Goed Nieuws (ter bemoediging)

Opwekking op Amerikaans oorlogsschip
Het onderstaande verhaal gebeurde al lang geleden, maar het is een machtig getuigenis, van hoe de Here wil werken en opwekking kan geven. Hij is Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Het gebeurde in het jaar 1857. Het Amerikaanse oorlogsschip USS North Carolina lag in de haven van New York. Na vele jaren van actieve dienst werd het schip nu gebruikt om marinemensen op te leiden.
Onder de vele mensen aan boord bevonden zich vier jonge christenen, die besloten dat ze elkaar regelmatig zouden ontmoeten en ook zouden gaan bidden met elkaar. Ze vonden daarvoor een geschikt plekje op het benedendek. Ze gingen daar op de knieën en begonnen de Here te loven en te prijzen.
Goddeloze zeelieden op het bovendek hoorden hen zingen en besloten te gaan kijken wat er aan de hand was. Toen ze er achter kwamen dat het een gebedsbijeenkomst betrof, werden ze kwaad. Ze begonnen te spotten en stormden de trap af, naar het benedendek toe. Gods aanwezigheid was daar echter zo krachtig aanwezig, dat ze in huilen uitbraken. De Heilige Geest opende hun ogen voor hun zondigheid en ze begonnen tot God te roepen om genade en vergeving. De gebedsbijeenkomst stopte niet, maar ging door, enkele dagen lang. Honderden mensen die aan boord waren, kwamen tot geloof in de Here Jezus.
De kapitein stuurde een boodschap naar de wal met het verzoek om bijstand van predikanten en voorgangers, die met de opvarenden konden bidden. De USS North Carolina werd een bastion van opwekking. Mensen die tot geloof kwamen op dit schip, werden weer op andere schepen geplaatst, waar vervolgens ook opwekkingen plaatsvonden.

Opwekking onder Iraniërs in Nederland
Al eerder meldde ik dat in Iran een grote opwekking gaande is. Die opwekking blijft echter niet beperkt tot het land Iran. Ook in Nederland komen veel Iraniërs tot geloof. Van alle Iraniërs in ons land zijn er inmiddels meer christen dan moslim. Er wordt geschat dat tussen de 40 en 75 procent van de 30.000 Iraniërs christen is.

Bron: NIEUWSBRIEF 29 januari 2011 – te verkrijgen via www.dirkvangenderen.nl

*****************************************************************

Mega-kerk in tentenkamp vol daklozen
Onlangs bezocht de Amerikaanse voorganger Mark Driscoll met mensen uit zijn kerk Haïti. ‘De geestelijke respons op de ramp in Haïti is enorm,’ vertelt hij. ‘Lokale voorgangers rapporteren dat meer mensen dan ooit tevoren christen zijn worden. Men bezoekt kerkdiensten en er wordt door hen gebeden. Velen keren zich ook af van hun demonische religie, zoals voodoo. Men stelt zijn vertrouwen op Jezus als hun enige Heer en hoop. Volgens veel leiders is er een opwekking gaande in Haïti.’
Hij vertelt over een voorganger. Zijn huis en kerk werden verwoest tijdens de aardbeving. Sindsdien leeft deze voorganger tussen de resten van zijn verwoeste huis. Hij is nu een kerk begonnen in een tentenkamp waar vijfduizend mensen wonen. De kerk is gegroeid tot circa drieduizend mensen! Het is een mega-kerk vol met daklozen, die hun familie vaak hebben verloren. Toch spreekt deze voorganger met een glimlach op zijn gezicht en openhartig over de kans die God heeft gegeven aan Haïti. Mensen komen er in dit land namelijk achter hoe kwetsbaar hun leven is, hoe onvermijdelijk de dood is en hoezeer ze Jezus Christus nodig hebben voor hun eeuwig leven.’

De Here voorziet
Velen van ons zullen wel eens verhalen hebben gehoord over mensen, christenen, gelovigen, die op een wonderlijke wijze Gods hulp en voorziening hebben ervaren. In het verleden, maar ook vandaag, anno 2011. De Here is dezelfde.
Ik heb mensen wel horen zeggen en ik heb het zelf ook wel gedacht: dat zou ik ook wel mee willen maken, dat de Here zo wonderlijk voorziet. Maar weet u, als u nog voldoende geld op de rekening hebt staan en uw voorraadkasten zijn nog vol, dan zult u dit niet snel meemaken. Dan is het ook niet nodig.
Maar als uw eigen mogelijkheden uitgeput zijn, dan kan de Here ingrijpen. Het is wonderlijk om dat mee te maken. En dan zeg je: ‘Dank u wel, Here, voor Uw zorg!’
Ik moet denken aan een gezin, waar wij af en toe kwamen, met het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente. De diepgelovige vrouw vertelde een keer: ‘De Here voorziet telkens in onze noden. Soms heb ik geen geld meer om eten te kopen. ’s Avonds had ik het aan de Here voorgelegd, de volgende dag hadden we niets te eten. En de volgende morgen stond er een emmer voor de deur, met aardappels, bloemkool en nog meer.’ Wat een wonder!

Inzet Fleur Agema voor ongeboren leven
PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, heeft Fleur Agema uitgeroepen tot ‘Engel van het jaar’, vanwege haar inzet voor het ongeboren leven. Agema maakte zich afgelopen jaar hard voor de juridische bescherming van ongeboren kindern van minder dan 24 weken en stelde ook het aantal abortussen ter discussie.
Agema stelt: ’Tot 24 weken kan een foetus geaborteerd worden terwijl het enkele weken later gezond ter wereld zou komen. (…) We leven in een land waar – met steun van de PVV – biggen niet meer onverdoofd gecastreerd mogen worden, maar waar een kerngezonde menselijke foetus tot 24 weken geaborteerd mag worden zonder enige juridische bescherming.’

Bron: NIEUWSBRIEF 22 januari 2011 – te verkrijgen via www.dirkvangenderen.nl

*****************************************************************

Moeders van Egypte
Het nu volgende bericht dat mij werd toegestuurd, raakte mij. Het werd geschreven na de aanslag op de Koptische Kerk in Egypte, waarbij meer dan twintig Koptische christenen om het leven kwamen.
‘…weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen…’ (Lucas 23:28).
Wij zijn Egyptische moeders en deze woorden van de Here Jezus kwamen ons in gedachten, toen we hoorden wat er was gebeurd in de ‘Saints Church’ in Alexandrië op 1 januari. We begonnen te huilen, niet alleen om de mensen die gedood waren, maar ook om de moordenaars, die onze kinderen zijn, de kinderen van Egypte.
Het gebed van Jezus kwam in ons naar boven uit Lukas 23:34: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’
Triest genoeg denken zij dat zij God een dienst bewijzen. Daarom riepen we maandag 10 januari uit tot een dag van rouw. We droegen zwarte rouwkleding, om onze bedroefdheid om de kinderen van Egypte te tonen, die God trachten te behagen, maar juist in de duisternis terecht komen, zonder dat ze het beseffen. Om 9.00 uur zeiden we de woorden van de Here Jezus na, Die voor de mensen die Hem kruisigden, bad: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’.
En daarna volgden de woorden van de eerste christelijke martelaar, die was gedood door mensen die dachten dat ze God een dienst bewezen. Stefanus riep het uit, terwijl hij werd gestenigd: ‘Here, reken hun deze zonde niet toe.’
‘En Saulus stemde in met zijn terechtstelling,’ vervolgt het eerste vers van het volgende hoofdstuk. ‘En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren…’ (Handelingen 9:1). En korte tijd later kwam hij tot geloof in de Here Jezus. Zo hebben wij gebeden dat Gods Geest de moordenaars zal aanraken, zodat ook zij tot geloof in Hem zullen komen, zodat het bloed, dat al vloeide bij de Here Jezus, tot de martelaren van deze kerk, niet tevergeefs zal zijn gestort.’

Internet-evangelisatie in Israel
One For Israel (oneforisrael.org) is een groep Messiasbelijdende Joden die volksgenoten via internet wil bereiken met het Evangelie. One For Israel zet onder andere Facebook in om mensen te interesseren voor hun websites. Het meest populair is de site iGod.co.il, een website die speciaal is bedoeld voor seculiere Israëli’s, die op zoek zijn naar de diepere betekenis van het leven. Die site is gelinkt aan de site medabrim.co.il, een site waar videogetuigenissen kunnen worden bekeken en waarop veel studiemateriaal is geplaatst.
Via xRabbi.co.il probeert men Israëli’s met een meer orthodox-Joodse achtergrond te bereiken en via een vierde website, met een Hebreeuwse naam, kunnen bezoekers een Nieuw Testament downloaden of gratis aanvragen.
Volgens One For Israel is internet een uitstekend middel om Israëli´s te bereiken met het Evangelie, temeer daar ze veel tijd doorbrengen op internet. De organisatie heeft de afgelopen maand het aantal keren geteld dat in het Hebreeuws naar een bepaald woord is gezocht, wat op de een of andere manier te maken had met het christelijk geloof.

  • 56.000 keer naar Messias
  • 12.500 keer naar Yeshua
  • 42.000 keer naar god
  • 10.000 keer naar verlossing
  • 2.200 keer naar Nieuw Testament

Degenen die op een van de sites van One For Israel terecht kwamen, kregen duidelijke informatie over geloven in Yeshua en wat dat betekent. Sommigen zijn daardoor tot geloof gekomen en vertelden dat vervolgens aan One For Israel.
Een jongeman (uit veiligheidsoverwegingen wordt zijn naam niet genoemd) nam contact op met One For Israel, nadat hij een tijd in Amerika was geweest. Hij had lange en diepe gesprekken over Yeshua en over de verlossing die bij Hem te vinden is. Nadat hij weer was teruggekeerd naar Amerika, bleef het team van One For Israel voor hem bidden, dat hij zijn honger naar de waarheid niet kwijt zou raken en dat zijn gebeden zouden worden verhoord. Sindsdien heeft hij alweer diverse keren contact gehad met One For Israel.
Een jonge vrouw had al maandenlang e-mailcontact met het team van One For Israel, wat uitmondde in een persoonlijk contact. Toen vertelde ze dat Yeshua haar op een nacht verschenen was in een droom. Haar twijfels verdwenen daardoor en ze kwam tot geloof in Hem. One For Israel heeft nog veel meer soortgelijke getuigenissen ontvangen. Elke dag worden er op de site drie Nieuwe Testamenten gedownload één Nieuwe Testament aangevraagd.

Bron: NIEUWSBRIEF 14 januari 2011 – te verkrijgen via www.dirkvangenderen.nl

*****************************************************************

Bijbelsmokkel naar Laos
De kerk in Laos groeit. In het hele land zijn inmiddels meer dan 200 kerken en ruim 60.000 gelovigen. Jonge mensen staan erg open voor het Evangelie. Deze groei is opmerkelijk, omdat het land op de 9e plaats staat van de ‘Ranglijst Christenvervolging’ van Open Doors. Onlangs zei de president van Laos nog: ‘Niet de Amerikanen, maar de christenen zijn onze vijand nummer 1.’
Onlangs was Patrick Klein van de christelijke organisatie Vision Beyond Borders in Laos. Samen met anderen deelde hij onder andere Bijbels uit aan kerken. Het team had achttien zakken vol Bijbels en liedboeken bij zich. Patrick vertelt: ‘De douane-inspecteur was op zoek en ik bad: Vader, we hebben echt hulp nodig hier. Plotseling draaide de douane-inspecteur zich om en keerde terug naar zijn kantoor. Hij was helemaal verdiept in een gesprek. De zes mensen met achttien zakken vol christelijke literatuur konden vervolgens door de deur. We liepen recht langs hem heen, en hij heeft nooit iets gezien.’ De kerk van Laos vraag om meer Bijbels en Nieuwe Testamenten.

Het wonder van een Johannes-evangelie
Dat het Woord van God levend en krachtig is, bewijst het verhaal van Shanti Pillai. Ze was al tien jaar ziek. Ze was ten einde raad, omdat medicijnen geen verlichting gaven. Toen vond ze op een dag een Johannes-evangelie op zolder. Ze begreep niet hoe het daar terecht was gekomen, en begon te lezen.
Door de woorden die ze las, sprak God tot haar hart. Ze las Johannes 15:15: ‘Niet u koos Mij, maar Ik heb u uitgekozen.’ Ze wist het zeker, dat de Here haar had opgezocht. Gevuld met nieuwe hoop ging ze naar beneden en vertelde haar man over het boek. Ze zei dat ze ervan overtuigd was dat de God van de Bijbel de ware God was en dat ze Hem wilde volgen.
Toen Shanti aan enkele familieleden hierover vertelde, zeiden die dat ze hierover met christenen moest praten, die vlakbij hen woonden. Shanti zocht deze zendelingen, Sahdvi en Balika, op, die verbonden waren aan de zendingsorganisatie Gospel for Asia. Die haalden hun voorganger erbij, waarna ze aan Shanti over de Here Jezus vertelden en met en voor haar baden en vroegen of de Here haar wilde genezen.
Shanti kwam tot geloof, en ook haar man en haar beide jongste zoons. De Here gaf haar volkomen genezing. Shanti wilde daarna voortdurend in de Bijbel lezen. Inmiddels vertelt Shanti aan iedereen die het maar horen wil, over de Here Jezus. Elke zondag gaan zij en haar man en kinderen naar de kerk.

Bron: NIEUWSBRIEF 8 januari 2011 – te verkrijgen via www.dirkvangenderen.nl

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Evangelisatie, Goed Nieuws-berichten, Opwekking, Voor u gelezen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s