De vrijheid van christenen wordt steeds verder ingeperkt

In snel tempo wordt in veel landen de vrijheid van christenen verder ingeperkt. De vervolging neemt toe, het lijden wordt zwaarder, de mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen, worden minder.
Dat geldt niet alleen voor landen als Pakistan, Syrië, Irak en Iran, maar ook voor de Westerse wereld. Laten we niet denken dat het wel meevalt, dat is niet zo. De afgelopen dagen zijn mij berichten ter ore gekomen, die mij schokten, maar die ik hier beter (nog) niet kan noemen. Dit met het oog op de organisaties die erbij betrokken zijn, en met name wat betreft de mensen die daardoor nog extra in moeilijkheden zouden kunnen komen.
Wel wil ik u oproepen tot gebed.

 • Gebed voor gelovigen, dat ze zich niet zullen schamen voor het Evangelie van de Heere Jezus.
 • Gebed voor blijvende of nieuwe mogelijkheden om het Evangelie door te geven aan mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.
 • Gebed om moed en kracht, van God Zelf, om door te gaan, om al nemen de risico’s toe.
 • Gebed om wijsheid om de juiste wegen te kiezen als sommige wegen worden versperd.

We leven in een tijd waarin het meer dan ooit nodig is ons vertrouwen op de Heere Jezus alleen te stellen.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 11 april 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Selectieve verontwaardiging

Toen Hamas vanuit Gaza Israel beschoot met honderden raketten en Israel een tegenactie begon, werd door de wereld al snel met de beschuldigende vinger naar Israel gewezen. Israel zou teveel onschuldige burgers hebben gedood, terwijl de werkelijkheid was dat Hamas omgekomen terroristen vermeldde als omgekomen burgers.
Maar toen terroristen van IS afgelopen weken dood en verderf zaaiden in het vluchtelingenkamp Yarnoek, aan de rand van de Syrische hoofdstad Damascus, bleef de wereld stil. Syrische Palestijnen smeekten de wereld om hulp, maar niemand stak een helpende hand uit. Veel inwoners van het kamp zijn inmiddels gevlucht.
De 30-jarige Palestijn Machmoud zei tegen het Israëlische dagblad Yediot Achronot: ‘Gisteren werd mijn buurman neergeschoten door sluipschutters. Vandaag hebben we hem begraven. We leven in een hel. Het hele kamp is omsingeld. We hebben niets te eten.’
Machmoud smeekt om hulp. ‘Jullie – Israel – zijn barmhartiger dan de Arabieren in het Midden-Oosten. De jihadisten hebben het kamp veroverd. Andere milities schieten in het rond en Assads soldaten beschieten alle anderen. En wij? Wij zijn bang en wachten op de bevrijding. Jihadisten van IS onthoofden Palestijnen.’
Wanneer Israel met dit Palestijnse vluchtelingenkamp zou hebben gedaan wat IS nu doet, dan zou Israel door de hele wereld zijn veroordeeld. Een Palestijnse journalist uit Nabloes zei zelfs tegen Israel Today: ‘Dat niet alleen, jullie worden voor al het mogelijke aangeklaagd wat niet eens een aanklacht waard is en het Westen slikt dit.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 11 april 2015

Geplaatst in Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Negen maanden zwangerschap zichtbaar gemaakt in verbazingwekkend 4-minuten filmpje

Iedereen zou dit filmpje moeten zien, zeker degenen die overwegen hun ongeboren kindje te laten aborteren. Neem een kijkje in de baarmoeder en verbaas je over het wonder van het ontwikkelende leven.
Het filmpje is al meer dan een miljoen keer bekeken. Enkele reacties:

 • ‘Wat een verbazingwekkende video. Dit kan alleen God…’
 • ‘Dit is zo mooi, God moet wel bestaan…’
 • ‘De beste video die ik ooit heb gezien.’

Om het filmpje te zien, klik op ‘4 minuten filmpje‘.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 21 maart 2015

Geplaatst in Video, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Duitse dominee onder vuur

Op 18 januari jl. hield de Duitse predikant Olaf Latzel van de St. Martinikirche in Bremen een preek over Richteren 6:25-32. In die preek keerde hij zich als een Gideon in krachtige bewoordingen tegen het vermengen van religies.
Het thema van zijn preek was (vertaald): ‘Van Gideon de reiniging van de vreemde goden leren’. Zeer stellig keerde Latzel zich tegen de vermenging van het christelijk geloof en de islam. Hij nam stelling tegen het gezamenlijk bidden door christenen en moslims. ‘Christenen moeten niet ingaan op uitnodigingen van moslims om met hen het Suikerfeest te vieren. We dienen heel zuiver te blijven.’ Ook waarschuwde hij tegen Boeddhabeelden. ‘Dat is afgodendienst.’
Een storm van reacties was het gevolg. Gewoonlijk wordt de preek van Latzel op internet door zo’n 100 tot 150 mensen beluisterd. In de afgelopen weken werd hij tienduizenden keren beluisterd. Latzel ontving een stortvloed aan e-mails, in overgrote meerderheid steunbetuigingen. Door alle ophef is het aantal kerkgangers in zijn gemeente ruim verdubbeld, tot 700 mensen.
Er kwam ook heftige kritiek, ook van andere predikanten en van kerkgenootschappen. Hij zou anderen gekwetst hebben en moeten we de Bijbel wel zo letterlijk nemen? Inmiddels ligt zijn preek bij de officier van justitie, die gaat beoordelen of sprake is van het kwetsen van religieuze gevoelens.
Het was zeker niet de bedoeling van de voorganger om wie dan ook te kwetsen. En achteraf vindt hij ook dat hij sommige dingen beter iets anders had kunnen verwoorden. Maar dat doet niets af aan de kern van zijn boodschap. ‘Het gaat om Jezus alleen,’ stelt de voorganger met grote nadruk. ‘Alle andere goden moeten weg uit ons leven.’
Bid u mee voor dominee Latzel, nu er in deze weken zoveel op hem en op zijn gezin afkomt, dat de Heere hem nabij zal zijn, zal ondersteunen en wijsheid zal schenken.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 28 februari 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Gehoorzaamheid aan God, Voor u gelezen | Tags: , , , | 1 reactie

Twee rijen lopen langs de zee

In reactie op het IS-filmpje werd onderstaand schilderij veel gedeeld op Facebook, o.a. door ds. Lennert Aangeenbrug.

Achter Christus, met kruis, aan

De Egyptische christenheid heeft vorige week op velerlei manieren op Facebook gerouwd om de onthoofding van 21 mannen door IS, doch niet als treurenden die geen hoop hebben. Dr. Samuel Rozfy, een collega hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, verwoordde het gisterenmorgen in zijn preek in een wijkkerk als volgt: zoals Christus zelf Zijn leven voor anderen heeft gegeven, zo mogen we ook hopen dat het bloed van deze mannen niet voor niets heeft gevloeid maar dat het een verandering in Libië te weeg zal brengen.

Veel gedeeld werd een Arabisch gedicht van dr. Shady George, dat het Egyptisch Bijbelgenootschap inmiddels samen met enkele passende Bijbelteksten op een foldertje heeft verspreid, naar men zegt in een oplage van 1,6 miljoen. Gisterenavond werd het nabij het Tahrirplein (waar de vlag halfstok hing vanwege nationale rouw) ook in de protestantse hoofdkerk gelezen. Hierbij mijn Nederlandse vertaling:

 • Twee rijen lopen langs de zee,
  een dag waarop de wereld weent:
  een rij bestaat uit moordenaars,
  een rij uit goede maten;
  een rij heeft messen in de hand,
  een rij is, ondanks gebonden handen, sterk;
  een rij ziet slechts door een oogkijkgat,
  een rij houdt de ogen onverstoorbaar ten hemel gericht;
  een rij staat en brengt de dood,
  een rij knielt en is geheel gereed voor een ander leven;
  een rij roept en schreeuwt en dreigt en tiert,
  een rij heeft harten vol van rust en vrede.
  Een vraag: wie vreest voor wie?
  De rij met opgeheven hoofden,
  de blik op de hemel gevestigd,
  of de rij met het hoofd verhuld
  in het zwart?

Bron: Willem-Jan de Wit (docent te Cairo, Egypte), 23-2-2014 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Hans Jansen (arabist) – Rome

Welke stad wordt als eerste veroverd, Constantinopel of Rome?’. Daarop antwoordde de Gezant Gods, Gods heil en vrede zij over hem: ‘De stad van Heraclius’.
Is dit dialoogje nieuw voor u? Dan bent u bijna zeker geen moslim. De vraag en het antwoord zijn de kern van een langere zogeheten hadiith, dat is ‘een stuk tekst over een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’.
De Heraclius die hier wordt genoemd, was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van Heraclius heeft het, als heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw uitgehouden. In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het één van de eerste prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft. Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst aangevallen. Dat is vroeg. Waarmee zou zo vroeg al Constantinopel de agressie van de moslims hebben weten op te roepen?

Er waren aan de vooravond van de opkomst van de islam vier christelijke metropolen: Rome, Constantinopel, Alexandrië en Antiochië. De islamitische krijgsheren begeerden die alle vier te veroveren. De twee laatstgenoemde steden hadden ze al voor 645 ingenomen. Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van een Turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden. Pas Atatürk maakt een einde aan dit ‘Ottomaanse’ kalifaat, in 1924. Misschien heeft Mohammed inderdaad zoals de islam overlevert, voorspeld dat Constantinopel als eerste zou vallen. Maar het is ook mogelijk dat vrome moslims de troepen die rond 670 in gammele bootjes naar Constantinopel overstaken, moed hebben willen inspreken door aan te komen zetten met deze uitspraak van Mohammed, die wordt overgeleverd door de vrome kanonieke overleveraars Ahmad ibn Hanbal en Al-Darimi. Jihad-fundamentalisten citeren deze hadiith veel en graag. Ook de moordenaars van Sadat, jaren tachtig vorige eeuw, zagen het als een gewichtige uitspraak. De eerste aanvallen op de vierde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade aan.

Moslims geloven, of horen te geloven, dat hun profeet Mohammed heeft voorzegd dat Rome na Constantinopel aan de beurt zou komen. De Arabieren hebben in de 7de eeuw Antiochië en Alexandrië veroverd, de Turken Constantinopel in de 15de. Als de huidige Islamitische Staat Rome weet te veroveren, is niet alleen het bewijs geleverd dat Mohammed gelijk had, maar ook dat de kalief van de nieuwe Islamitische Staat een waardige opvolger is van de grote kaliefen uit het verleden. De islamitische bevlogenheid zal uitdijen als nimmer tevoren.
Er komen, binnengesleept door de organisatie Frontex van de Europese Unie, duizenden moslims Italië binnen, via Lampedusa en Sicilië. Frontex is een EU-agentschap dat is opgezet om de grenzen van de EU te bewaken, maar Frontex ontpopt zich als een facilitator van de oversteek naar Europa. Sinds Frontex haar menslievende werk doet (voorkomen dat de gammele migrantenscheepjes schipbreuk lijden) zijn de prijzen die mensenhandelaren berekenen, gehalveerd – en is de toestroom verdubbeld.
De IS droomt nu hardop van de verovering van de stad Rome, die zich zelfs tegen de onbewapende dronken Feyenoord-supporters niet verdedigen kon. Als maar een deel van de islamitische migranten voor de IS wil vechten, hebben de oorspronkelijke bewoners van Italië en het Vaticaan een probleem. De hoop op de herrijzenis van het kalifaat en op de verovering van Rome door de islam kon nog wel eens voor verrassingen zorgen.
Hoe zouden de Paus en zijn kardinalen zich op het schavot gedragen wanneer ze verbrand of onthoofd worden? Even waardig als de mensen die dat de laatste maanden overkomen is? Hoeveel losgeld betaalt de kerk voor een Paus? Heeft Italië genoeg landmacht paraat om een IS-opmars tegen te houden? De berichten hierover zijn niet bemoedigend.

De kruistochten zijn begonnen na een oproep van Paus Urbanus II, gedaan in Clermont in 1095. De toestand in Italië leek toen wel een beetje op wat er nu op ons afkomt. In 1095 waren er Arabische islamitische krijgsheren in Sicilië en in heel Zuid-Italië, tot vlak bij Rome, tot in de achtertuin van het Vaticaan. Toen, bijna vijf eeuwen na het begin van de jihad-oorlogen, heeft Europa zich vermand en gereageerd: de kruistochten (lees vooral eens de samenvatting van het hier vermelde boek – noot AK). Dat betekende uitstel van de islamitische verovering van Europa, maar geen afstel.
Wereldwijd weeklagen politieke bovenbazen en policor-media dat er brutaaltjes zijn die de expansie van de Islamitische Staat als ‘onderdeel van een godsdienstoorlog willen zien’. Hoe blind kan je zijn. Wie aanvalt, bepaalt de aard van het conflict.

Bron: Hans Jansen (arabist), via GeenStijl.nl, 21-2-2015 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Apocalyptische beelden

De moordpartijen van ISIS worden steeds gruwelijker. Enkele dagen geleden verscheen een professionele filmopname op internet van de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in buurland Libië, ergens aan de kust. ‘Dit is een boodschap getekend met bloed voor de landen van het kruis,’ klinkt het. De gruwelijke moorden van ISIS en andere extremistische islamitische terreurgroepen beginnen apocalyptische vormen aan te nemen.
We zijn onderweg richting Rome[1], klink het verder in de boodschap van ISIS, waaraan wordt toegevoegd dat de kruistochten[2] zullen worden gewroken. Het bloed van de onthoofde christenen mengt zich met het zeewater. ‘We zullen tegen jullie allen vechten. De zee, waar jullie het lichaam van sjeik Osama Bin Laden in hebben gedumpt… in de naam van Allah zweren we, dat we jullie bloed zullen mengen met het zeewater.’
De terroristen claimen dat ze de wil van Allah uitvoeren en citeren een passage uit de Koran, 47:4, om hun brutaliteit te rechtvaardigen: ‘Wanneer u ongelovigen (in de strijd) ontmoet, sla in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.’
Ik vind het schokkend dat er vanuit de moslimwereld niet veel krachtiger stelling is genomen tegen deze gruwelijke daad. Twee Arabische landen die wel in actie komen tegen ISIS, zijn Egypte en Jordanië.
Waar stopt ISIS? Vooralsnog nergens. Er is een krachtiger optreden noodzakelijk om de ISIS-opmars te stoppen?
Na Irak en Syrië duikt de terreurgroep nu op in Libië en wordt aangekondigd dat ook de Jordaanse koning Abdullah zal worden gedood, omdat hij strijd voert tegen ISIS. Eerder werd Israël ook al door ISIS bedreigd met dood en verderf.
De onvoorstelbaar wrede slachtpartijen van ISIS roepen apocalyptische beelden op. Openbaring 6:9 spreekt over de zielen onder het altaar, in de hemel, die geslacht zijn omwille van het Woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
De terreur van ISIS is een godsdienstoorlog, uit naam van de islam tegen christenen en tegen Joden. Het is een enorm gevaarlijke antichristelijke macht. Als gelovigen zijn wij geroepen te strijden tegen de geestelijke machten achter deze terreurgroep. In deze strijd ben je alleen veilig wanneer je de geestelijke wapenrusting aan hebt (Efeze 6).
Het is onbegrijpelijk dat de Amerikaanse president Obama koste wat kost wil vermijden ISIS te koppelen aan de islam. Hij spreekt ook niet over de moord op Egyptische christenen, maar over de moord op Egyptische gastarbeiders. Tijdens een recent gebedsontbijt vergeleek hij de strijd van het huidige extremistische terrorisme met de strijd die de kruisvaarders[2] voerden tegen de islam. Dat is een bizarre vergelijking. De Heere Jezus droeg Zijn volgelingen nooit op de ander te doden, maar hun vijanden lief te hebben.
Ik verbaas mij erover dat wij zo rustig doorleven, alsof er niets aan de hand is. Waar is onze verbondenheid, met al onze broeders en zusters die constant moeten leven met de dreiging van ISIS, Boko Haram, al Qaida, Hamas, Hezbollah en andere extremistische islamitische terreurgroepen?
Voelen wij iets van hun pijn, hun angst? Elke dag kan hun laatste zijn. Gewapende terroristen kunnen hen totaal onverwacht oppakken en vervolgens onthoofden.
Het zijn niet alleen de christenen die onder vuur liggen. Beseffen wij iets van de spanning, de angst in de Joodse gemeenschap in Europa over de dingen die gaan komen? De onzekerheid is nog verder toegenomen na de aanslag afgelopen weekend in Denemarken op een Joodse synagoge, waarbij een Joodse bewaker om het leven kwam.
Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er nog ruim 9 miljoen Joodse mensen in Europa, na de Tweede Wereldoorlog waren dat er nog ruim 3 miljoen en nu nog maar ruim 1 miljoen. Velen zijn de laatste tientallen jaren vertrokken naar Israël of naar elders. De Israëlische premier Netanyahu riep enkele dagen geleden Europese Joden op om naar Israël te komen. Zijn we onderweg naar het moment dat er geen Joodse mensen meer in Europa wonen?
Het is wachten op het moment dat ISIS ook in Europa actief wordt. Daar moeten we ons op voorbereiden. Ik schrijf dit niet om u bang te maken, maar dit is toch de realiteit?
Zijn wij, ben ik bereid mijn leven te geven voor de Heere Jezus? Stel dat wij daar op het strand van Libië hadden gestaan in oranje kleding en hadden moeten knielen voor de ISIS-terroristen, gewapend met messen… Dat je daar staat, op het randje van de eeuwigheid, We kunnen ons niet voorstellen hoe dat zal zijn. Maar ik geloof zeker dat we, als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zullen ervaren dat Zijn woorden waar zijn: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20), ook, en misschien juist, tijdens zulke momenten.
Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van ISIS, willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar in volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars[3] – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6).
Bron: Dirk van Genderen, 20-2-1015

.

Voetnoten van A. Klein
Lees eventueel ook nog onderstaande, gerelateerde artikelen.

[1] Hans Jansen (arabist) – Rome
[2] Lees s.v.p. ook eens de samenvatting van het boek “Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! – Het ware verhaal van de kruisvaarders” van Hans Jansen.
[3] Onze GRATIS Bijbelstudie: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd
Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen