Duizenden moslims in Noord-Irak zijn ziek van islam en komen tot geloof (in Jezus Christus)

Steeds meer Koerdische moslims, die in Irak leven, komen tot geloof, nadat ze getuige zijn geweest van de beestachtige wreedheden van IS-terroristen, die ze uitvoerden in de naam van Allah. Een christelijke hulpverlener in dat gebied meldt dat zijn organisatie, Christian Aid Mission, nauwelijks de vraag aan kan van vluchtelingen die een Bijbel willen hebben en meer over Christus willen horen.
‘Ze zijn ziek van de islam,’ vertelt hij. ‘Deze mensen zijn zeer hongerig om meer over Christus te horen. Ze willen meer horen over de wonderen in de Bijbel, over genezing, liefde en genade. Zelf wezen ze in de Koran de verzen aan die oproepen om te moorden.
We helpen ze, vertellen ze over Jezus en geven hun Bijbels. We geloven in de kracht van het Woord van God. We hebben weinig predikers, weinig zendelingen, maar we hebben het Woord van God.’
De hulpverlener geeft aan dat er momenteel een grote opwekking plaatsvindt onder de moslims in Noord-Irak. Veel nieuwe gelovigen heeft hij zelf ontmoet, en hij hoort er ook over van de lokale kerken.
De directeur van de hulpverleningsorganisatie vertelt over een moslim die eerst eerste hulp ontving en vervolgens een Bijbel. ‘Hij zei: Oké, ik ben een moslim, ik kan geen christen worden, ik heb een grote familie en mijn vader is een zeer extremistische radicaal.’
De hulpverlener reageerde: ‘Ik vraag je niet om christen te worden. Ik probeer je niet te laten veranderen van religie. Ik wil je graag de Bijbel geven en vragen om die te lezen, zodat je kunt ontdekken wie Jezus Christus is. Ik hoop dat je een relatie met God zult krijgen.’
De Koerdische moslim begon inderdaad de Bijbel te lezen, samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Een poosje later kwam hij terug met een lijst vragen. Ook vroeg hij om meer informatie over de profeet van de islam.
De directeur geeft aan dat hij normaal nooit over Mohammed spreekt. ‘Zijn vraag verbaasde me. Ik heb hem enige informatie gegeven, maar niets wat zijn religie aanviel. Ik vroeg hem waarom hij mij die vraag stelde.’
Hij reageerde: ‘Ik wil Mohammed niet meer, ik wil christen worden.’ Korte tijd later kwam hij tot geloof in de Heere Jezus en werd hij gered. Zo zijn er honderden, duizenden soortgelijke getuigenissen.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7 november 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Opwekking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Meisje ontsnapt aan terroristen Boko Haran

Begin vorig jaar werden in Nigeria bijna 300 christelijke meisjes gekidnapt door terroristen van Boko Haran. Sinds die tijd zijn ze spoorloos, ondanks uitgebreide zoekacties van het Nigeriaanse leger.
Kortgeleden lukte het één van deze meisjes om te ontsnappen. Ze werd gevonden door herders, die haar weer in de bewoonde wereld brachten. Wat ze vertelt, is heftig:
‘We werden gedwongen om moslim te worden. Wie weigerde, werd onthoofd of doodgeschoten. Ook werden we gedwongen te trouwen met terroristen van Boko Haran. Veel meisjes hebben inmiddels al een kind gebaard, anderen zijn zwanger. Velen hebben ziekten opgelopen door de gedwongen seks met de terroristen.’
Volgens dit meisje voelden de terroristen zich opgejaagd door het Nigeriaanse leger. Telkens trekken ze naar een ander kamp en plaatsen ze er mijnen en andere explosieven.

Volgens voorganger Samuel Dali van de ‘Church of the Brethern’, waar 176 van de ontvoerde meisjes toe behoorden, zijn er van het kerkverband waartoe hij behoort, al 8000 leden gedood door Boko Haran. Ook is 70 procent van de kerken verwoest.
Laten we bidden dat alle ontvoerde meisjes spoedig vrij zullen komen en dat de Heere hen nabij is in de ellende waarin ze zich bevinden. Laten we ook bidden dat de terreurorganisatie Boko Haran ontmanteld wordt en dat veel terroristen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen.
Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 17 oktober 2015

.

NOOT A. Klein:
Lees eventueel ook onze bijna dagelijkse (re)tweets over actuele zaken/ geloofszaken via ons Twitteraccount. Al deze (re)tweets zijn trouwens ook te lezen via de rechterzijde van dit Blog (iets omlaag scrollen).
Misschien ten overvloede: U hoeft zelf geen Twitteraccount te hebben, om deze (re)tweets te kunnen lezen.

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Palestijnse christen: ‘Wanneer nieuws tot leugens wordt’

Een Palestijnse christen, Mattheüs, spreekt zich uit over de huidige Palestijnse terreur tegen Israël. Vanwege veiligheidsredenen gebruikt hij een schuilnaam. Hij stuurde dit schrijven naar Israel Today.

‘Ik ben een jonge Palestijn en woon in de gebieden onder Palestijns bestuur. Tot voor kort haatte ik Israël en de Joden zo diep als maar mogelijk was. Ik juichte telkens als ik hoorde dat er Joden waren gedood. Maar God veranderde mijn hart en door de liefde van Christus heb ik het Joodse volk nu lief.
De huidige terreurgolf tegen Israëli’s begon direct nadat de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zijn toespraak voor de Verenigde Naties had gehouden. Mijn hart bloedde toen ik het vreselijke nieuws hoorde van de eerste aanval, waarbij Palestijnse terroristen een Israëlisch gezin aanvielen en de ouders vermoordden voor de ogen van hun jonge kinderen.
Mijn verdriet was diep en echt, maar wat mij het meest schokte, was dat van Palestijnse zijde elke vorm van afkeuring van deze barbaarse misdaad ontbrak. Integendeel, de meesten hier juichten over de moord op Joden en vierden deze dodelijke aanval.
Maar hun reactie was heel anders toen Israël de verantwoordelijke terrorist doodde. Plotseling begonnen de Palestijnen gerechtigheid te eisen tegen de ‘racistische’ Israëli’s.
En toen begon de media de mensen voor te liegen, door hun te vertellen dat deze terroristen, die door de Israëliërs waren neergeschoten, niet echt probeerden iemand neer te steken. De mensen wordt verteld dat de Israëli’s verhalen verzonnen over de aanval, dat de doodgeschoten Palestijnen niet werkelijk gewapend waren en dat de Joden hen alleen maar doodden omdat het Arabieren waren.
Doordat de media deze valse berichten publiceren, worden ze helaas omgevormd tot een soort pseudo-waarheid. Laat uw denken alstublieft niet door dergelijke leugens beïnvloeden. Gebruik uw verstand en zoek uit wat echt waar is.
Ik realiseer me dat ik makkelijk praten heb. Maar jarenlang heb ik onder deze ketens van haat en leugen geleefd. God heeft me vrijgezet en ik voel een roeping om de wereld deelgenoot te maken van de waarheid.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 10 oktober 2015

Geplaatst in Bekering, Getuigenis, Israël, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

God werkt in Egypte

Ali, een plaatselijke werker van Operatie Mobilisatie (OM), heeft één doel voor zijn leven: Egypte schoon te wassen door het Woord van God. Vóór 2017 hoopt hij twee miljoen Bijbels te verspreiden onder Egyptische moslims. Hij is er al volop mee bezig, aldus zijn teamleider Jared.
‘Ali is nooit bang, in wat voor situatie ook, om Bijbels aan te bieden,’ stelt Jared. ‘Vaak is het zo dat wanneer één familielid een Bijbel aanneemt, dat andere familieleden er ook één willen hebben.’
Verschillende keren per jaar gaan Ali en Ibrahim, eveneens een medewerker van OM op pad met een lokale partnerorganisatie. Op pleinen verkopen ze dan gebruikte kleding en geven ze altijd een Bijbel mee.
Op een dag kwamen twee meisjes een kijkje nemen. Ook zij kregen een Bijbel. Enige tijd later kwamen ze terug en vertelden dat ze de Bijbel hadden gelezen en tot geloof waren gekomen.
Op een andere dag kwam een moslimvrouw in een volledige boerka nieuwsgierig kijken bij de Bijbelverspreiders. Ook zij ontving een Bijbel. Ze accepteerde het boek, klemde het tegen zich aan en zei: ‘Dit is het enige dat ik nodig heb.’
‘Er gebeuren bijzondere dingen in Egypte,’ vertelt Ali. ‘We bidden dat het Woord van God door het hele land heen zal gaan.’
Sinds de opstand in Egypte in 2011 zijn er elk jaar meer Bijbels verspreid. ‘Er was een ongekend hevige vijandige reactie op het Evangelie toen de Moslim Broederschap het hier voor het zeggen had,’ aldus Jared. ‘Veel mensen weigerden die vorm van islam echter. Nu zijn ze op zoek en velen komen tot geloof.
‘Wij willen nu doorgaan met de verspreiding van het Evangelie,’ vertelt Jared verder. ‘Nu is er een grote openheid en niemand weet hoe de situatie in Egypte zich zal ontwikkelen.’
Hij vraagt gebed voor Egypte, ook om wijsheid om nieuwe wegen te vinden om Bijbels te verspreiden. ‘Bid dat veel Egyptenaren het Woord van God zullen lezen en tot geloof in Jezus zullen komen.
(Om veiligheidsredenen zijn de genoemde namen niet de echte namen van de genoemde personen.)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 29 augustus 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wonderen onder Yazidi’s

Als er ergens wonderen gebeuren in de wereld, dan is het wel in het Midden-Oosten. Dat was al zo in de tijd van de Bijbel, dat is nog steeds zo, hoewel er – God zij dank – elders ook wonderen gebeuren. Als onze ogen er maar open voor zijn.
Toen de wereld een jaar geleden zag hoe ellendig de Yazidi’s eraan toe waren, vanwege de vervolging door Islamitische Staat (IS), hadden weinigen kunnen vermoeden wat er geestelijk zou gaan gebeuren onder deze groep mensen. Nu, een jaar later, zijn honderden Jazidi’s tot geloof in de Heere Jezus gekomen.
Op 3 augustus 2014 begonnen de slachtpartijen onder de Yazidi’s, in Noord-Irak, in de omgeving van Ninevé. Nadat IS Mosul had ingenomen op 10 juni, trokken de terroristen noordwaarts naar Sinjar, in de vlakte van Ninevé, en werden bij een massamoord op de Jazidi’s 500 mannen gedood en werden honderden mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd.
Maanden brachten minstens 200.000 gevluchte Yazidi’s door op de berg Sinjar, waar ze bedreigd werden door IS en door uithongering.
Velen vluchtten naar Erbil en Dohuk, waar ze in contact kwamen met christelijke hulpverleners, en zo kwam deze groep mensen in contact met het Evangelie, wat voorheen onmogelijk was.
Een religieuze Yazidi-leider, van wie de naam uit veiligheidsoverwegingen geheim wordt gehouden, werd er door de christelijke hulporganisatie Christian Aid Mission van verdacht bij de Iraakse autoriteiten aan te dringen om hun werk te laten stoppen omdat zij ook het Evangelie aan zijn mensen brachten. ‘Toen de politie ons vroeg te stoppen met ons werk, deden we dat. Kort daarna werd de Yazidi-leider ziek. Van zijn mensen hoorde hij dat vele Yazidi’s die ziek waren, beter waren geworden nadat christenen voor hen hadden gebeden.
Toen vroeg hij ons om voor hem te bidden,’ vertelt de leider van Christian Aid Mission. ‘En de Heere genas hem, hoewel hij dacht dat hij zou sterven. De laatste keer dat we hem bezochten, stond de hele groep volgelingen om hem heen en hij vertelde hun over Jezus, Die hem had genezen. Hij nodigde hen uit om tot Jezus te komen en we telden 136 mensen die hun leven overgaven aan Christus.’
Een andere Yazidi-vluchteling, die dreigde te sterven vanwege een tekort aan medicijnen voor zijn diabetes, werd net op tijd gevonden door de christelijke hulpverleners. Ze gaven hem insuline, waarna hij spoedig opknapte. ‘We vertelden hem over Christus, hij was zeer geïnteresseerd en kwam tot geloof in de Heere Jezus, evenals zijn vrouw, dochters en hun mannen.’
Niet iedereen staat te applaudisseren. Er zijn ook Yazidi’s die zich heel vijandig opstellen en de christenen ervan beschuldigen dat hun hulpverlening alleen gericht is evangelisatie. Opnieuw de leider van Christian Aid Mission: ‘Het is de Heilige Geest die onder deze mensen werkt. Daardoor ontstaat hun interesse in het Evangelie, daarom vragen ze om Bijbels en om het Evangelie. We dwingen ze er echt niet toe.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 22 augustus 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Gebed, Getuigenis, Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De Bijbelboeken Daniël en Openbaring wijzen op de eindtijd

Van het Bijbelboek Openbaring – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels alle hoofdstukken gedigitaliseerd.

Alle 22 hoofdstukken compleet (de PDF’s – ook handig om eventueel uit te printen):
Inleidende beschouwingen
Openbaring, hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
Openbaring, hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
Openbaring, hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
Openbaring, hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
Openbaring, hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend…
Openbaring, hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (voor en na de grote oordelen van God)
Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)
Openbaring, hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD
Openbaring, hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN
Openbaring, hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
Openbaring, hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
Openbaring, hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
Openbaring, hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
Openbaring, hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
Openbaring, hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Openbaring, hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
Openbaring, hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus
Openbaring, hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk
Openbaring, hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Openbaring, hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden

*************************************************************************************

Van het Bijbelboek Daniël – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels de volgende hoofdstukken gedigitaliseerd.

*****************

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

  1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
  2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
  3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

*****************************************************

Zie eventueel ook nog ons schema met het – door ons verwachte – eindtijdscenario.

Geplaatst in Bijbelstudie met 'vers voor vers' uitleg, Eindtijdstudie, Overdenking, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Griekse crisis toont aan, de EU is een reus op lemen voeten.

Originally posted on Wat zegt de Bijbel...?:

crisisgriekenland

Er heerst paniek op de Europese financiële markten en bij de verschillende regeringen. Dat wat nu in Griekenland gebeurt is nog niet eerder voorgekomen. Feitelijk is het probleem niet alleen maar de slechte economische situatie, maar nog veel dat de EU maar doormoddert en geen besluiten neemt over de manier waarop men de financiële crisis die nu dreigt wil aanpakken. Dat wekt enorme onzekerheid en ergernis. Als gewone burgers er al zenuwachtig van wordt, hoe moet het dan zijn voor bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks besluiten nemen over miljoenen investeringen?”

DanielNeb

Deze gang van zaken doet ons toch weer teruggrijpen naar de Bijbel. De ontwikkeling van de EU deed me o.a. heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2). De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterrenwichelaars, waarzeggers, etc.)…

View original 1.159 woorden meer

Geplaatst in Tekenen vd Eindtijd | Tags: , , , | Een reactie plaatsen