God werkt in Egypte

Ali, een plaatselijke werker van Operatie Mobilisatie (OM), heeft één doel voor zijn leven: Egypte schoon te wassen door het Woord van God. Vóór 2017 hoopt hij twee miljoen Bijbels te verspreiden onder Egyptische moslims. Hij is er al volop mee bezig, aldus zijn teamleider Jared.
‘Ali is nooit bang, in wat voor situatie ook, om Bijbels aan te bieden,’ stelt Jared. ‘Vaak is het zo dat wanneer één familielid een Bijbel aanneemt, dat andere familieleden er ook één willen hebben.’
Verschillende keren per jaar gaan Ali en Ibrahim, eveneens een medewerker van OM op pad met een lokale partnerorganisatie. Op pleinen verkopen ze dan gebruikte kleding en geven ze altijd een Bijbel mee.
Op een dag kwamen twee meisjes een kijkje nemen. Ook zij kregen een Bijbel. Enige tijd later kwamen ze terug en vertelden dat ze de Bijbel hadden gelezen en tot geloof waren gekomen.
Op een andere dag kwam een moslimvrouw in een volledige boerka nieuwsgierig kijken bij de Bijbelverspreiders. Ook zij ontving een Bijbel. Ze accepteerde het boek, klemde het tegen zich aan en zei: ‘Dit is het enige dat ik nodig heb.’
‘Er gebeuren bijzondere dingen in Egypte,’ vertelt Ali. ‘We bidden dat het Woord van God door het hele land heen zal gaan.’
Sinds de opstand in Egypte in 2011 zijn er elk jaar meer Bijbels verspreid. ‘Er was een ongekend hevige vijandige reactie op het Evangelie toen de Moslim Broederschap het hier voor het zeggen had,’ aldus Jared. ‘Veel mensen weigerden die vorm van islam echter. Nu zijn ze op zoek en velen komen tot geloof.
‘Wij willen nu doorgaan met de verspreiding van het Evangelie,’ vertelt Jared verder. ‘Nu is er een grote openheid en niemand weet hoe de situatie in Egypte zich zal ontwikkelen.’
Hij vraagt gebed voor Egypte, ook om wijsheid om nieuwe wegen te vinden om Bijbels te verspreiden. ‘Bid dat veel Egyptenaren het Woord van God zullen lezen en tot geloof in Jezus zullen komen.
(Om veiligheidsredenen zijn de genoemde namen niet de echte namen van de genoemde personen.)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 29 augustus 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wonderen onder Yazidi’s

Als er ergens wonderen gebeuren in de wereld, dan is het wel in het Midden-Oosten. Dat was al zo in de tijd van de Bijbel, dat is nog steeds zo, hoewel er – God zij dank – elders ook wonderen gebeuren. Als onze ogen er maar open voor zijn.
Toen de wereld een jaar geleden zag hoe ellendig de Yazidi’s eraan toe waren, vanwege de vervolging door Islamitische Staat (IS), hadden weinigen kunnen vermoeden wat er geestelijk zou gaan gebeuren onder deze groep mensen. Nu, een jaar later, zijn honderden Jazidi’s tot geloof in de Heere Jezus gekomen.
Op 3 augustus 2014 begonnen de slachtpartijen onder de Yazidi’s, in Noord-Irak, in de omgeving van Ninevé. Nadat IS Mosul had ingenomen op 10 juni, trokken de terroristen noordwaarts naar Sinjar, in de vlakte van Ninevé, en werden bij een massamoord op de Jazidi’s 500 mannen gedood en werden honderden mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd.
Maanden brachten minstens 200.000 gevluchte Yazidi’s door op de berg Sinjar, waar ze bedreigd werden door IS en door uithongering.
Velen vluchtten naar Erbil en Dohuk, waar ze in contact kwamen met christelijke hulpverleners, en zo kwam deze groep mensen in contact met het Evangelie, wat voorheen onmogelijk was.
Een religieuze Yazidi-leider, van wie de naam uit veiligheidsoverwegingen geheim wordt gehouden, werd er door de christelijke hulporganisatie Christian Aid Mission van verdacht bij de Iraakse autoriteiten aan te dringen om hun werk te laten stoppen omdat zij ook het Evangelie aan zijn mensen brachten. ‘Toen de politie ons vroeg te stoppen met ons werk, deden we dat. Kort daarna werd de Yazidi-leider ziek. Van zijn mensen hoorde hij dat vele Yazidi’s die ziek waren, beter waren geworden nadat christenen voor hen hadden gebeden.
Toen vroeg hij ons om voor hem te bidden,’ vertelt de leider van Christian Aid Mission. ‘En de Heere genas hem, hoewel hij dacht dat hij zou sterven. De laatste keer dat we hem bezochten, stond de hele groep volgelingen om hem heen en hij vertelde hun over Jezus, Die hem had genezen. Hij nodigde hen uit om tot Jezus te komen en we telden 136 mensen die hun leven overgaven aan Christus.’
Een andere Yazidi-vluchteling, die dreigde te sterven vanwege een tekort aan medicijnen voor zijn diabetes, werd net op tijd gevonden door de christelijke hulpverleners. Ze gaven hem insuline, waarna hij spoedig opknapte. ‘We vertelden hem over Christus, hij was zeer geïnteresseerd en kwam tot geloof in de Heere Jezus, evenals zijn vrouw, dochters en hun mannen.’
Niet iedereen staat te applaudisseren. Er zijn ook Yazidi’s die zich heel vijandig opstellen en de christenen ervan beschuldigen dat hun hulpverlening alleen gericht is evangelisatie. Opnieuw de leider van Christian Aid Mission: ‘Het is de Heilige Geest die onder deze mensen werkt. Daardoor ontstaat hun interesse in het Evangelie, daarom vragen ze om Bijbels en om het Evangelie. We dwingen ze er echt niet toe.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 22 augustus 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Gebed, Getuigenis, Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De Bijbelboeken Daniël en Openbaring wijzen op de eindtijd

Van het Bijbelboek Openbaring – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels alle hoofdstukken gedigitaliseerd.

Alle 22 hoofdstukken compleet (de PDF’s – ook handig om eventueel uit te printen):
Inleidende beschouwingen
Openbaring, hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
Openbaring, hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
Openbaring, hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
Openbaring, hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
Openbaring, hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend…
Openbaring, hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (voor en na de grote oordelen van God)
Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)
Openbaring, hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD
Openbaring, hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN
Openbaring, hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
Openbaring, hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
Openbaring, hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
Openbaring, hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
Openbaring, hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
Openbaring, hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Openbaring, hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
Openbaring, hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus
Openbaring, hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk
Openbaring, hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Openbaring, hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden

*************************************************************************************

Van het Bijbelboek Daniël – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels de volgende hoofdstukken gedigitaliseerd.

*****************

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

  1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
  2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
  3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

*****************************************************

Zie eventueel ook nog ons schema met het – door ons verwachte – eindtijdscenario.

Geplaatst in Bijbelstudie met 'vers voor vers' uitleg, Eindtijdstudie, Overdenking, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Griekse crisis toont aan, de EU is een reus op lemen voeten.

Originally posted on Wat zegt de Bijbel...?:

crisisgriekenland

Er heerst paniek op de Europese financiële markten en bij de verschillende regeringen. Dat wat nu in Griekenland gebeurt is nog niet eerder voorgekomen. Feitelijk is het probleem niet alleen maar de slechte economische situatie, maar nog veel dat de EU maar doormoddert en geen besluiten neemt over de manier waarop men de financiële crisis die nu dreigt wil aanpakken. Dat wekt enorme onzekerheid en ergernis. Als gewone burgers er al zenuwachtig van wordt, hoe moet het dan zijn voor bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks besluiten nemen over miljoenen investeringen?”

DanielNeb

Deze gang van zaken doet ons toch weer teruggrijpen naar de Bijbel. De ontwikkeling van de EU deed me o.a. heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2). De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterrenwichelaars, waarzeggers, etc.)…

View original 1.159 woorden meer

Geplaatst in Tekenen vd Eindtijd | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Joodse en Arabische voorgangers ontmoeten elkaar

Onlangs organiseerde ‘One for Israel’ een weekend-ontmoeting tussen dertien evangelische Arabische voorgangers en elf Messiaanse Joodse broeders. Het afgelopen jaar hadden ze elkaar al vaker ontmoet.
‘One for Israel’ meldt: ‘Het was een grote zegen om elkaar te leren kennen en ontmoeten. Het was iets hemels, de geestelijke liefde en de eenheid tussen deze kostbare broeders. Het was mogelijk om te praten over moeilijke en pijnlijke zaken, maar de gesprekken vonden plaats in een gezindheid van liefde en vergeving. Er was openheid om dingen te delen, onder meer over leiderschap in de gemeenten. Het was zo’n bemoediging. We hebben voor elkaar gebeden, elkaars voeten gewassen en samen het Heilig Avondmaal gevierd.
De deelnemers ervaarden de ontmoetingen als heel belangrijk voor de bouw en de vernieuwing van het Lichaam van Christus in Israel. Ze vragen gebed om veel zegen voor de toekomst.

Verder meldt ‘One for Israel’: ‘Vanuit heel Israel ontvangen we verzoeken om meer informatie over Yeshua (Jezus). We hoorden over een tiener die een video van ons zag en tot geloof in Yeshua kwam. We hoorden ook over een man van middelbare leeftijd uit Haifa en van twee soldaten met een orthodox Joodse achtergrond, die meer over Yeshua willen weten. Ze lijken wel een beetje op Nicodemus uit het Evangelie van Johannes, maar ze willen echt meer weten. Het lijkt erop dat die oudere man besloten heeft om Yeshua te volgen. Op sabbat gaat hij nu naar een Messiaanse gemeente. We danken God dat Hij internet gebruikt om Zichzelf bekend te maken aan de mensen.

Lees wat een jongen, die kortgeleden tot geloof kwam, ons schreef: ‘Ik zocht op Google naar Messias Yeshua en vond uw website en luisterde er naar Eitan en Moti. Ik realiseerde me dat ik niet moest luisteren naar het advies van de rabbi en ook niet naar de adviezen van mijn eigen familie, maar zelf op zoek moest gaan. Ik kwam tot geloof en alles werd nieuw voor mij. Maar mijn ouders wilden niet naar mij luisteren. Zij gingen naar de rabbi’s. Ik vertelde op de hogeschool over Yeshua, maar mijn vrienden, andere studenten en zelfs mijn leerkrachten lachten me uit en vernederden me. Kunnen Eitan en Moti naar mijn school komen om uitleg te geven over het geloof? Ik heb nog nooit een andere gelovige in Yeshua ontmoet.
Hij volgt Yeshua nu zes maanden. We houden contact met hem en bemoedigen en begeleiden hem. We hebben aangeboden naar zijn school te komen. Bid alstublieft voor deze dappere jonge Israëli.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 27 juni 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Goed Nieuws-berichten, Israël, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw: Jongerenmagazine van SDOK – ‘Geloven en vervolging’

Op veel plekken op deze wereld heeft het geloof van jonge christenen grote gevolgen. Jongeren in moslimlanden raken hun familieleden kwijt omdat ze Jezus Christus belijden. Anderen worden gevangengenomen, gemarteld, sommigen zelfs gedood.
Midden in dit lijden ontdekken jongeren dat God bij hen blijft. Esther, een ‘vervolgde jongere’, zegt: “In vervolging, moeilijkheden of als ik zwak ben, ik weet dat God altijd bij mij is.”
Om deze verhalen te delen en jongeren in Nederland te inspireren, heeft SDOK het jongerenmagazine ‘Geloven en vervolging’ ontwikkeld. Jongeren kunnen dit magazine gratis bestellen.

Bron: SDOK

Geplaatst in Algemene informatie, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

God ontfermt Zich over vele moslims in het Midden-Oosten

‘Kan zoiets ook in Amerika plaatsvinden,’ vroeg Patrick Klein, de leider van ‘Vision Beyond Borders’ zich af na zijn trip naar Noord-Irak? De vluchtelingencrisis in en rond Irak is onvoorstelbaar groot. Volgens de VN telt Irak in totaal 2,4 miljoen vluchtelingen, van wie velen in grote nood verkeren.
Klein vertelt dat de verhalen die hij heeft gehoord, hartverscheurend zijn. De getuigenissen van christenen waren verbazingwekkend. De noden van de vluchtelingen overweldigend.
‘Veel vluchtelingen die ik ontmoette, waren verjaagd uit Mosoel. Velen van hen zijn christen. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst. Ze vragen zich af waar ze heen moeten gaan en overwegen of ze ook naar Europa of Amerika zullen gaan om er een nieuw leven te starten. Ik moet er echter niet aan denken dat de 300.000 Iraakse christenen het land verlaten, want dan blijven er geen christenen meer in het land over.’
Veel vluchtelingen hebben een hogere opleiding, ze behoren tot de middenklasse en hadden goede banen en geld op de bank, waarmee ze ook hun armere familie ondersteunden. Maar door de opmars van ISIS is alles veranderd.
Toen ISIS Mosoel binnenviel, gingen de terroristen van huis-tot-huis en dwongen de christenen te verdwijnen. ‘Veel christenen uit Mosoel woonden al dertig jaar naast hun moslimburen. En nu eisten die buren opeens: ‘Verdwijn uit Irak. Jullie horen hier niet. Wij haten jullie, christenen.’ De christenen werden voor de keus gesteld: bekeer je tot de islam, vertrek of we doden je.
Eén man vertelde: ‘Ik denk dat God dit toelaat, omdat we Hem waren vergeten. We waren gestopt met het lezen van onze Bijbels. We waren gestopt met bidden. Misschien gebruikt God dit.
Hij vertelt verder: ‘Ik wil u vertellen dat wij, mijn familie en ik, nu elke avond onze wijdingen hebben. Dan bidden we samen en lezen we samen in de Bijbel. We realiseren ons nu dat alles wat we hebben Jezus is.’
Volgens Klein was dit de zwaarste trip die hij ooit gemaakt heeft. ‘Ik werd gedwongen mezelf af te vragen: Kan zoiets ook in Amerika gebeuren? Kunnen wij voor dezelfde keuze worden gesteld? Volgen wij Christus of gaan we onze eigen weg? Ik bid dat de kerk in Amerika Christus van harte lief zal hebben, om te voorkomen dat ze haar eerste liefde voor Hem kwijtraakt.’
De groei van ISIS beïnvloedt ook veel moslims die zich inzetten om de vluchtelingen te helpen. ‘Veel van deze mensen – moslims – vragen zich af: Als dit de islam is, willen wij geen moslims meer zijn. En het wonder vindt plaats dat God hierdoor hun harten opent voor het Evangelie.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 25 april 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Christenvervolging, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen