De Bijbelboeken Daniël en Openbaring wijzen op de eindtijd

Van het Bijbelboek Openbaring – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels alle hoofdstukken gedigitaliseerd.

Alle 22 hoofdstukken compleet (de PDF’s – ook handig om eventueel uit te printen):
Inleidende beschouwingen
Openbaring, hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
Openbaring, hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
Openbaring, hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
Openbaring, hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
Openbaring, hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend…
Openbaring, hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (voor en na de grote oordelen van God)
Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)
Openbaring, hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD
Openbaring, hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN
Openbaring, hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
Openbaring, hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
Openbaring, hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
Openbaring, hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
Openbaring, hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
Openbaring, hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Openbaring, hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
Openbaring, hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus
Openbaring, hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk
Openbaring, hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Openbaring, hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden

*************************************************************************************

Van het Bijbelboek Daniël – met ‘vers voor vers’ UITLEG – hebben wij inmiddels de volgende hoofdstukken gedigitaliseerd.

*****************

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

  1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
  2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
  3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

*****************************************************

Zie eventueel ook nog ons schema met het – door ons verwachte – eindtijdscenario.

Geplaatst in Bijbelstudie met 'vers voor vers' uitleg, Eindtijdstudie, Overdenking, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Griekse crisis toont aan, de EU is een reus op lemen voeten.

Originally posted on Wat zegt de Bijbel...?:

crisisgriekenland

Er heerst paniek op de Europese financiële markten en bij de verschillende regeringen. Dat wat nu in Griekenland gebeurt is nog niet eerder voorgekomen. Feitelijk is het probleem niet alleen maar de slechte economische situatie, maar nog veel dat de EU maar doormoddert en geen besluiten neemt over de manier waarop men de financiële crisis die nu dreigt wil aanpakken. Dat wekt enorme onzekerheid en ergernis. Als gewone burgers er al zenuwachtig van wordt, hoe moet het dan zijn voor bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks besluiten nemen over miljoenen investeringen?”

DanielNeb

Deze gang van zaken doet ons toch weer teruggrijpen naar de Bijbel. De ontwikkeling van de EU deed me o.a. heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2). De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterrenwichelaars, waarzeggers, etc.)…

View original 1.159 woorden meer

Geplaatst in Tekenen vd Eindtijd | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Joodse en Arabische voorgangers ontmoeten elkaar

Onlangs organiseerde ‘One for Israel’ een weekend-ontmoeting tussen dertien evangelische Arabische voorgangers en elf Messiaanse Joodse broeders. Het afgelopen jaar hadden ze elkaar al vaker ontmoet.
‘One for Israel’ meldt: ‘Het was een grote zegen om elkaar te leren kennen en ontmoeten. Het was iets hemels, de geestelijke liefde en de eenheid tussen deze kostbare broeders. Het was mogelijk om te praten over moeilijke en pijnlijke zaken, maar de gesprekken vonden plaats in een gezindheid van liefde en vergeving. Er was openheid om dingen te delen, onder meer over leiderschap in de gemeenten. Het was zo’n bemoediging. We hebben voor elkaar gebeden, elkaars voeten gewassen en samen het Heilig Avondmaal gevierd.
De deelnemers ervaarden de ontmoetingen als heel belangrijk voor de bouw en de vernieuwing van het Lichaam van Christus in Israel. Ze vragen gebed om veel zegen voor de toekomst.

Verder meldt ‘One for Israel’: ‘Vanuit heel Israel ontvangen we verzoeken om meer informatie over Yeshua (Jezus). We hoorden over een tiener die een video van ons zag en tot geloof in Yeshua kwam. We hoorden ook over een man van middelbare leeftijd uit Haifa en van twee soldaten met een orthodox Joodse achtergrond, die meer over Yeshua willen weten. Ze lijken wel een beetje op Nicodemus uit het Evangelie van Johannes, maar ze willen echt meer weten. Het lijkt erop dat die oudere man besloten heeft om Yeshua te volgen. Op sabbat gaat hij nu naar een Messiaanse gemeente. We danken God dat Hij internet gebruikt om Zichzelf bekend te maken aan de mensen.

Lees wat een jongen, die kortgeleden tot geloof kwam, ons schreef: ‘Ik zocht op Google naar Messias Yeshua en vond uw website en luisterde er naar Eitan en Moti. Ik realiseerde me dat ik niet moest luisteren naar het advies van de rabbi en ook niet naar de adviezen van mijn eigen familie, maar zelf op zoek moest gaan. Ik kwam tot geloof en alles werd nieuw voor mij. Maar mijn ouders wilden niet naar mij luisteren. Zij gingen naar de rabbi’s. Ik vertelde op de hogeschool over Yeshua, maar mijn vrienden, andere studenten en zelfs mijn leerkrachten lachten me uit en vernederden me. Kunnen Eitan en Moti naar mijn school komen om uitleg te geven over het geloof? Ik heb nog nooit een andere gelovige in Yeshua ontmoet.
Hij volgt Yeshua nu zes maanden. We houden contact met hem en bemoedigen en begeleiden hem. We hebben aangeboden naar zijn school te komen. Bid alstublieft voor deze dappere jonge Israëli.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 27 juni 2015

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Goed Nieuws-berichten, Israël, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw: Jongerenmagazine van SDOK – ‘Geloven en vervolging’

Op veel plekken op deze wereld heeft het geloof van jonge christenen grote gevolgen. Jongeren in moslimlanden raken hun familieleden kwijt omdat ze Jezus Christus belijden. Anderen worden gevangengenomen, gemarteld, sommigen zelfs gedood.
Midden in dit lijden ontdekken jongeren dat God bij hen blijft. Esther, een ‘vervolgde jongere’, zegt: “In vervolging, moeilijkheden of als ik zwak ben, ik weet dat God altijd bij mij is.”
Om deze verhalen te delen en jongeren in Nederland te inspireren, heeft SDOK het jongerenmagazine ‘Geloven en vervolging’ ontwikkeld. Jongeren kunnen dit magazine gratis bestellen.

Bron: SDOK

Geplaatst in Algemene informatie, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

God ontfermt Zich over vele moslims in het Midden-Oosten

‘Kan zoiets ook in Amerika plaatsvinden,’ vroeg Patrick Klein, de leider van ‘Vision Beyond Borders’ zich af na zijn trip naar Noord-Irak? De vluchtelingencrisis in en rond Irak is onvoorstelbaar groot. Volgens de VN telt Irak in totaal 2,4 miljoen vluchtelingen, van wie velen in grote nood verkeren.
Klein vertelt dat de verhalen die hij heeft gehoord, hartverscheurend zijn. De getuigenissen van christenen waren verbazingwekkend. De noden van de vluchtelingen overweldigend.
‘Veel vluchtelingen die ik ontmoette, waren verjaagd uit Mosoel. Velen van hen zijn christen. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst. Ze vragen zich af waar ze heen moeten gaan en overwegen of ze ook naar Europa of Amerika zullen gaan om er een nieuw leven te starten. Ik moet er echter niet aan denken dat de 300.000 Iraakse christenen het land verlaten, want dan blijven er geen christenen meer in het land over.’
Veel vluchtelingen hebben een hogere opleiding, ze behoren tot de middenklasse en hadden goede banen en geld op de bank, waarmee ze ook hun armere familie ondersteunden. Maar door de opmars van ISIS is alles veranderd.
Toen ISIS Mosoel binnenviel, gingen de terroristen van huis-tot-huis en dwongen de christenen te verdwijnen. ‘Veel christenen uit Mosoel woonden al dertig jaar naast hun moslimburen. En nu eisten die buren opeens: ‘Verdwijn uit Irak. Jullie horen hier niet. Wij haten jullie, christenen.’ De christenen werden voor de keus gesteld: bekeer je tot de islam, vertrek of we doden je.
Eén man vertelde: ‘Ik denk dat God dit toelaat, omdat we Hem waren vergeten. We waren gestopt met het lezen van onze Bijbels. We waren gestopt met bidden. Misschien gebruikt God dit.
Hij vertelt verder: ‘Ik wil u vertellen dat wij, mijn familie en ik, nu elke avond onze wijdingen hebben. Dan bidden we samen en lezen we samen in de Bijbel. We realiseren ons nu dat alles wat we hebben Jezus is.’
Volgens Klein was dit de zwaarste trip die hij ooit gemaakt heeft. ‘Ik werd gedwongen mezelf af te vragen: Kan zoiets ook in Amerika gebeuren? Kunnen wij voor dezelfde keuze worden gesteld? Volgen wij Christus of gaan we onze eigen weg? Ik bid dat de kerk in Amerika Christus van harte lief zal hebben, om te voorkomen dat ze haar eerste liefde voor Hem kwijtraakt.’
De groei van ISIS beïnvloedt ook veel moslims die zich inzetten om de vluchtelingen te helpen. ‘Veel van deze mensen – moslims – vragen zich af: Als dit de islam is, willen wij geen moslims meer zijn. En het wonder vindt plaats dat God hierdoor hun harten opent voor het Evangelie.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 25 april 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Christenvervolging, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe is het mogelijk dat de tranen niet over onze wangen stromen?

