Hemelvaart: de troon in de hemel

De hemelvaart van de Here Jezus betekende Zijn troonsbestijging in de hemel. De troon waarop de satan zijn zinnen had gezet. Dat laat het enorm grote belang van de hemelvaart zien. Zijn hemelvaart is veel belangrijker dan wij vaak denken. Hij heeft de totale overwinning behaald.
In de Bijbel wordt veel gesproken over de hemelvaart. We lezen erover in de Evangeliën, in Handelingen, in de Efezebrief en in Openbaring. Er loopt ook een duidelijke lijn van de hemelvaart naar Pinksteren en van de hemelvaart naar de wederkomst van de Here Jezus.
Handelingen 2 laat zien hoe Petrus in de kracht van de Heilige Geest de menigte toespreekt, waarop er 3000 mensen tot bekering komen. Vol lof spreekt hij over de verheerlijkte Here Jezus op de troon: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’
In Handelingen 3 lezen we over de genezing van een verlamde. Petrus zegt daarover over vers 12 en 13: ‘Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd.’
Zeker, Hij bidt voor ons, Hij is heengegaan om voor ons plaats te bereiden. Maar hier brengt Petrus de boodschap van de verhoogde Here Jezus. De hemelvaart is het feest van Zijn troon, van Zijn kroning.
De Hebreeënbrief spreekt op diverse plaatsen over de hemelvaart. Het is de dag dat ‘Hij Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen’ (Hebreeën 1:3b en 4).
Op die dag zegt de Vader tegen Hem: ‘Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.’

 • Het is de dag waarop God Hem met vreugdeolie gezalfd heeft boven Zijn metgezellen (vers 9).
 • Het is de dag waarop de Vader tegen Hem zei: ‘Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten’ (Hebreeën 1:13).
 • Het is de dag dat Hij met heerlijkheid en eer werd gekroond (Hebreeën 2:9).
 • Het is de dag waarop Hij als grote Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebreeën 4:14).
 • Het is de dag waarop Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden (Hebreeën 5:9).
 • Het is de dag waarop Hij boven de hemelen verheven werd (Hebreeën 7:26).
 • Het is de dag waarop Hij als Zoon in eeuwigheid vervolmaakt werd (Hebreeën 7:28).
 • Het is de dag waarop Hij als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen (Hebreeën 8:1).
 • Het is de dag waarop Hij een zoveel voortreffelijker bediening heeft ontvangen (Hebreeën 8:6). 

Christus heeft de troon bereikt. Die troon is voor satan definitief onbereikbaar geworden. Waarom spant de satan zich dan nog zo in? Omdat hij wil verhinderen dat ook u en ik die troon bereiken. Hij wil trachten te verhinderen dat Christus de vreugde zal beleven om met velen die troon te delen.
Met Hemelvaart heeft de Here Jezus het allerhoogste punt bereikt: toen heeft Hij zich gezet op de troon van het heelal. Dit was tevens het hoogtepunt van heel Zijn verlossingswerk.

KLIK HIER voor het vervolg van dit artikel.

Bron: Dirk van Genderen, 3 juni 2011

 

NOOT A. Klein:
Jezus heeft inderdaad de totale OVERWINNING behaalt over satan en zijn machten, maar… ook wij moeten de OVERWINNING willen behalen over de macht van satan in onze levens (natuurlijk IN en DOOR Gods Geest en Kracht). Want… als wij zondigen, dan is dit het bewijs dat satan het nog – in meer of mindere mate, dat hangt van de mate en/of frequentie van het zondigen af – voor het zeggen heeft in ons leven.
Satan is weliswaar definitief overwonnen door het Lam van God, maar wat nu nog overwonnen moet worden zijn onze persoonlijke zonden, en wel op grond van ons geloof in de overwinning van Jezus Christus.
Overwinnaars over de macht van satan en zonde zijn zij,

 • die ondanks verleiding, hoe sterk ook, rein blijven in hun denken, hun spraak en hun handelen;
 • die ondanks de druk van de omstandigheden in de rust en blijdschap van God blijven;
 • die ondanks alle tegenstand en vervolging van de vijand voorwaarts gaan in hun getuigenisleven en christelijke ontwikkeling.

Zie eventueel de studie: De OVERWINNAARS over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

En deze OVERWINNING is nodig om tot de Bruid te kunnen behoren, die “zonder vlek en rimpel, heilig en onberispelijk” zal zijn ten tijde dat de Bruidegom haar komt halen (zie Ef. 5:27). Er staat niet voor niets 7x Wie OVERWINT… in Openbaring, hoofdstuk 2 en 3.
Terwijl in Kol. 3:2-3 ook nog staat: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven (d.i. – als het goed is – afgestorven aan de oude, zondige, door satan geleide natuur) en uw leven is met Christus verborgen in God.”

Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s