hele persoonlijkheid doorstraalt en aanzet tot een onuitsprekelijke vreugde.” (dr. Maryn Lloyd Jones)

“Zonder dat ik het had verwacht en ook zonder mij te herinneren dat ik ooit iemand ter wereld de zaak had horen noemen, daalde de Heilige Geest zo op mij neer dat het door mijn lichaam en ziel scheen te gaan. Ik kon de kracht als een golf van elektriciteit door mij heen voelen. Het scheen te komen in steeds maar golven en nog eens golven van vloeibare liefde. Op een of andere manier kon ik het niet uitdrukken. Het leek op Gods eigen adem. Ik kan me herinneren dat het om me heen waaide als door reusachtige vleugels. Geen woorden kunnen de wonderbare liefde beschrijven die in mijn hart werd uitgestort. Ik weende luid van vreugde en liefde en ik schreeuwde, om zo te zeggen, letterlijk de volheid van mijn hart uit. Die golven kwamen maar steeds weer over mij, totdat ik, naar ik mij herinner uitriep: ‘Here, ik zal sterven als die golven over mij heen blijven gaan. Here, ik kan het niet meer verdragen.’ Toch was ik niet bang voor de dood” (Charles G. Finney)

“Ik ben verheugd en mijn hart is opgewekt, in mijn bezoekingen ontbreekt mij niets. Ik ben vervuld met de overvloed van rijkdom van mijn God. Ik gevoel heden de trouw van mijn Here Jezus Christus. Ik breng nu in praktijk wat ik anderen gepredikt heb. Toen ik predikte sprak ik als een blinde over de kleuren, zo ik het vergelijk met wat ik nu door de bevinding gevoel. Ik heb meer vorderingen gemaakt en meer geleerd in mijn gevangenschap dan in heel mijn leven. Ik heb de Heilige Geest, Die mij voortdurend bezielt en Die mij onderwijst de wapenen in de strijd te hanteren”, zei Guido de Bres kort voordat hij werd opgehangen. Toen hij zijn doodsvonnis vernam zei hij: “Ik ben er zeer verblijd om en had nooit gedacht dat God mij zulk een eer zou aandoen. Ik wordt van minuut tot minuut versterkt, ja mijn hart springt van vreugde op in mijn binnenste.” Kort daarna werd hij onder de terreur van de Spaanse Inquisitie opgehangen.

“Het was alsof de adem Gods over de samenkomst streek. Je kon een speld horen vallen. Ik sprak ongeveer een uur en ontving grote kracht en vrijheid. Toen ik de uitnodiging gaf om tot Christus te komen, beleefden we Pinksteren. De mensen renden naar voren en vielen op hun knieën. Sommigen riepen tot God om genade en anderen zeiden: ‘Jezus, red mij! Jezus, red mij!’ tot ongeveer vierduizend mensen naar voren waren gekomen en we de uitnodiging moesten beëindigen, omdat er geen plaats meer was voor nog meer mensen. De aanwezigen vielen op hun knieën. Het was alsof de Here hen zelf deed neerknielen. Zo had de Heilige Geest op een machtige wijze gewerkt. Zeer zeker was de werking van de Heilige Geest, zoals we die avond meemaakten, de grootste en meest ingrijpende die ik ooit ervaren heb.” (dr. Billy Graham)

Dit is een selectie uit de getuigenissen die Het Zoeklicht in haar Pinksternummer publiceert. Klik hier om naar de website te gaan

Bron: CIP 10-6-2011

 

NOOT A. Klein:
Zie eventueel onze studie: De werkingen van de Geest in de eindtijd

Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s