Westerse christenen, word eens wakker!

Als de westerse christenen niet wakker worden en het opnemen voor hun vervolgde geloofsgenoten overal ter wereld, wie is er dan nog om solidair met hen te zijn als de vervolging hier toeslaat?

Christenen worden al sinds het allereerste begin van het geloof vervolgd, en zullen dat altijd blijven. Maar zo paradoxaal als het mag zijn, dankzij het getuigenis van de martelaren heeft het christendom zich ook uitgebreid. Hoewel ze tegenwoordig niet voor de leeuwen worden gegooid, worden sommigen zwaar gestraft voor het bezitten van een Bijbel in Saoedi-Arabië (zelfs terechtgesteld in Noord-Korea), of gekruisigd door Islamitische Staat in Syrië en Irak. Hun verhalen verdienen het verteld te worden.

Meest vervolgde geloofsgroep

Het is moeilijk te schatten hoeveel christenen er in vroegere eeuwen omkwamen, maar de absolute aantallen in onze tijd zijn veel groter. Emeritus-paus Benedictus XVI verklaarde in 2010 terecht dat christenen vandaag de meest vervolgde geloofsgroep zijn, en paus Franciscus noemt dat feit ook vaak.

Christendom in de Levant

Dit is niet alleen een recent fenomeen. In 1860 vielen moslims in Damascus christenen aan, vermoordden tienduizenden burgers en vernietigden honderden christelijke dorpen en kerken. De Pauselijke Staat en westerse consulaten begonnen meteen aan te dringen op actie om het christendom in de Levant te redden. Intussen grepen de westerse machten in (vooral Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook Rusland) en dreigden de Ottomaanse sultan met sancties als hij niet onmiddellijk aan de slachtingen een einde maakte. Oorlogsschepen beschoten de oostelijke Middellandse Zee en de slachtingen stopten binnen een week.

Kopten onthoofd

In contrast hiermee was de reactie van het Westen toen 21 koptische christenen dit jaar (2015) aan de kust van Libië werden onthoofd, beschamend, maar niet verrassend. Het Witte Huis en het Élysée veroordeelden het geweld en de misdaden tegen onschuldigen. Maar geen van beide benoemde expliciet dat de moordenaars islamitische extremisten waren en de slachtoffers eenvoudige arbeiders, enkel vermoord omdat ze christenen waren. De islamisten zelf publiceerden een video waarin zij er geen probleem mee hadden hun gevangenen als koptisch-orthodox te identificeren.

Nationale rouw

Na de slachting kondigde de Egyptische staat (die wellicht zijn verbondenheid aan het verleggen is van Amerika naar orthodox Rusland) drie dagen van nationale rouw af en bombardeerde de posities van de terreurgroep in Libië. Egyptes president beloofde dat er een kerk zou worden gebouwd ter gedachtenis van de martelaren in het gouvernement van Minya, het thuisland van de slachtoffers.

Charlie Hebdo

Intussen werd in het Westen – alhoewel 3,5 miljoen mensen onder wie vijftig staatshoofden in Frankrijk de straat opgingen in solidariteit met de Charlie Hebdo-slachtoffers – géén grote bijeenkomst georganiseerd voor de Libische martelaren, en heel weinig politieke of religieuze leiders drukten zelfs maar solidariteit uit met de vervolgde christenen.

Tekens van ontkerstening

Het seculiere, egalitaire Westen ontkent zijn christelijke verleden en erfgoed, terwijl het zichzelf ervan probeert te overtuigen dat vrijheid ‘vrijheid van christelijke elementen’ betekent. Tekens van ontkerstening zijn duidelijk in het alledaagse leven, of het nou het verbieden van het in het openbaar dragen van het kruis is, of het uitsluiten van christelijke stemmen uit het publieke domein – in de naam van tolerantie – of zelfs het bekritiseren van LGBTQ-activiteiten en de politieke islam tot hate speech bestempelen. Dit kan niet doorgaan, tenzij het Westen de bedoeling heeft zelfmoord te plegen.

Welvaart

De periode na de Tweede Wereldoorlog heeft West-Europa welvaart gebracht, die leidde tot de afname van geboortecijfers en een stijgende vraag naar goedkope arbeidskrachten. De consequente liberalisering van immigratiebeleid en inspanningen richting gezinshereniging leidden tot een sterke toename van het aantal islamitische arbeiders in West-Europa – veel meer dan in Noord-Amerika.

Demografische trends

Huidige demografische trends laten zien dat moslims binnen een paar decennia in veel Europese steden een meerderheid van de jonge mensen kunnen worden. De identiteitscrisis en secularisatie onder mensen van christelijke afkomst (vooral protestants) maakt de zaak zelfs nog moeilijker en politieke partijen gedragen zich op manieren waarvan ze denken dat die het aantal stemmen van moslims zullen maximaliseren.

‘Islamofobie’

Olierijke Arabische koninkrijken leveren de middelen om de macht van de islamitische lobby te doen toenemen in het onderwijs en het binnen- en buitenlands beleid van EU-lidstaten. Megamoskeeën worden gebouwd in grote Europese steden, islamitische gebedsruimtes toegestaan in staatsinstellingen en ‘islamofobie’ wordt gecriminaliseerd, wat het moeilijker maakt je uit te spreken tegen de woorden en daden van radicale moslims.

Linksige media

Intussen beelden de grotendeels linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie, en christenen (in het bijzonder traditionele christelijke instituten als de katholieke Kerk) worden geportretteerd als moordenaars die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten, de Spaanse Inquisitie, gewelddadige kerstening van de oorspronkelijke Amerikanen en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.

Christelijke slachtoffers

Europese christenen reageren niet, zelfs niet als de waarheid aan hun kant staat. Wanneer heb je voor het laatst gehoord over de vele historische aanvallen van moslims tegen het Westen? De huidige christelijke slachtoffers worden nooit christen genoemd, tenzij ze rebelleren tegen gezag en hiërarchie. Met de hulp van de progressieve media monopoliseren ‘seksuele minderheden’ de publieke opinie en leiden de aandacht af van aanvallen op christenen in Pakistan, Egypte, Nigeria en elders.

Haat prediken

Dit zijn maar enkele van de vele redenen waarom islamitische immigranten van de tweede generatie niet gemakkelijk in westerse samenlevingen geïntegreerd worden en waarom een aardig aantal van hen geradicaliseerd wordt door extremistische islamitische predikers die, in tegenstelling tot christenen, werkelijk haat prediken.

Meer solidariteit

West-Europeanen en Amerikanen moeten veel meer spreken over de slachtoffers uit het verleden van niet-christelijke (nazi- en communistische) dictaturen, om de seculiere verhaallijn tegen te spreken. Ze zouden ook meer solidariteit moeten tonen met christenen die nu worden onderdrukt (Asia Bibi, Meriam Ibrahim enzovoort), terwijl de christelijke media voortdurend de vele mensen wereldwijd in het vizier moeten houden die tegen dagelijkse moeilijkheden of zelfs de dood aanlopen als zij christen willen blijven of worden.

Mensenrechten

Van het huidige Westen, post-christelijk als het wellicht hoopt te zijn, kan niet waarlijk worden gezegd dat het mensenrechten beschermt totdat dit het recht van mensen garandeert om hun geloof vrijelijk te beleven. Diegenen van ons die in Europa leven falen in deze taak, en we zien ook Amerikaanse staten zoals Indiana die niet in staat zijn het christelijk recht op geweten te verdedigen. Het is een rare tijd als repressie en discriminatie in Saoedi-Arabië er niet toe doen, maar Indiana’s potentiële onderdrukking van homo’s dat wel deed.

Wakker worden

De Oude en de Nieuwe Wereld moeten wakker worden want islamisten kunnen de onthoofdingen in Libië herhalen in de straten van Londen en Parijs, of zelfs in Noord-Amerika. Wie blijft er dan over om solidair te zijn met de vervolgde christenen van het Westen?

  • Youssef Fakhouri, wiens familie Libanon ontvluchtte om gedwongen bekering te voorkomen, probeert actief het christelijk erfgoed in het Westen te bewaren. Hij woont momenteel in Boedapest.

Bron: Youssef Fakhouri, KatholiekNieuwsblad-opinie, 28 december 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, test, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Taharrush (een soort ‘aanrandingsspel’) nu ook in Europa

Wat in Keulen en in veel meer Westerse steden gebeurde, de massale aanranding van vrouwen en meisjes door – voornamelijk – Arabische immigranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, is al langer bekend in een land als Egypte. Daar gebeurde het ook tijdens de Egyptische revolutie in 2011. Ze noemen het Taharrush, een soort ‘aanrandingsspel’. Afschuwelijk!

Taharrush gaat als volgt: Een grote groep Arabische mannen sluit één of meer slachtoffers – over het algemeen Westerse vrouwen – in, waarna de vrouwen seksueel misbruikt worden, van betasting tot verkrachting aan toe soms.
In verschillende cirkels sluiten ze de vrouwen op. De mannen in de binnenste cirkel gaan de vrouwen misbruiken, de mannen in de volgende cirkel kijken wat er gebeurt en de mannen in de buitenste cirkel moeten de aandacht afleiden van wat er gebeurt.

Het is schokkend dat de media, de politie en de politiek de afgelopen weken/maanden dergelijke georganiseerde vormen van misdaad uit het nieuws hebben gehouden. Voor de slachtoffers is dat een extra misdaad. Laat dat nooit meer gebeuren. Ik bid de overheden moed en wijsheid toe om maatregelen te nemen die voorkomen dat vrouwen en meisjes opnieuw het slachtoffer worden van nieuwe taharrush. Daders zouden direct moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF, 16 januari 2016 Lees verder

Geplaatst in Demonische invloed/bezetenheid etc., Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wereldwijde christenvervolging neemt opnieuw toe

Open Doors maakt Ranglijst Christenvervolging 2016 bekend

Open Doors presenteert vandaag de Ranglijst Christenvervolging 2016 . Noord-Korea staat voor de 14e keer op de eerste plaats, gevolgd door Irak en Eritrea. Opnieuw is de druk op christenen wereldwijd toegenomen. In gebieden waar extremisme onder moslims, boeddhisten en hindoes toeneemt, hebben christenen het extra moeilijk.
Evenals vorig jaar concluderen de onderzoekers van Open Doors dat christenvervolging wereldwijd toeneemt. Een land moet steeds hoger scoren voor het op de Ranglijst Christenvervolging verschijnt. Directeur Ruud Kraan: “Een land als Sri Lanka valt dit jaar van de ranglijst af. Niet omdat het daar beter gaat met de christenen, maar omdat christenvervolging in andere landen simpelweg nog heviger is. Om dezelfde reden zijn sommige landen gezakt op de ranglijst terwijl hun score gelijk is gebleven of zelfs iets hoger is dan vorig jaar.”
Open Doors registreerde 7.100 doden, 3.000 meer dan in 2014. Ook zijn er in 2015 meer dan 2.425 kerken beschadigd of vernietigd; twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Kraan: “De werkelijke getallen liggen nog hoger, omdat het in sommige landen buitengewoon moeilijk is om incidenten te registreren. Denk aan Noord-Korea of Syrië.”

Nieuwe landen
Twee landen zijn nieuw op de ranglijst. Bahrein en Niger komen op respectievelijk de 48ste en 49ste plaats terecht. In zowel Bahrein als Niger is de groei van islamitisch extremisme de reden voor de notering op de ranglijst.

Trends
De onderzoekers signaleerden drie duidelijke trends. Als eerste een toename van vervolging in landen waar een centrale overheid ontbreekt of ernstig verzwakt is. Als tweede de toename van vervolging in Afrika, met name in de landen beneden de Sahara. Als derde de wereldwijde toename van religieus extremisme: radicalisering binnen verschillende godsdiensten leidt tot meer geweld en onderdrukking.

Centrale regering
In landen waar anarchie heerst en extremistische moslims strijden om de macht, neemt christenvervolging toe. Libië komt voor het eerst voor in de top-10 van de ranglijst. Ook Soedanese en Eritrese christenen die vluchten en in Libië komen, zijn hun leven niet zeker. Waar christenen uit Libië vorig jaar al meldden dat de angst toenam, is die trend alleen maar doorgezet.
De burgeroorlog in het volledig ontwrichte Syrië duurt al bijna vijf jaar voort. Ook daar oefenen IS en andere radicale groepen grote druk uit op de christelijke minderheid. Vluchten of de dood, dat is de keuze waarvoor veel christenen in Syrië gesteld worden. In Jemen zijn het Saudische leger en Houthi-rebellen slaags met elkaar. De Jemenitische overheid is gevlucht naar Saudi-Arabië. In gebieden die door het Saudische leger zijn bezet of bevrijd, worden christenen door lokale sjiitische moslims belaagd. Vanwege het ontbreken van de regering hebben radicale groeperingen meer vrijheid om christenen te onderdrukken. Irak is sinds de opkomst van IS verdeeld in drieën: het Koerdische, relatief veilige gedeelte, het territorium van IS en het sjiitische deel. In het Koerdische deel kan de kerk nog bestaan, maar worden moslims radicaler. In het sjiitische is het gevaarlijk voor de kerk om buiten hun eigen gebouw iets te organiseren.

Afrikaanse landen
Het baart ons zorgen dat steeds meer Afrikaanse landen te maken krijgen met christenvervolging”, zegt directeur Ruud Kraan. “Zestien Afrikaanse landen staan nu op de lijst. Zeven ervan staan in de top-20.” In Nigeria vielen in 2015 de meeste doden door christenvervolging: maar liefst 4.000. De christenen waren onder andere slachtoffer van terreurorganisatie Boko Haram.
Eén van de Afrikaanse landen waar christenvervolging het hardst stijgt is Eritrea. Het land gaat van plaats 9 naar plaats 3. Onderzoekers van Open Doors wijten die grote stijging aan de toename van het aantal geweldsincidenten tegen christenen. In Eritrea spelen drie aanjagers van vervolging een grote rol. Islamitisch extremisme is er vooral in de grensregio’s.
Daarnaast is er sprake van kerkelijke superioriteit. De Eritrees-Orthodoxe Kerk, die overigens zelf slachtoffer is van vervolging, accepteert christenen van andere denominaties niet. Dat leidt tot vervolging en verdrukking. De orthodoxe kerk wordt daarmee zelf een van de vervolgers. In Eritrea lijdt de kerk onder de dictatoriale paranoia van president Afewerki. Alles wat zich organiseert of zich openlijk uit, is een aantasting van zijn macht en moet bestraft worden. Ook slaan steeds meer Eritreeërs op de vlucht. Volgens een functionaris van de UNHCR in Italië, is 22 procent van de vluchtelingen die daar aankomt Eritreeër. In 2015 kwam de situatie van de Eritreeërs nog meer aan het licht, mede dankzij verhalen van vluchtelingen.

Religieus extremisme
In 35 van de 50 landen op de ranglijst is islamitisch extremisme de sterkste aanjager van vervolging. Pakistan stijgt van plaats 8 naar plaats 6. Door het islamitisch extremisme is het geweld tegen christenen heviger geworden. “Met die 35 landen hebben we het alleen nog maar over de islam. We registeren daarnaast ook een groei van religieus extremisme onder boeddhisten en hindoes”, zegt Kraan.
Waar in de jaren 70 in de islamitische wereld een snelle radicalisering plaatsvond, lijkt diezelfde ontwikkeling nu plaats te vinden in hindoeistische en boeddhistische landen. De kerk groeit, evenals de intolerantie naar de kerk. Het aantal christenen in India is in twintig jaar verdubbeld tot ruim zestig miljoen.
Sinds in 2014 de Bhratiya Janata Partij in India aan de macht is, neemt het hindoeïstisch extremisme toe. Open Doors registreert steeds meer incidenten waarin radicale hindoes zich tegen christenen en de kerk keren. In 2015 deden zich gemiddeld drie tot vier incidenten per week voor. Zorgwekkend is dat veel radicalen niet hoeven boeten voor hun daden. De meerderheid van de christenen in India maakt zich daarom zorgen over de toekomst. Open Doors verwacht dat het aantal geweldsincidenten de komende jaren blijft toenemen.
Niet alleen in India neemt Open Doors een toename van de druk op christenen waar. In Birma vervolgen radicaliserende boeddhisten de christenen. Vooral etnische Birmezen die zich tot het christendom bekeren, worden door de Birmese gemeenschap buitengesloten. Om populair te blijven bij radicale boeddhisten, voerde de Birmese overheid in augustus 2015 een anti-bekeringswet in. Ook het geweld tegen christenen in Birma (Myanmar) nam in 2015 licht toe.

Groei
Vervolging neemt wereldwijd toe. “Wij willen en moeten daar op inspelen. Daarom moeten we onze activiteiten in landen waar christenen worden vervolgd, uitbreiden. Om dat goed te doen, is de komende drie jaar een internationale groei van 20 procent nodig. Hierin zijn we afhankelijk van onze donateurs”, zegt Kraan.
Dat christenvervolging opnieuw wereldwijd toeneemt is zorgwekkend”, vervolgt hij. “We roepen christenen in Nederland en Vlaanderen daarom ook op: wees wakker. We kunnen vervolgde christenen steunen. Door bijvoorbeeld traumahulp of juridische bijstand. Maar bid vooral voor wie niet in vrijheid kan geloven.”

Open Doors
Open Doors stelt jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging samen om in kaart te brengen waar christenen in de wereld het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Meer informatie over de Ranglijst Christenvervolging is te vinden op www.opendoors.nl/ranglijst.

Bron: EO-geloven, 13 januari 2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Islamitische Staat: vermom je in het Westen als christen

Aanhangers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die in het Westen aanslagen willen plegen, moeten zich eerst als christenen voordoen. Zo komen ze niet zo snel onder verdenking. Dat beveelt een nieuwe brochure van IS aan met tips om “de islam aan de overwinning te helpen”.

Kruis om hals

Het pamflet van 58 pagina’s is getiteld Veiligheidsrichtlijnen voor afzonderlijke Muhajedin-strijders. Onder andere wordt aanbevolen af te zien van een baard en religieuze kledij. In plaats daarvan kan de potentiële terrorist beter een kruis om de hals dragen. Als je terreur voor de islam wil beoefenen “is het toegestaan een ketting met een christelijk kruis te dragen”. Alleen als je een islamitische naam in je paspoort hebt, kun je dat beter niet doen. Voor de verovering van Europa zet IS zet dus mede in op autochtone bekeerlingen, zoals Katholiek Nieuwsblad al eerder signaleerde.

Persoonsbelasting

De terreurorganisatie zegt met grotere intensiteit aanslagen in de westerse wereld voor te bereiden, vooral in landen die de door de VS geleide luchtaanvallen op IS-stellingen in Syrië en Irak ondersteunen. Daar zijn de terroristen bezig een heerschappij vestigen waarin de islamitische wet met geweld wordt opgelegd. Christenen die weigeren moslim te worden, moeten een extra persoonsbelasting betaling, of worden gedood. Meisjes en vrouwen worden op markten als seksslavinnen aan de IS-strijders verhandeld.
Bron: Katholiek Nieuwsblad, 12 januari 2016

.

NOOT A. Klein
Laten wij waakzaam zijn (en blijven) en heel dicht bij de Here blijven, zodat wij ook deze “geesten kunnen beproeven (= onderscheiden)”! Lees o.a. 1 Johannes 4:1.

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , | 1 reactie

Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht

Deze week las ik een verhaal uit 1558, écht eentje uit de oude doos. Maar aangezien de Hoofdpersoon uit dit verhaal nog springlevend is, geef ik het met vrijmoedigheid aan u door.
In het verhaal kijkt een menigte mensen toe hoe Thomas Hudson naar de brandstapel wordt geleid. Thomas is een moedige christen, die Jezus niet heeft verloochend, ondanks alle druk. Net voordat Thomas met een ketting zal worden vastgebonden, bukt hij zich en glipt onder de ketting door.
De toeschouwers zijn verbaasd en kijken gespannen naar het schouwspel. Overspoeld door twijfel laat Thomas zich op zijn knieën vallen. Hij voelt zijn geloof zwakker worden. Zó wil hij niet sterven. Thomas bidt tot God, Die hem bemoedigt. Als herboren staat hij op. “Nu ben ik sterk, God zij dank. Het kan me niet schelen wat mensen mij aandoen!”, roept hij. Thomas loopt terug naar de brandstapel en doet zelf zijn ketting om.
Haast adembenemend, dit verhaal. Gods kracht in de praktijk. Geen idee hoe dat bij u is, maar ik word vaak genoeg overspoeld door zwakheid en twijfel. Thomas spoort mij aan om te strijden tegen deze vijand. Of, in de woorden van Paulus: Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Efeziërs 6:10).

Bron: Door een medewerker van SDOK, 7-1-2016

.

************************************************************************************

Wij – van ‘De Eindtijdbode’ – wensen u allen

Gods zegen
en vooral ook Zijn nabijheid en bescherming toe

voor dit Nieuwe Jaar 2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Gebed, Getuigenis, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

God is wonderbaarlijk (video over de wonderen van de schepping en de majesteit van God)

Een onderzoek naar de wonderen van de schepping en de majesteit van God.
Gods wonderen omringen ons en die onthullen veel over onze Schepper. Toch is het nog maar een glimp, dat we door de schepping, Zijn kracht en wijsheid, Zijn heerlijkheid en zorg kunnen ontwaren.
Ga met ons mee op een bijzondere ontdekkingsreis, wanneer we de werken van Gods hand gaan verkennen en zien wat Zijn schepping openbaart over Zijn karakter.

  • Aanschouw de onvoorstelbare grootte van het universum en overpeins de onmetelijke energie die aanwezig is in alle materie.
  • Onderzoek de elegante watermolecuul, onmisbaar voor al het leven, en ontdek hoe God deze moleculen tot prachtige en symmetrische sneeuwkristallen vormt.
  • Leer over de ingewikkelde samenstelling van het erfelijk materiaal (DNA), maar ook wat er allemaal in een klein zaadje plaatsvindt.
  • Kom meer te weten over hoe functioneel vogels zijn ontworpen en over metamorfose van vlinders.

Deze en vele andere aspecten van de schepping worden in deze verbluffende visuele presentatie getoond.
“God van wonderen” is een adembenemende rondleiding langs Gods scheppings-wonderen, zichtbaar en onzichtbaar. Maar het grootste wonder van alles is: Zijn leven dat verlossing brengt!
Vertel onder de volken Zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen (Psalm 96:3).

Bron: Apologeet.nl

 

Geplaatst in Algemene informatie, Evangelisatie, Getuigenis, Overdenking, Video | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dapper Australië (vanwege steun voor Israël)

De afgelopen week sprak Australië krachtige steun uit voor Israël. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, sprak op de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem:
‘Australië staat volledig achter het recht van het volk van Israël op veilige grenzen, om in vrede te kunnen leven. Ik heb al vele malen onze steun aan Israël uitgesproken, ook in de VN, waar we met een klein groepje landen ons inzetten voor Israël en ons met kracht verzetten tegen het eenzijdige, niet eerlijke en discriminerende verzet tegen Israël, met tal van resoluties. En wat is de reden? Alleen omdat het om Israël gaat. We aarzelen niet om antisemitisme aan de kaak te stellen, waar dan ook, en zeker nu met alle pogingen die worden gedaan om Israël te boycotten en te discrimineren. Israëls strijd is onze strijd. Jullie gevecht is ons gevecht. Jullie uitdagingen zijn onze uitdagingen. Israëls waarden zijn onze waarden. We staan voortdurend klaar om jullie te verdedigen.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 28 november 2015

Geplaatst in Goed Nieuws-berichten, Israël, Voor u gelezen | Tags: , , , , | 1 reactie