Gods machtige daden zichtbaar in China

De christelijke omroep CBN trok door een deel van Zuid-China en bezocht er diverse Drie-Zelf Kerken, die onder controle staan van de communistische regering. Op een donderdagavond, in een kerk in de provincie Fujian, in Zuidoost-China, waren veel gelovigen bijeen om God te loven en te prijzen. Een verslaggever van CBN ontmoet Duan Huilai. Samen met zijn vrouw is hij actief als evangelist. Al verscheidene jaren trekken ze door China om de kerken te bezoeken en het Evangelie te brengen. ‘God werkt zeer krachtig in de Drie-Zelf Kerken,’ aldus Duan. ‘Hij roept mensen geestelijk wakker in deze kerken, broeders en zusters die Hem liefhebben en Hem dienen.’

In het verleden was het heel anders. De overheid moest vooraf de preken goedkeuren in de Drie-Zelf Kerken. Jonge mensen mochten de kerkdiensten niet bijwonen. Dat had tot gevolg dat er vooral oude mensen kwamen, meest vrouwen. Het was ook verboden om over de Heilige Geest of over de eindtijd te spreken en een oproep tot bekering mocht ook niet klinken. Je hoorde in deze kerken ook nooit over wonderen, over tekenen en genezingen. Nu is dit allemaal veranderd, en wordt er wel over gesproken,’ aldus Duan.
Opmerkelijk is wel dat de overheid zich nu soms ook keert tegen de Drie-Zelf Kerken. In sommige provincies worden de kruizen van de kerken verwijderd en er worden kerken verwoest. Toch lukt het de communistische overheid niet om de groei van het aantal christenen te stoppen.

Je hebt twee groepen kerken in China, de geregistreerde Drie-Zelf Kerken en de niet-geregistreerde kerken, die soms ook wel de ondergrondse of huiskerken worden genoemd. Zij worden niet door de overheid gecontroleerd en werden in het verleden zwaar vervolgd. En die vervolging leidde tot grote groei van die gemeenten. De Drie-Zelf Kerken hebben nooit zo’n groei gekend, maar Duan vertelt dat ook in deze kerken nu steeds meer van Gods werk zichtbaar wordt, inclusief opzienbarende groei.

Zhao Xiao, één van de bekendste experts op het gebied van het christelijke geloof in China, spreekt van een grote opwekking in de Drie-Zelf Kerken. Zhao was voorheen lid van de communistische partij, en kwam tot geloof na het lezen van de Bijbel.

  • ‘Als je op zondag naar de Haidian Kerk gaat bijvoorbeeld, dan zie je een meer dan 100 meter lange rij mensen staan, die allemaal de kerk binnen willen om God te zoeken en te aanbidden. In Shenzhen worden elke zondag gemiddeld 500 mensen gedoopt. Vroeger waren de Drie-Zelf Kerken verboden terrein voor jongeren onder de 18 jaar. Nu zie je meer jongeren in de kerken dan ouderen.’

Dominee Sun getuigt van Gods machtige werk in China. Toen hij op een zondag, zo’n twaalf jaar geleden, aan het preken was, was God opeens aanwezig, in al Zijn heerlijkheid en met Zijn Geest. Mensen begonnen te huilen, werden overtuigd van zonden, anderen werden genezen, weer anderen werden bevrijd van boze geesten. Zo’n duidelijke aanwezigheid van God hebben ze later niet meer meegemaakt. Het was voor hen totaal nieuw. Ze wisten weinig van de Heilige Geest, het was immers in de Drie-Zelf Kerk verboden om over de Heilige Geest te preken.
Nu, twaalf jaar later, ziet dominee Sun de grote verandering die sindsdien heeft plaatsgevonden. ‘De gemeente groeit, de Heere geeft Zijn zegen en de leden van onze gemeente gaan met het Evangelie de samenleving in om het te delen met anderen. Er is in China een grote honger naar het Evangelie. Onlangs sprak ik in Shandong, Henan en Zhejiang. In de laatste samenkomst waren 8.000 mensen aanwezig. Tijdens de kerstsamenkomst van een Drie-Zelf Kerk in Yuhuan waren 12.000 mensen bijeen,’ vertelt hij met vreugde.

De al eerder geciteerde Zhao zegt het een eer te vinden, van God zelf, om te mogen helpen om het Chinese volk bij Jezus Christus te brengen. ‘Het aantal christenen in China groeit snel. Het christelijk geloof speelt een steeds belangrijke rol in de Chinese samenleving.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7-1-2017

Geplaatst in Bekering, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Opwekking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Je leeft maar één keer…

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is, de geest van de zondige wereld. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht, die hun destructieve invloed hebben op deze aarde.
Misschien denk je: ‘Ik ben christen, en ik word echt niet beïnvloed door wat anderen denken en vinden. Ik sta stevig in m’n schoenen.’ Heel misschien heb je wel een beetje gelijk, maar toch is de kans groot dat je wel degelijk wordt beïnvloed door de geest van deze tijd.
Ik vermoed dat we wel eens te gemakkelijk spreken over de tijdgeest. En daar bedoelen we dan meestal het ‘boze en zondige’ denken in de niet-christelijke wereld mee.

‘Wees tolerant’
Over de tijdgeest wordt wel gezegd: ‘Het zit in de lucht’. En die lucht ademen we in. We leven in deze wereld en we worden met de geest van deze tijd geconfronteerd, of we willen of niet. En dan denk ik niet eens direct aan specifieke uitingen daarvan, zoals in programma’s op tv of aan allerlei beelden op internet en in tal van bladen en kranten en op straat.
Maar dan bedoel ik veel meer het denken van de mensen. Een denken waar voor de God van de Bijbel meestal geen plaats meer is. Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het leven in een homoseksuele relatie tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen.
En voor velen is de weg van de islam net zo goed een weg tot God als de weg van het christendom of de weg van de heks of de glaasjes-draaier bij jou in de klas, misschien. En praat vooral niet over de geboden van God, maar over de liefde van Jezus. Hij houdt immers van alle mensen. Geniet van het leven, leef niet al te bekrompen en laat ieder in zijn waarde. En als je christen wil zijn, prima, maar houd het voor jezelf en val anderen er niet mee lastig.
Kun je ontkomen aan de invloed van dit denken, van deze tijdgeest? Zolang we hier op aarde zijn, niet. Toch kunnen we ons er wel tegen wapenen. Het allerbelangrijkste wapen is het kennen van de Heere Jezus. Dat je weet dat Hij je zonden vergeven heeft en dat je Gods Geest, de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat dat nummer 1 zijn in je leven. En als je Hem nog niet persoonlijk kent, rust niet voordat je het zeker weet dat Hij ook voor jou aan het kruis is gestorven, is begraven en ook weer is opgestaan.

De geestelijke wapenrusting
Lees vooral ook Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En bid de Heere of Hij jou genade wil geven om die wapenrusting aan te trekken, opdat je ‘stand kunt houden tegen de listige omleidingen van de duivel’ (Efeze 6:11).
Daar hoort bij dat je vlucht bij de zonde vandaan. Zoals eens Jozef deed toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot seksuele zonden. Wees radicaal, in Gods kracht. Het leven is geen spelletje. Je leeft maar één keer. En de satan zal blijven proberen je in zijn val te lokken, bij de Heere Jezus vandaan. Vergeet niet dat hij al duizenden jaren ervaring heeft in het verleiden van mensen, ook van kerkmensen. Hij gebruikt daar zeker ook de geest van de tijd voor.
Ik wijs op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. We zien het gebeuren. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. ‘Maar’, staat er ook in Mattheus 24:13, ‘wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ Laat die woorden goed tot je doordringen!
Tegenover de tijdgeest staat de volharding, het volgen van de Heere Jezus. En ook: tegenover de tijdgeest staat de Heilige Geest.
In 2 Petrus 3:11 staat het zo treffend: ‘Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht.’ Laat je voor alles leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. En blijf dicht bij de Heere Jezus. Dat is de beste bescherming tegen beïnvloeding door de tijdgeest.

Bron: Dirk van Genderen, 16-6-2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Demonische invloed/bezetenheid etc., Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Heiliging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ex-moslima: ‘Hier kan ik vrij mijn (christelijk) geloof belijden’

‘Ik was moslim, en in dit land ben ik tot geloof in Jezus Christus gekomen,’ schrijft Isik Abla op haar Facebook. ‘Hier in Amerika ben ik vrij mijn geloof te belijden. In mijn eigen land had ik geen stem gehad, was ik minder waard geweest dan een koe.’

Isik Abla presenteert christelijke tv-programma’s. Na de gruwelijke aanslag in Orlando, waarbij 49 mensen in een homoclub werden doodgeschoten en velen zwaargewond raakten, stelde ze: ‘Zeg wat dit is: dit is de radicale islam. Islam is een gevaarlijke ideologie, niet alleen een religie. De islam kan niet bestaan zonder radicaal te zijn. Het is een ideologie om te vernietigen. De missie van de islam is om Amerika te vernietigen.’
Ze vertelt dat ze haar verhaal over de waarheid over de islam heeft gepost om mensen wakker te schudden. ‘Dit is mijn hartenkreet. Ik heb zoveel passie voor Amerika, omdat ik hier vrijheid heb gevonden. Ik dit land heb ik Jezus Christus leren kennen.

Isik Abla geeft aan dat heel veel mensen instemmend reageren op haar boodschap, ook niet-christenen. Na de verschrikkelijke tragedie in Orlando, kunnen we niet blijven zwijgen. ‘We moeten laten zien en horen wat het betekent om christen te zijn, met meer dan alleen woorden van liefde. We moeten de ander lief hebben, de zondaren – we zijn immers allemaal zondaren – met de liefde van Jezus Christus, tot het punt dat ze ons vragen: ‘Wat is dit, waarom doen jullie dit, ik wil ook zo zijn. Dat krijg je de gelegenheid om hun te vertellen wat de Bijbel over hun leefwijze zegt.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 18 juni 2016

Geplaatst in Bekering, Demonische invloed/bezetenheid etc., Getuigenis, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | 2 reacties

Experimenteren met embryo’s, wat vindt God daarvan? — Wat zegt de Bijbel…?

Embryo’s voor medisch onderzoek. Mensen die te maken krijgen met onvruchtbaarheid wil men tegenwoordig meer perspectief bieden, op het krijgen van kinderen. Daarom wil de minister (2016) o.a. wetenschappelijk onderzoek toestaan op menselijke embryo’s. Maar er is meer. Genetische manipulatie van menselijke cellen, door experimenten op menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, is zonder twijfel tot nu toe nog een groot taboe, maar het ziet er nu echt naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen. Is een embryo wel menselijk leven? Op het moment dat experimenteren met embryo’s weer in de aandacht komt, wordt de vraag natuurlijk weer actueel of menselijke waardigheid ook aan het embryo toekomt. En, als een menselijke embryo, ook al is het slechts een pril menselijk begin, dezelfde waardigheid heeft als een klein mensje, dan kun je het vervolgens niet louter als materiaal gebruiken of zo nodig gewoon maar vernietigen. Sommige mensen zullen zeggen, ja maar het gaat hier niet om een mens, het zijn immers uiterst kleine balletjes cellen. Maar… doet de grootte dan iets ter zake? Belangrijker is welke waarde God aan dat kleine menselijk beginsel geeft en of we kunnen spreken van een schepsel van God.

via Experimenteren met embryo’s, wat vindt God daarvan? — Wat zegt de Bijbel…?

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Na aardbeving Nepal komen veel mensen tot geloof

Het is bijzonder dat je na een natuurramp nogal eens ziet dat er aanzienlijke aantallen overlevenden tot geloof komen. Zo ook in Nepal, na de recente aardbeving.
‘Veel Nepalezen zijn zo geraakt door de hulpverlening van christenen dat ze meer willen weten over het christelijke geloof en tot geloof in de Heere Jezus komen,’ aldus Beni Karki van ‘Compassionate Hands for Nepal’.
‘Jullie religie is voor ons het beste, omdat jullie ons liefhebben en voor ons zorgen in onze nood. Jullie komen van ver naar Nepal om ons te helpen,’ aldus Krishna Man Tamang.
Hij woont in een tijdelijk onderkomen.
‘Mijn appartement was verwoest door de aardbeving. Ik was alles kwijt. Het is dankzij hulp van christenen dat ik nu een onderkomen heb voor mijn familie.’
Krishna Man Tamang begon zeer nieuwsgierig te worden naar het christelijke geloof. ‘Voor de aardbeving had ik geen idee wie Jezus was. Ik kende ook geen christenen. Ik weet nu dat ik de God van de christenen wil volgen. Ik wil Jezus leren kennen.’
(Bron: Breaking Christian News)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7 mei 2016

Geplaatst in Bekering, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

‘Resolutie over Tempelberg bedreigt Joden en christenen’

Laurie Cardoza-Moore, een christelijke vertegenwoordiger bij de VN, roept christenen op de Unesco-resolutie (van de VN), die de Tempelberg bestempelt als een heilige plaats van de moslims, te veroordelen. Deze resolutie bedreigt volgens haar zowel christenen als Joden.
Cardoza-Moore is een speciaal afgezant namens onafhankelijke christelijke kerken en voorzitter van ‘Proclaiming Justice to the Nations (PJTN). In deze laatste functie vertegenwoordigt ze meer dan 40 miljoen pro-Israel christenen wereldwijd.
‘Joodse historie wordt publiekelijk genegeerd door een organisatie van de VN,’ merkt ze op. ‘Het ontkennen van de band tussen het Joodse volk en de Tempelberg is een ontkenning van het bestaan van het Joodse volk en is daarom nog ernstiger dan het ontkennen van de Holocaust.’
Ze waarschuwt ervoor dat door het ontkennen van het historische recht van Israel op haar heilige plaatsen het geweld rond de Tempelberg zal voortduren.
‘Door het bewust negeren van de Joodse band met de Tempelberg, doet de Unesco de mensenrechten van alle Joden, waar dan ook ter wereld, geweld aan, evenals die van de christenen, voor wie in hun geloof de geestelijke en historische band van het Joodse volk met Jeruzalem en heel Israel een belangrijk deel is. Als we de Bijbelse en historische band tussen het Joodse volk en het land Israel niet verdedigen, zullen ook de christenen uiteindelijk hun historische band met Israel verliezen.’
(Bron: Breaking Israel News)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7 mei 2016

Geplaatst in Israël, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De roeping van een gemeenteleider, is dat nog nodig? — Wat zegt de Bijbel…?

Leiderschap in de gemeente is een duidelijk Bijbels principe. Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, maar Hij is ook degene die zelf de leiders aanstelt, lees dit o.a. in Efeziërs 4:11,12. We moeten de toepassing gaan begrijpen van bijvoorbeeld een ‘apostolische bediening’ in leiderschap, namelijk het bereiken van een verloren wereld en het stichten van nieuwe gemeenten, alsook van leiderschap voor de plaatselijke gemeente, waar voorgangers, oudsten en diakenen nodig zijn. Hun taak is altijd dienend naar God, de gemeente en elkaar. Waaraan herkennen we leiders? Gemeente leiders moeten in de eerste plaats biddend gekozen worden, onder de leiding van de Heilige Geest en op grond van hun geestelijke kwalificaties en niet direct op basis van hun opleiding en/of vaardigheden. In de huidige tijd zien we echter dat evangelie gemeenten in ons land steeds meer moeite hebben om geschikt leiders te vinden. Met kiest niet zelden voor een soort sollicitatie commissie uit de gemeente, om vooral het proces zo democratisch mogelijk te laten verlopen. Meestal stelt die commissie dan een lange lijst met bekwaamheden op, waar een eventuele kandidaat aan moet voldoen. Vaak worden er hoge eisen gesteld aan opleiding en vooral management kwaliteiten. Men moet een allround persoon zijn, iemand die bekwaam kan manoeuvreren tussen de verschilde meningen en opvattingen in de gemeente en dat zijn er vaak heel wat.

via De roeping van een gemeente leider, is dat nog nodig? — Wat zegt de Bijbel…?

Geplaatst in Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst | Tags: , | Een reactie plaatsen