Hoe is het mogelijk dat wij uit volle borst onze lofliederen zingen en ons ‘gewone leventje’ leiden, alsof er niets aan de hand is? Waarom stromen de tranen niet over onze wangen tijdens onze samenkomsten? Waarom liggen we niet met z’n allen voor Gods troon, om onze smeekbeden naar de Heere op te zenden voor onze vervolgde en gemartelde broers en zussen? Dat zijn ze toch, al die christenen die door ISIS worden gemarteld en op gruwelijke wijze worden gedood?
Over de gruweldaden van ISIS, gepleegd in steeds meer landen, mag niet gezwegen worden. We kijken de satan in z’n gezicht wanneer christenen worden onthoofd of doodgeschoten. En wat doen wij? We bidden in onze samenkomst misschien nog wel voor onze vervolgde broeders en zusters, we pakken ons kopje koffie of thee, met een koekje erbij en zijn hen weer totaal vergeten.
Mensen, wordt wakker! We staan erbij en kijken ernaar. Toen Petrus gevangen was genomen en de kans groot was dat hij gedood zou worden – de apostel Jakobus was immers ook al onthoofd – was de gemeente in Jeruzalem voortdurend in gebed bijeen (Handelingen 12).
Is de afstand voor ons het probleem? Nigeria, Syrië, Libië, het gebeurt inderdaad nog niet in Nederland. Maar het zijn wel onze broers en zussen… Samen zijn we toch de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Als we zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’, dan horen zij erbij.
ISIS rukt op en wij kijken toe. En zeggen: ‘O, wat erg!’ ISIS begon in het Midden-Oosten, zaait nu ook dood en verderf in Afrika en zal naar Europa, naar Amerika komen. Houdt daar maar rekening mee. Zijn we daarop voorbereid? Terreur tegen ons, tegen de christenen? Hoe zullen we dan reageren? Weten we het nu al geborgen te zijn in en bij de Heere Jezus?
‘Wat ben je weer een zwartkijker,’ reageert iemand misschien. ‘Het valt toch wel mee. We hebben toch onze veiligheidsdiensten.’
Inderdaad, gelukkig hebben we deze diensten, die al het nodige onheil hebben voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat aanslagen van een terreurgroep tegen Franse kerken zijn voorkomen. Zo dichtbij komt het al.
Velen zeggen: ‘Vrede, vrede, geen gevaar’. Dat zijn de valse profeten die dat verkondigen. Laten we alert zijn. Voel u verbonden met uw vervolgde broers en zussen. Voel hun pijn, hun lijden, hun angst. Huil met hen mee. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee,’ 1 Korinthe 12:26. ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent…,’ Hebreeën 13:3.
Vul het wekelijkse samenkomen van uw gemeente eens anders in. Wanneer wereldwijd Gods kinderen voor hun vervolgde broers en zussen op de bres zouden staan, zou Gods heerlijkheid zichtbaar worden in onze gemeenten.
Begrijp me goed, ik zeg dit net zo goed ook tegen mezelf. We kunnen toch niet doen alsof er niets aan de hand is. De gemeente van de Heere Jezus Christus wordt op een verschrikkelijke wijze aangevallen door de vijand uit de duisternis, de satan. Als een brullende leeuw gaat hij tekeer (1 Petrus 5:8). We moeten hem weerstaan, vaststaande in het geloof.
