Twee rijen lopen langs de zee

In reactie op het IS-filmpje werd onderstaand schilderij veel gedeeld op Facebook, o.a. door ds. Lennert Aangeenbrug.

Achter Christus, met kruis, aan

De Egyptische christenheid heeft vorige week op velerlei manieren op Facebook gerouwd om de onthoofding van 21 mannen door IS, doch niet als treurenden die geen hoop hebben. Dr. Samuel Rozfy, een collega hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, verwoordde het gisterenmorgen in zijn preek in een wijkkerk als volgt: zoals Christus zelf Zijn leven voor anderen heeft gegeven, zo mogen we ook hopen dat het bloed van deze mannen niet voor niets heeft gevloeid maar dat het een verandering in Libië te weeg zal brengen.

Veel gedeeld werd een Arabisch gedicht van dr. Shady George, dat het Egyptisch Bijbelgenootschap inmiddels samen met enkele passende Bijbelteksten op een foldertje heeft verspreid, naar men zegt in een oplage van 1,6 miljoen. Gisterenavond werd het nabij het Tahrirplein (waar de vlag halfstok hing vanwege nationale rouw) ook in de protestantse hoofdkerk gelezen. Hierbij mijn Nederlandse vertaling:

 • Twee rijen lopen langs de zee,
  een dag waarop de wereld weent:
  een rij bestaat uit moordenaars,
  een rij uit goede maten;
  een rij heeft messen in de hand,
  een rij is, ondanks gebonden handen, sterk;
  een rij ziet slechts door een oogkijkgat,
  een rij houdt de ogen onverstoorbaar ten hemel gericht;
  een rij staat en brengt de dood,
  een rij knielt en is geheel gereed voor een ander leven;
  een rij roept en schreeuwt en dreigt en tiert,
  een rij heeft harten vol van rust en vrede.
  Een vraag: wie vreest voor wie?
  De rij met opgeheven hoofden,
  de blik op de hemel gevestigd,
  of de rij met het hoofd verhuld
  in het zwart?

Bron: Willem-Jan de Wit (docent te Cairo, Egypte), 23-2-2014 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Hans Jansen (arabist) – Rome

Welke stad wordt als eerste veroverd, Constantinopel of Rome?’. Daarop antwoordde de Gezant Gods, Gods heil en vrede zij over hem: ‘De stad van Heraclius’.
Is dit dialoogje nieuw voor u? Dan bent u bijna zeker geen moslim. De vraag en het antwoord zijn de kern van een langere zogeheten hadiith, dat is ‘een stuk tekst over een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’.
De Heraclius die hier wordt genoemd, was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van Heraclius heeft het, als heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw uitgehouden. In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het één van de eerste prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft. Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst aangevallen. Dat is vroeg. Waarmee zou zo vroeg al Constantinopel de agressie van de moslims hebben weten op te roepen?

Er waren aan de vooravond van de opkomst van de islam vier christelijke metropolen: Rome, Constantinopel, Alexandrië en Antiochië. De islamitische krijgsheren begeerden die alle vier te veroveren. De twee laatstgenoemde steden hadden ze al voor 645 ingenomen. Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van een Turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden. Pas Atatürk maakt een einde aan dit ‘Ottomaanse’ kalifaat, in 1924. Misschien heeft Mohammed inderdaad zoals de islam overlevert, voorspeld dat Constantinopel als eerste zou vallen. Maar het is ook mogelijk dat vrome moslims de troepen die rond 670 in gammele bootjes naar Constantinopel overstaken, moed hebben willen inspreken door aan te komen zetten met deze uitspraak van Mohammed, die wordt overgeleverd door de vrome kanonieke overleveraars Ahmad ibn Hanbal en Al-Darimi. Jihad-fundamentalisten citeren deze hadiith veel en graag. Ook de moordenaars van Sadat, jaren tachtig vorige eeuw, zagen het als een gewichtige uitspraak. De eerste aanvallen op de vierde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade aan.

Moslims geloven, of horen te geloven, dat hun profeet Mohammed heeft voorzegd dat Rome na Constantinopel aan de beurt zou komen. De Arabieren hebben in de 7de eeuw Antiochië en Alexandrië veroverd, de Turken Constantinopel in de 15de. Als de huidige Islamitische Staat Rome weet te veroveren, is niet alleen het bewijs geleverd dat Mohammed gelijk had, maar ook dat de kalief van de nieuwe Islamitische Staat een waardige opvolger is van de grote kaliefen uit het verleden. De islamitische bevlogenheid zal uitdijen als nimmer tevoren.
Er komen, binnengesleept door de organisatie Frontex van de Europese Unie, duizenden moslims Italië binnen, via Lampedusa en Sicilië. Frontex is een EU-agentschap dat is opgezet om de grenzen van de EU te bewaken, maar Frontex ontpopt zich als een facilitator van de oversteek naar Europa. Sinds Frontex haar menslievende werk doet (voorkomen dat de gammele migrantenscheepjes schipbreuk lijden) zijn de prijzen die mensenhandelaren berekenen, gehalveerd – en is de toestroom verdubbeld.
De IS droomt nu hardop van de verovering van de stad Rome, die zich zelfs tegen de onbewapende dronken Feyenoord-supporters niet verdedigen kon. Als maar een deel van de islamitische migranten voor de IS wil vechten, hebben de oorspronkelijke bewoners van Italië en het Vaticaan een probleem. De hoop op de herrijzenis van het kalifaat en op de verovering van Rome door de islam kon nog wel eens voor verrassingen zorgen.
Hoe zouden de Paus en zijn kardinalen zich op het schavot gedragen wanneer ze verbrand of onthoofd worden? Even waardig als de mensen die dat de laatste maanden overkomen is? Hoeveel losgeld betaalt de kerk voor een Paus? Heeft Italië genoeg landmacht paraat om een IS-opmars tegen te houden? De berichten hierover zijn niet bemoedigend.

De kruistochten zijn begonnen na een oproep van Paus Urbanus II, gedaan in Clermont in 1095. De toestand in Italië leek toen wel een beetje op wat er nu op ons afkomt. In 1095 waren er Arabische islamitische krijgsheren in Sicilië en in heel Zuid-Italië, tot vlak bij Rome, tot in de achtertuin van het Vaticaan. Toen, bijna vijf eeuwen na het begin van de jihad-oorlogen, heeft Europa zich vermand en gereageerd: de kruistochten (lees vooral eens de samenvatting van het hier vermelde boek – noot AK). Dat betekende uitstel van de islamitische verovering van Europa, maar geen afstel.
Wereldwijd weeklagen politieke bovenbazen en policor-media dat er brutaaltjes zijn die de expansie van de Islamitische Staat als ‘onderdeel van een godsdienstoorlog willen zien’. Hoe blind kan je zijn. Wie aanvalt, bepaalt de aard van het conflict.

Bron: Hans Jansen (arabist), via GeenStijl.nl, 21-2-2015 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Apocalyptische beelden

De moordpartijen van ISIS worden steeds gruwelijker. Enkele dagen geleden verscheen een professionele filmopname op internet van de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in buurland Libië, ergens aan de kust. ‘Dit is een boodschap getekend met bloed voor de landen van het kruis,’ klinkt het. De gruwelijke moorden van ISIS en andere extremistische islamitische terreurgroepen beginnen apocalyptische vormen aan te nemen.
We zijn onderweg richting Rome[1], klink het verder in de boodschap van ISIS, waaraan wordt toegevoegd dat de kruistochten[2] zullen worden gewroken. Het bloed van de onthoofde christenen mengt zich met het zeewater. ‘We zullen tegen jullie allen vechten. De zee, waar jullie het lichaam van sjeik Osama Bin Laden in hebben gedumpt… in de naam van Allah zweren we, dat we jullie bloed zullen mengen met het zeewater.’
De terroristen claimen dat ze de wil van Allah uitvoeren en citeren een passage uit de Koran, 47:4, om hun brutaliteit te rechtvaardigen: ‘Wanneer u ongelovigen (in de strijd) ontmoet, sla in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.’
Ik vind het schokkend dat er vanuit de moslimwereld niet veel krachtiger stelling is genomen tegen deze gruwelijke daad. Twee Arabische landen die wel in actie komen tegen ISIS, zijn Egypte en Jordanië.
Waar stopt ISIS? Vooralsnog nergens. Er is een krachtiger optreden noodzakelijk om de ISIS-opmars te stoppen?
Na Irak en Syrië duikt de terreurgroep nu op in Libië en wordt aangekondigd dat ook de Jordaanse koning Abdullah zal worden gedood, omdat hij strijd voert tegen ISIS. Eerder werd Israël ook al door ISIS bedreigd met dood en verderf.
De onvoorstelbaar wrede slachtpartijen van ISIS roepen apocalyptische beelden op. Openbaring 6:9 spreekt over de zielen onder het altaar, in de hemel, die geslacht zijn omwille van het Woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
De terreur van ISIS is een godsdienstoorlog, uit naam van de islam tegen christenen en tegen Joden. Het is een enorm gevaarlijke antichristelijke macht. Als gelovigen zijn wij geroepen te strijden tegen de geestelijke machten achter deze terreurgroep. In deze strijd ben je alleen veilig wanneer je de geestelijke wapenrusting aan hebt (Efeze 6).
Het is onbegrijpelijk dat de Amerikaanse president Obama koste wat kost wil vermijden ISIS te koppelen aan de islam. Hij spreekt ook niet over de moord op Egyptische christenen, maar over de moord op Egyptische gastarbeiders. Tijdens een recent gebedsontbijt vergeleek hij de strijd van het huidige extremistische terrorisme met de strijd die de kruisvaarders[2] voerden tegen de islam. Dat is een bizarre vergelijking. De Heere Jezus droeg Zijn volgelingen nooit op de ander te doden, maar hun vijanden lief te hebben.
Ik verbaas mij erover dat wij zo rustig doorleven, alsof er niets aan de hand is. Waar is onze verbondenheid, met al onze broeders en zusters die constant moeten leven met de dreiging van ISIS, Boko Haram, al Qaida, Hamas, Hezbollah en andere extremistische islamitische terreurgroepen?
Voelen wij iets van hun pijn, hun angst? Elke dag kan hun laatste zijn. Gewapende terroristen kunnen hen totaal onverwacht oppakken en vervolgens onthoofden.
Het zijn niet alleen de christenen die onder vuur liggen. Beseffen wij iets van de spanning, de angst in de Joodse gemeenschap in Europa over de dingen die gaan komen? De onzekerheid is nog verder toegenomen na de aanslag afgelopen weekend in Denemarken op een Joodse synagoge, waarbij een Joodse bewaker om het leven kwam.
Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er nog ruim 9 miljoen Joodse mensen in Europa, na de Tweede Wereldoorlog waren dat er nog ruim 3 miljoen en nu nog maar ruim 1 miljoen. Velen zijn de laatste tientallen jaren vertrokken naar Israël of naar elders. De Israëlische premier Netanyahu riep enkele dagen geleden Europese Joden op om naar Israël te komen. Zijn we onderweg naar het moment dat er geen Joodse mensen meer in Europa wonen?
Het is wachten op het moment dat ISIS ook in Europa actief wordt. Daar moeten we ons op voorbereiden. Ik schrijf dit niet om u bang te maken, maar dit is toch de realiteit?
Zijn wij, ben ik bereid mijn leven te geven voor de Heere Jezus? Stel dat wij daar op het strand van Libië hadden gestaan in oranje kleding en hadden moeten knielen voor de ISIS-terroristen, gewapend met messen… Dat je daar staat, op het randje van de eeuwigheid, We kunnen ons niet voorstellen hoe dat zal zijn. Maar ik geloof zeker dat we, als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zullen ervaren dat Zijn woorden waar zijn: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20), ook, en misschien juist, tijdens zulke momenten.
Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van ISIS, willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar in volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars[3] – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6).
Bron: Dirk van Genderen, 20-2-1015

.

Voetnoten van A. Klein
Lees eventueel ook nog onderstaande, gerelateerde artikelen.

[1] Hans Jansen (arabist) – Rome
[2] Lees s.v.p. ook eens de samenvatting van het boek “Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! – Het ware verhaal van de kruisvaarders” van Hans Jansen.
[3] Onze GRATIS Bijbelstudie: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd
Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kans op piraterij door ISIS in Middellandse Zee

Het Italiaanse ministerie van Defensie waarschuwt dat ISIS in Libië vaste voet aan de grond heeft gekregen en hierdoor de controle heeft over enige havens. Het ministerie wijst in een rapport op het gevaar dat ISIS-militanten daardoor een uitvalsbasis hebben voor piraterij in de stijl van Somalische piraten. Daardoor zouden kapingen en gijzelingen gemeengoed worden op de Middellandse Zee en is er een acuut gevaar dat ISIS “volle migrantenboten” in zal zetten voor “kamikazemissies”.
Het rapport stelt dat militanten van ISIS veel schepen hebben geconfisqueerd in de havens die zij onder controle hebben. Die kan ISIS gebruiken voor aanvallen op vissersboten, kleine koopvaardijschepen, cruiseschepen of zelfs boten van de Libische kustwacht. Ook dreigt hierdoor het gevaar dat mensen ontvoerd zullen worden voor het innen van losgeld. Denk hierbij aan de decennialange terreur van Somalische piraten in de Golf van Aden. ISIS-piraterij op de Middellandse Zee, één van ‘s werelds drukst bevaren wateren, zou ook de toeristische sector in gevaar kunnen brengen. Zo zouden cruiseschepen vol met vakantiegangers een winstgevend doelwit voor de militanten zijn.
Eerder deze week luidde ook Quiliam, een Britse denktank op het gebied van terrorismebestrijding, de noodklok door te waarschuwen dat ISIS Libië zal gebruiken als “poort naar Europa”. De denktank beschikt over documenten waaruit blijkt dat ISIS Libië beschouwt als een nieuwe provincie van het zelf-uitgeroepen Kalifaat. De bevindingen van de denktank worden ondersteund door uitspraken in de veelbesproken ISIS-video van de onthoofding van 21 Egyptische Kopten op een Libisch strand. Daarin zegt één van de militanten: “We zullen Rome veroveren”. Het Italiaanse vasteland, van waaruit Libië ooit werd gekoloniseerd, ligt slechts zo’n 350 kilometer van de Libische kust.

Bron: CIDI, 20-2-2015

Geplaatst in Algemene informatie, antichristelijke machten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

GETUIGENIS: Van Jihad tot Jezus

De haat van islamitische jihadisten tegen Joden en Christenen is vaak groot. Toch is de Heere bij machte verandering te bewerken in het hart van een jihadist.
Ik las het getuigenis van Jerry Rassamni. Tijdens de burgeroorlog in Libanon, waarbij meer dan 100.000 doden vielen, streed hij als jihadist tegen de Christenen in Libanon. Joden haatte hij nog tien keer meer. Na een aantal jaar vechten, met constant de dood voor ogen, begon hij te twijfelen aan het nut van de oorlog. ‘De straten lagen vol met dode mensen, in plassen bloed. Een mens leek wel minder waard te zijn dan een hond. Ik zag het kwaad in het hart van de mens. Ik wilde weg.’
Jerry besloot Libanon te verlaten en kwam in Amerika terecht. Daar leerde hij christenen kennen, bij wie hij een liefde ontdekte, die hij miste. Hij begon zich af te vragen of het moslimgeloof wel de waarheid was. Zou hij christen kunnen worden? Dat nooit, dacht hij. In Libanon was hij beschoten door mensen die zich christen noemden en Christus was een Jood. En juist Joden haatte hij.
Jerry raakte bevriend met Jennifer, een christelijk meisje. Tegen haar zei hij dat hij zich nooit zou bekeren en nooit christen zou worden. Jennifer ging in gebed. Ze vroeg de Heere of ze verkering mocht hebben met Jerry en ze bad voor zijn bekering. En het wonder gebeurde. Jerry begon in de Bijbel te lezen en raakte geïnteresseerd in het christelijk geloof. Hij ging met Jennifer mee naar de kerk en kwam tijdens een kerkdienst tot geloof in de Heere Jezus. En Jennifer werd zijn vrouw.
Zijn ogen werden ervoor geopend dat God hem zo lief had dat de Heere Jezus aan het kruis de prijs voor zijn zonde had betaald, ‘zodat ik God Baba (Vader in het Arabisch, DvG) mocht noemen. Dat is iets wat in de islam absoluut onmogelijk is. Allah, de God van de islam, is absoluut niet dezelfde als de God van de Bijbel.
Hij merkt op: ‘Het in koelen bloede doden, is duivels. Liefde is superieur aan haat. Vrijheid is kostbaarder dan onderdrukking. Waarheid is edeler dan plagiaat. De islam verplettert genadeloos elke dissident.’
Hoewel bijna een kwart van de wereldbevolking in de greep van de islam is, gelooft Rassamni dat velen moslim zijn uit angst en/of uit onwetendheid. Speciaal voor hen heeft hij zijn boek ‘From Jihad to Jezus’ geschreven, als een getuigenis. Het boek (Engelstalige uitgave) is te bestellen bij bol.com.
‘Dit boek bevat mijn ontdekking van de waarheid en de bevrijding van de ketenen van trots en idealisme. Deze reis is niet voor degenen die bang zijn, maar degenen die op zoek gaan naar de waarheid, zullen die vinden,’ vertelt hij.
Jerry is zeer bewogen met moslims. Hij weet wat hun toekomst is als ze de Heere Jezus niet leren kennen. Dan zullen ze de eeuwigheid in de hel moeten doorbrengen. Daarom wil hij hun het goede nieuws brengen dat de Heere Jezus is gekomen om ook hen te redden.
‘De moslim die je vandaag haat, kan morgen je broeder of zuster zijn die de Heere Jezus heeft leren kennen.’ Informatie: http://www.jihadtojesus.com

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 24 januari 2015

Geplaatst in Bekering, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Getuigenis, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

2015…

Toen ik nadacht over mijn wensen en verlangens voor 2015, kwam telkens Romeinen 12:1 en 2 mij in gedachten. Het zijn woorden die mij raken. Woorden van God Zelf, om ons volkomen toe te wijden aan Hem. ‘Heere, mijn leven, het is voor U, ook in 2015…’

In de genoemde Bijbelverzen lezen we:
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke eredienst.
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, heeft dat consequenties voor het leven van elke dag. In deze beide verzen klinkt een dringend advies. Geef niet alleen je hart aan de Heere Jezus, wat je nogal eens hoort, maar wijd je hele lichaam aan God toe, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.
Als een offer… geef het aan de Heere, je bent niet meer van jezelf, maar van Hem…
Heilig… omdat je afgezonderd bent voor Hem.
Welbehaaglijk… de offerdieren in het Oude Testament moesten volmaakt zijn, welbehaaglijk. Zo mag het ook ons verlangen zijn dat ons leven voor Hem welbehaaglijk is, zodat de Heere een welbehagen in ons kan hebben.
Zoals in de tempel elke dag aan God werd geofferd, zo mogen wij ons leven dagelijks offeren, toewijden aan Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor u, heel 2015.’
In onze toewijding aan de Heere is het belangrijk alert te zijn. Vandaar dat vers 2 ons oproept niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, letterlijk: …niet gelijkvormig aan het leven, denken en doen van deze eeuw: “…maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid…” voortdurend, gewerkt door de Heere zelf.
Alleen dan kunnen we onderscheiden (beproeven) wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is… Het gaat erom dat we, geleid door Gods Woord en door de Heilige Geest, proeven, weten en ondervinden wat de wil van God is.
Voor het woord ‘volmaakt’ wordt het woord ‘teleios’ gebruikt. Dat betekent niet zozeer ‘zonder zonde’, maar gericht op het doel, gericht op God.

Beste mensen, ik hoop en bid dat dit ook uw verlangen is voor 2015, om zo voor de Heere te leven. Dan zal ons leven ook tot zegen zijn voor anderen.
Als ergens behoefte aan is, aan het begin van een nieuw jaar, is het wel aan mensen, gelovigen, die voor alles gericht zijn op de Heere Jezus, die het verlangen hebben in Zijn nabijheid te verkeren, Zijn stem te horen en voortdurend vervuld te zijn met Zijn Geest.
Is het vaak niet zo dat we zeggen wel van God te houden, maar dat we niet voor 100 procent op Hem gericht zijn? Wat we nodig hebben, is het vuur van de Heilige Geest. Kijk eens naar iemand als Daniël. Van hem lezen we dat hij zijn aangezicht tot de Heere God richtte om te bidden en te smeken, in vasten, in zak en as. Ook nu hebben we behoefte aan mensen die zo hun aangezicht tot God richten en pas Zijn Woord doorgeven als ze echt een boodschap van Hem hebben ontvangen. Ook al klinkt die boodschap in de oren van sommigen niet prettig. Weet dat God ook in 2015 dwars door alles heen uit is op redding en verlossing!
We leven in spannende tijden. De wereld kreunt en kraakt. De toekomst is ongewis. De terreurdreiging is groot en groeiend, ook bij ons in het Westen, de economie is wankel. Israel wordt van alle kanten bedreigd. Joodse mensen worden geconfronteerd met haat. Christenen worden vervolgd.
We mogen tegen elkaar zeggen: De Heere regeert, Hij zit op de troon. Zijn komst is aanstaande. En Hij roept het ons toe, aan het begin van het nieuwe jaar: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheus 28:20). Wat een troost, wat een bemoediging, in onzekere tijden.

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar.

Bron: Dirk’s visie, Dirk van Genderen, 26-12-2014

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Heiliging, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Geweld tegen christenen in Nigeria bereikt een dieptepunt

Een paar weken geleden was de Nigeriaanse broeder Zingak bij ons op bezoek. Met gevaar voor eigen leven zet hij zich in om christenen die het slachtoffer zijn geworden van Boko Haram medische hulp te bieden. Zingak doet dit al jaren, maar wat er dit jaar in Nigeria is gebeurd, kan hij niet meer dragen. “Dit jaar ben ik voor het eerst van mijn leven depressief geweest.” zei hij.

Dieptepunt
Aan het eind van 2014 maakten Zingak en zijn collega’s de balans op. Afgelopen week ontvingen we van hen de afschuwelijke cijfers: minstens 8.500 christenen zijn door Boko Haram omgebracht. 450.000 families zijn voor het geweld op de vlucht geslagen, waarvan er nog 250.000 dakloos zijn of in vluchtelingenkampen verblijven. Onwerkelijke aantallen, niet te bevatten. Het geweld tegen christenen heeft een absoluut dieptepunt bereikt. De pijn en het verdriet zijn onbeschrijfelijk. “Ieder verhaal dat ik hoor, drukt zwaar op mijn schouders”, zegt Zingak.

Noodklok
Met deze aantallen in onze gedachten doet het ons pijn dat er wereldwijd nog zo weinig aandacht is voor de situatie in Nigeria, waar feitelijk hetzelfde is gebeurd als in Irak en Syrië: net als IS heeft ook Boko Haram een islamitisch kalifaat uitgeroepen, en iedereen die zich niet tot de islam wil bekeren, wordt bruut afgeslacht. (Lees ook het persbericht ‘SDOK luidt de noodklok‘)

Bid voor Nigeria
We willen u dringend vragen om naast onze broeders en zusters in Nigeria te (blijven) staan. In de eerste plaats door uw gebed. Bid om verandering. Bid voor de vele christenen die moesten vluchten, gewond raakten of geliefden verloren. Bid ook voor de komende tijd, als er extra geweld wordt verwacht in verband met de presidentsverkiezingen in februari.

Steun het project medische hulp
Verder wil ik u vragen of u het onmisbare werk van Zingak en zijn collega’s wilt steunen met een (extra) gift. Maakt u de medische hulp aan gewonde broeders en zusters mogelijk? U kunt een gift overmaken (zie bankgegevens SDOK via hun website - AK), onder vermelding van ‘medische hulp’. Of klik hier om direct online een donatie te doen.

Hartelijk bedankt!

Bron: SDOK, Harm Noordhof, manager communicatie, NIEUWSBRIEF 29-12-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen