Dienstknechten van Jezus hebben niets te verbergen (?)

Hoe meer iemand met Christus leeft, hoe meer die persoon op Hem lijkt in reinheid, heiligheid en liefde. De wandeling met Hem levert tegelijkertijd een grote vrijmoedigheid voor God op. De Schrift zegt: ‘Een goddeloze vlucht, ook al is er niemand die hem achtervolgt, een rechtvaardige voelt zich zo veilig als een leeuw’. Het woord ‘veilig’ betekent in dit vers ‘vol vertrouwen’. Dat is precies de vrijmoedigheid die Petrus en Johannes bezaten toen ze in de synagoge dienden,” schrijft David Wilkerson op zijn Blog.
“Petrus en Johannes baden in Handelingen 3 voor een kreupele bedelaar die onmiddellijk werd genezen,” gaat Wilkerson verder. “De genezing veroorzaakte een hoop commotie rond de tempel. In een poging te voorkomen dat de discipelen hun geloof in Christus deelden, werden zij door religieuze leiders gearresteerd. De Bijbel geeft hierover weinig details, maar ik kan u verzekeren dat deze religieuze leiders in alle pracht en praal plaatsnamen op fluwelen zetels. Als de hogepriesters voorbijliepen, boog iedereen voor hen.”

Gevuld door de Geest
“Dit alles was bedoeld om Petrus en Johannes te intimideren. Maar dat waren de discipelen helemaal niet. Ik stel me voor hoe Petrus op dat moment dacht: ‘Kom, laten we met deze bijeenkomst beginnen. Geef mij maar de preekstoel, dan deel ik Gods Woord. Dank U Jezus, dat U mij toestaat om tegenover deze Christus-haters te prediken’. Handelingen 4:8 begint met ‘Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest’. Petrus was niet van plan om stil te zijn, want het was een door Jezus bezeten man, vervuld door de Heilige Geest.”
“Gods dienstknechten zijn veilig door hun identiteit in Christus. En ze zijn allemaal vol vertrouwen in de gerechtigheid van Jezus. Daarom hebben ze niets te verbergen, en staan ze tegenover iedereen met een zuiver geweten,” aldus Wilkerson.

BRON: 11-2-2011 | auteur: Jeffrey Schipper | copyright: www.cip.nl

 

Noot A. Klein:
Persoonlijk geloof ik dat een ware dienstknecht van God – iemand die dus PERSOONLIJK door God geroepen is voor een bepaalde taak – inderdaad niets te vrezen heeft als hij/zij in-der-daad handelt in de kracht en/of wijsheid van God Geest.
Vandaar ook dat ik dit stukje geplaatst heb. Mede met de volgende Bijbeltekst in gedachten:
Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Here.” (1 Korinthe 4:2-4, HSV).

Maar… vanwege reactie nr. 1 zou ik hier graag nog het volgende – als waarschuwing voor al Gods dienstknechten – aan toe willen voegen:
Ook een geroepen dienstknecht van God kan – helaas – falen door ongehoorzaam en/of onvoorzichtig te zijn. Hierover kunnen wij lezen in 1 Koningen 13. Ik vermeld wat korte gedeeltes hieruit, maar leest u vooral het gehele hoofdstuk eens aandachtig.

En zie, er kwam een man Gods door het woord van de HERE uit Juda naar Bethel, …En de koning sprak tot de man Gods: Kom met mij mee naar huis, en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tegen de koning: Al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de HERE mij door Zijn woord geboden: U mag geen brood eten of water drinken, en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. Zo ging hij langs een andere weg, en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. … Hij ging de man Gods achterna, en trof hem aan, zittend onder een eik. Hij zei tegen hem: Bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: Dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: Kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: Ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de HERE is een woord tot mij gekomen: U mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. Hij zei tegen hem: Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. Toen keerde hij met hem terug (en was dus ongehoorzaam aan Gods bevel), at brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HERE, en het gebod dat de HERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde,… onderweg trof een leeuw hem aan, en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. …Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren, dit hoorde, zei hij: Dat is de man Gods die het bevel van de HERE ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de HERE hem over aan de leeuw, en die heeft hem vermorzeld en gedood, overeenkomstig het woord van de HERE dat Hij tot hem gesproken had.(vers 1a, 7-11a, 14-24 en 26, HSV)

Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Voor u gelezen. Bookmark de permalink .

Een reactie op Dienstknechten van Jezus hebben niets te verbergen (?)

  1. -JC- zegt:

    Auteur: Jeffrey Schipper staat er onder dit blog, maar dit blog is 1 lange quote van alweer de heer Wilkerson, die op WP al zo vaak ge-quote wordt. Is er nu niets originelers te bedenken? Ik zou graag de mening van de zogenaamde auteur Jeffrey Schipper willen weten over de woorden van David Wilkerson. Bent u het met hem eens? Heeft u aanvullingen, of interessante ontdekkingen. Wat zeggen de woorden van David Wilkerson over de huidige maatschappij en kerk. Iemand quoten is niet zo moeilijk, dat is geen schrijven, een gefundeerde mening vormen over wat u quote kan een verrijking zijn voor uw lezers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s