Hoe? Door te bidden, onze stem te verheffen, ook richting de politiek en door ons voor te bereiden op de mogelijkheid dat het geloven in de Heere Jezus ook ons pijn kan gaan doen.
Nogmaals: ik schrijf dit niet om u bang te maken, maar ik voel me gedrongen dit te schrijven. Leef elke dag met de Heere Jezus, in het besef dat we bij Hem veilig en geborgen zijn, wat er ook gebeurt. Zelfs al zou het betekenen dat er een einde komt aan ons leven hier op aarde.
Dan mogen we weten dat er voor ons een gebouw van God is, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen (2 Korinthe 5:1). Wat een heerlijk vooruitzicht! Is er iets heerlijkers te bedenken dan voor altijd bij de Heere Jezus te zijn, bij Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad?
Vergeet niet voor de terroristen te bidden, dat ook zij de Heere Jezus zullen leren kennen!
De zielen van de door ISIS en andere terreurgroepen vermoorde christenen zijn al in de hemel. Ze hebben daar een ereplaats, onder het altaar, in de onmiddellijke nabijheid van de Heere. Zij hebben daar een lang wit gewaad ontvangen en zullen bij de wederkomst van de Heere Jezus opstaan een totaal nieuw en verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Dan zullen ze met Christus mogen regeren, duizend jaar lang (Openbaring 20:4).
Zij zullen aan Christus gelijk zijn. Hun en ook ons wacht de eeuwige heerlijkheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Nooit zal er aan die heerlijkheid een einde komen.
Vrees niet! Wat een heerlijke toekomst wacht ons. Tot slot de troostrijke woorden van de Heere Jezus: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Bron: Dirk van Genderen, Dirks visie, 24-4-2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De vrijheid van christenen wordt steeds verder ingeperkt

In snel tempo wordt in veel landen de vrijheid van christenen verder ingeperkt. De vervolging neemt toe, het lijden wordt zwaarder, de mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen, worden minder.
Dat geldt niet alleen voor landen als Pakistan, Syrië, Irak en Iran, maar ook voor de Westerse wereld. Laten we niet denken dat het wel meevalt, dat is niet zo. De afgelopen dagen zijn mij berichten ter ore gekomen, die mij schokten, maar die ik hier beter (nog) niet kan noemen. Dit met het oog op de organisaties die erbij betrokken zijn, en met name wat betreft de mensen die daardoor nog extra in moeilijkheden zouden kunnen komen.
Wel wil ik u oproepen tot gebed.

  • Gebed voor gelovigen, dat ze zich niet zullen schamen voor het Evangelie van de Heere Jezus.
  • Gebed voor blijvende of nieuwe mogelijkheden om het Evangelie door te geven aan mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.
  • Gebed om moed en kracht, van God Zelf, om door te gaan, om al nemen de risico’s toe.
  • Gebed om wijsheid om de juiste wegen te kiezen als sommige wegen worden versperd.

We leven in een tijd waarin het meer dan ooit nodig is ons vertrouwen op de Heere Jezus alleen te stellen.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 11 april 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen