2014 voor christenen nu al een rampjaar

Egypte, Nigeria, Irak, Syrië en Iran. Wereldwijd lijden veel christenen. 2014 is een waar rampjaar.
Het was gisteren precies 100 dagen geleden dat Boko Haram in Nigeria honderden meisjes ontvoerde. Onlangs schreef ik een artikel over deze meisjes. Velen zitten nog steeds vast. Zij worden door de islamitische terroristen verkracht en vernederd. Ook zijn zij ‘bevrijd’ van de (christelijke) achtergrond die zij in hun jonge leven hebben gekregen. Boko Haram heeft er islamitische meisjes van gemaakt.
De hele wereld heeft zich een klein poosje bezig gehouden met het lot van deze kinderen. BringBackOurGirls heeft echter weinig zoden aan de dijk gezet. Nu, 100 dagen later, is de wereld hen alweer vergeten. In Nigeria gaat het geweld van Boko Haram tegen christenen ondertussen onverminderd door

Meriam Ibrahim
Voor we verder gaan met verdrietig nieuws, er is gelukkig ook positief nieuws te melden op het gebied van christenvervolging. Meriam Ibrahim werd begin dit jaar nog veroordeeld tot de doodstraf omdat ze christelijk was. Na grote protesten over de hele wereld werd mevrouw vrijgelaten. Vanmorgen is Meriam veilig geland in Rome!
De afgelopen weken zijn de ontwikkelingen in Irak en Syrië echter vooral triest te noemen. Door de komst van de Islamitische Staat is het sektarische geweld opgelaaid. Soennieten verdrijven sjiieten en andersom. Ook vecht IS(IS) met de Koerden. Tussen al dat geweld zijn vooral de christenen de dupe. De Islamitische Staat kent geen genade. In Mosul kregen christenen vorige week de keuze uit drie kwaden: Bekeren, betalen of vluchten. Men sloeg massaal op de vlucht. Ondertussen worden kloosters en kerken binnengevallen. De Islamitische Staat maakt aan een rijke geschiedenis van christenen in het Midden-Oosten een einde. Eeuwenoude manuscripten en relieken worden vernield.

Dappere man
Hier in het Westen neemt niemand het op voor deze christenen. Ook moslims zwijgen. In Irak zijn er echter moslims met lef. Zij durven op te komen voor deze onderdrukte bevolkingsgroep die nooit een vlieg heeft kwaad gedaan. Een hoogleraar uit Mosul, die zich verzette tegen de verdrijving van christenen, moest dat echter met zijn leven bekopen. Hij werd door de Islamitische Staat om het leven gebracht. Dappere man! Trieste afloop. Ergens is het te begrijpen dat anderen in de Islamitische Staat nu niet meer durven.
Demonstraties in Nederland en andere Westerse landen blijven echter uit. Waarom stroomt de Dam niet vol met mensen die het geweld van IS(IS) tegen sjiieten, christenen en Koerden veroordelen? Waarom blijft het zo stil terwijl het Midden-Oosten op dit moment wordt gezuiverd van christenen? De afgelopen decennia zijn Joden al massaal verdreven uit de Arabische wereld. Alleen in Israël zijn zij nog veilig. Als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten, gaat hetzelfde gebeuren met de honderdduizenden christenen in deze regio. De wereld staat er bij en kijkt er naar.
Velen van ons gaan deze weken op vakantie. Lekker ergens genieten van de rust en de stilte. De christenvervolging zal in deze weken echter onverminderd door gaan. IS(IS) zal verder oprukken. Goed om af en toe bij stil te staan. Ook tijdens de vakantie.

Bron: Herman Meijer, Dagelijkse Standaard.nl, 24-7-2014 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ongeloof is de eerste oorzaak van alle andere zonden

1 Johannes 2:6 zegt: “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook ZELF ZO WANDELEN ALS HIJ GEWANDELD HEEFT.”
Hoe heeft Jezus gelopen? Was het een deel van de tijd in de overwinning, of het grootste deel van de tijd of de hele tijd? We weten het antwoord. Hij werd in alle dingen net zo verzocht als wij, maar Hij heeft nooit gezondigd.
“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde” (Hebreeën 4:15).
Ons is nu opgedragen dat we nu horen te wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Is dat hier op aarde mogelijk? Zou God ons iets opdragen waarvan Hij heel goed weet dat wij dat niet kunnen doen? Nee, dat is onvoorstelbaar. Zelfs aardse vaders stellen geen onredelijke eisen aan hun kinderen. Hoeveel minder zal God dat doen!
Eén van de meest droevige woorden die in het Nieuwe Testament zijn te vinden, staan geschreven in Mattheüs 13:58 – “En Hij deed daar niet veel krachten VANWEGE HUN ONGELOOF”.
De parallelle passage in Marcus 6:5 zegt: “En Hij kon daar GEEN kracht doen…”
Jezus had grote dingen willen doen voor de mensen in de plaats waar Hij opgroeide. Maar Hij werd beperkt door hun ongeloof. Ongeloof bindt de handen van de Almachtige God, zodat Hij voor ons niet kan doen wat Hij wil doen.
Ik vraag me af of er wonderen zijn geweest die God voor u had willen doen, maar die hij niet kon doen vanwege uw ongeloof. Zal iemand van ons voor de rechterstoel van Christus deze woorden horen: “Ik kon niet alles doen wat Ik vóór je en dóór je wilde doen vanwege je ongeloof?” Wat een spijt zullen we in ons hart hebben als we dat ontdekken aan het einde van ons aardse leven! Het is goed om daar nu over na te denken.
Hetzelfde principe geldt bij het ingaan van een leven van overwinning over de zonde. We kunnen vasten en bidden en dorsten – en toch nooit echt verder komen – totdat we GELOVEN dat God ons KAN en ZAL leiden naar zo’n leven.
Satan weet dat je niets van God kunt krijgen, behalve door het geloof. Dus je kunt je voorstellen dat hij zal blijven proberen om je hart te vullen met ongeloof. Ongeloof is een groter gevaar dan liegen of overspel, omdat deze laatste gemakkelijk te herkennen zijn als zonden, terwijl ongeloof niet zo herkenbaar is.
Hebreeën 3:12 zegt: “Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.”
Een boosaardig of ongelovig hart kan er toe leiden dat we van God af vallen. Ongeloof is de eerste oorzaak van alle andere zonden.
Romeinen 6:14 zegt: “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”
Hier zegt de Heilige Geest ons heel duidelijk dat als we onder de genade zijn, dan heeft zonde geen heerschappij meer over ons. Dat is zo duidelijk geschreven dat zelfs een kind het kan begrijpen. Ondanks dat, zijn er nog steeds veel gelovigen die niet geloven in de mogelijkheid van een leven in overwinning over de zonde.

Smerig
God wil dat je in de overwinning leeft. Het maakt niet uit hoe smerig je gedachten in jouw leven zijn, of hoe lang je al verslagen wordt door drift. De Heer kan je volledig vrij maken en je een zuiver hart geven. Maar Hij kan het niet voor je doen totdat je (dat) gelooft.
De Bijbel zegt dat we moeten we belijden met onze mond, wat we geloven in ons hart.
Romeinen 10:10 zegt: “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”
Dit is een belangrijk principe – want het is door de belijdenis van onze mond waarmee we uitdrukking geven aan ons geloof. Dit leidt op zijn beurt tot bevrijding van de macht van de zonde. En dus moeten we het woord van ons getuigenis tegen Satan uitspreken en zeggen: “Ik geloof dat God zal mij zal leiden naar een leven van overwinning over de zonde.” Zo kunnen we Satan overwinnen.
“En zij hebben hem (Satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaringen 12:11).
Blijf die bekentenis af leggen, elke keer als je valt, totdat de overwinning werkelijkheid wordt in je leven. Wees niet ontmoedigd als het niet snel komt. God zal zeker de belijdenis van uw mond belonen.
Bron: Zac Poonen (via CIP, 22-7-2014)

.

NOOT A. Klein
Zie eventueel onze GRATIS studie:
De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

‘Kom, laat ons terugkeren tot de Here!’

Ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat.(Filip. 3:8a)

Lezen: Hosea 6:1-3 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

“Komt, laat ons wederkeren tot de Here!”, roept Hosea uit. Maar waarom zouden we tot Hem wederkeren? We zijn toch niet weggelopen, we lezen toch regelmatig onze Bijbel, we bidden toch onze gebeden…?
Het is alleen Gods Geest die dit verlangen naar de werkelijke omgang met de levende Heer kan wekken. Er zijn nog steeds mensen die zeggen: ‘Als God een God van liefde is, waarom laat Hij dan al die narigheid toe!?’ De Heilige Geest wil de wereld overtuigen van zonde en ieder die zich door de Geest laat overtuigen van zonde, weet dat niet God de schuld heeft van alle ellende, maar wij!
Dan buigen we ons hoofd en belijden schuld: dan stoppen we met kritiek op de kerk en op de kerkmensen. Dan roepen we elkaar toe: „Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd!”
Wie dit gaat inzien weet ook dat de strengste straffen van God altijd nog de straffen van een liefhebbende Vader zijn!
En wanneer wij dan niet meer onszelf rechtvaardigen, maar buigen onder het rechtvaardig oordeel van God, dan verandert droefheid en uitzichtloosheid in blijdschap en hoopvol perspectief: „Want, Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen en zal ons verbinden”.
Niemand zal de werkelijke genezing van zijn verziekte ziel beleven als hij niet echt gebogen heeft onder de tuchtiging van de Here! Hosea gelooft in een weg van genezing! Het tweede en derde vers van dit gedeelte wijzen duidelijk niet alleen naar het sterven en de opstanding van Jezus, maar zeker ook naar het met Hem gekruisigd zijn van allen die Zijn Stem hebben verstaan en gehoorzaam achter Hem zijn aangegaan!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 22 juli 2014

Geplaatst in Bekering, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gebedspunt: aanvallen (van moslimrebellen) op dorpen Filipijnen

Het Filipijnse eiland Mindanao kent een jarenlange geschiedenis van geweld. Moslimrebellen strijden tegen het Filipijnse leger in hun streven naar een uitbreiding van de autonome islamitische regio’s. Christenen in deze en omliggende regio’s staan onder grote druk om hun huizen, dorpen en landen te verlaten en ‘terug te geven’ aan de moslims. Christenen die niet vertrekken, kunnen dit met de dood bekopen.
Veel christenen in de moslimgebieden leven onder constante dreiging. De gewapende rebellengroepen vallen in hun uitbreidingsdrang regelmatig dorpen aan om die in bezit te nemen. Bij zulke aanvallen worden vaak de huizen van christenen en kerken in brand gestoken. Christenen die niet op tijd weten te ontkomen, lopen kans om gegijzeld of vermoord te worden.

  • Dank God voor de moed en vastberadenheid van christenen die op hun plek blijven omdat ze het Evangelie willen delen met moslims uit hun gebied. Bid om Gods bescherming voor hen. Bid om wijsheid en Gods leiding wanneer christenen overwegen om hun dorp te verlaten en op een veiliger plek te gaan wonen. Sommige christenen worstelen met de vraag hoever ze kunnen en mogen gaan in het verdedigen van zichzelf en hun huizen. Bid om wijsheid voor hen.

Bron: Open Doors, 15-7-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De vraag is niet of Israël, maar of het Westen overeind blijft

Is er een verband tussen de raketten die neerdalen op Tel Aviv en de regelmatige bomaanslagen op volle kerken in Nigeria?
De afzender is in beide gevallen de radicale islam, hoezeer velen het Midden-Oostenconflict liever ook zien in het romantische schema van ‘vrijheidsstrijders’ tegen ‘onderdrukkers’. De ontvangende partij is wat de islam de ‘mensen van het boek’ noemt: Joden en christenen. Zij dus die geloven in de Bijbel als het woord van God.
Wie vandaag de passage over de islam herleest in Nostra Aetate moet erkennen dat het Tweede Vaticaans Concilie in 2006 is gecorrigeerd door paus Benedictus XVI in zijn Regensburger rede. Ondanks groot verzet vanuit het Vaticaan wist hij als theoloog koel de vinger te leggen bij de wijze waarop binnen de islam onredelijk religieus geweld door Allah wordt gerechtvaardigd. Deze godheid hoeft zich namelijk aan de redelijkheid evenmin veel gelegen te laten liggen.
Hoewel de islam ook zijn meer vredige momenten gekend heeft, was die godsdienst over het algemeen een gesel. In de afgelopen eeuw is hij door culturele botsingen op veel plaatsen weer in zijn radicale en extreem onverdraagzame fase gekomen. Christenen in landen waar de islam de overhand heeft, lijden nu dus vaak onder vervolging. De Pakistaanse huismoeder Asia Bibi, met wie het steeds slechter gaat en die al jaren in eenzame opsluiting zit omdat ze zich openlijk afvroeg wat Mohammed eigenlijk voor de moslims gedaan heeft (een verre echo van de Byzantijnse keizer, die paus Benedictus aanhaalde: wat heeft de islam de mensheid voor goeds gebracht?), is een actueel symbool voor dit eeuwenoude lijden. Nu dreigt het christendom zelfs geheel verjaagd te worden uit de landen waar het de oudste wortels heeft. Veel ouder dan de islam.
Samen met CU en SGP heeft CDA’er Pieter Omtzigt in een motie de regering deze week opgeroepen zich in te zetten voor de mensenrechten van deze vervolgde christenen. Ondanks steun van de PVV haalde die motie het niet.
De Britse journaliste Melanie Phillips noemt in een column in The Jerusalem Post de stilte en passiviteit tegenover de wereldwijde christenvervolgingen één van de twee grote schandalen van onze tijd. Het andere schandaal is de demonisering van Israël in de westerse media als een natie die zich ‘disproportioneel’ zou verdedigen. Wat dat betreft, is het optreden van de Palestijnse jonge vrouw Christy Anastas (zie dit artikel over haar – noot AK) opmerkelijk. Hoewel zij en haar familie zeer te lijden hebben van Israël, erkent zij openlijk dat het optreden van dat land best begrijpelijk is in het licht van hoe haar eigen volk zich opstelt. Maar Anastas is een vrouw en bovendien christelijk. Haar moedig optreden waarmee zij de traditionele onderworpenheid van dhimmitude durft te doorbreken. is niet representatief en blijft voorlopig uniek. Uiteraard wordt zij in haar Britse verblijfplaats bedreigd en kan zij niet meer naar Bethlehem terugkeren. Zelfs haar familie moest zich van haar distantiëren.
Toch is er bij dit alles ook een lichtpunt, meent Melanie Phillips: er is een nieuw bondgenootschap aan het ontstaan tussen Israël en het wereldwijd groeiende, op de Bijbel georiënteerde orthodoxe christendom. Intussen wordt het Westen van binnenuit steeds meer in de tang genomen door een op hol geslagen secularisme en – ook daar – de radicale islam. “Het is niet waar dat de tijd wegtikt voor Israël”, concludeert Phillips. “De tijd tikt weg voor het Westen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 13-7-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Israël, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

VN: Meeste slachtoffers Gaza hadden kunnen vluchten

Een rapport van de Verenigde Naties heeft bevestigd, dat Israël zijn uiterste best doet om bijkomende schade in de Gazastrook te voorkomen bij het bestrijden van een vijand die de burgerbevolking gebruikt als menselijk schild.
Het rapport over de situatie, opgesteld door het VN-bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) merkt op, dat hoewel Israël meer dan 900 aanvallen op Gaza heeft uitgevoerd, de meeste burgerslachtoffers vielen bij specifieke aanvallen op enkele tientallen woningen die ofwel behoren aan belangrijke strijders van Hamas, ofwel door deze organisatie werden gebruikt om raketten en andere wapens te verbergen.
Het rapport wijst er verder op, dat bij het aanvallen van deze huizen ‘in de meeste gevallen, voorafgaand aan de aanvallen, de inwoners zijn gewaarschuwd om te vertrekken door telefoongesprekken van het Israëlische leger of door het afschieten van waarschuwingsraketten.’
Dit bevestigt de verklaring van het Israëlische leger, dat het van zijn gedragswijze uitgaat, op een manier die geen enkele andere militaire macht in de wereld zou toepassen, om schade aan de burgers, waarachter de vijand zich verschuilt, te vermijden.
De volgende video, van een Israëlische piloot die een luchtaanval afblaast omdat hij denkt kinderen in de omgeving te zien, laat dit beleid zien:
De grote internationale media bevestigden en prezen Israëls inspanningen op dit gebied: ‘Door zijn normen van oorlogsvoering zijn de inspanningen van Israël om burgers te sparen voorbeeldig,’ schreef William Saletan van het Engelstalige online tijdschrift Slate.
Ondanks de beste inspanningen van Israël zal helaas het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook naar verwachting toenemen, omdat Hamas heeft gesuggereerd, dat iedereen die gehoor geeft aan de Israëlische waarschuwingen, beschuldigd kan worden van ‘collaboratie’ met de zionisten.
Het is ook van belang, dat het VN-rapport erkent dat de huidige uitbarsting begon toen Hamas en zijn bondgenoten hun raketaanvallen op Israël escaleerden, en dat de Joodse Staat pas militair reageerde na twee dagen van aanhoudende Palestijnse aanvallen.
Arabische functionarissen en media hebben echt hun best gedaan om dat feit te omzeilen.

Bron: Ryan Jones, IsraelToday.nl, 13-7-2014

Geplaatst in Israël, Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

…een tijd, dat de mensen de gezonde (Bijbelse) leer niet meer verdragen…

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen.(2 Tim. 4:3)

Wanneer ons gehoor verwend is, zegt de dagtekst, zullen we het niet meer verdragen dat ons de waarheid wordt gezegd, maar zullen we leraars bijeen halen die onze eigen begeerten zullen bevestigen! Paulus zegt tegen Timoteüs dat die tijd komen zal, maar wíj weten heel zeker dat we nu in die tijd leven. Wij vragen ons niet meer af of iemand als dienstknecht van God spreekt, maar of hij naar onze zin spreekt. Ons gehoor is verwend. We zijn overladen met kennis, maar het maakt ons alleen opgeblazen; het bepaalt ons praktische leven niet meer!
Wanneer iemand werkelijk de boodschap van God zou brengen, wordt hem zeker een spreekverbod opgelegd. „Spreekt tot ons aangename dingen.” Dit is de harde werkelijkheid. De gezonde leer van de Bijbel is dat een mens (van nature – AK) tot niets goeds in staat is, dat zijn keel een open graf is, dat addervergif onder zijn lippen is, dat ellende en verwoesting op zijn wegen zijn (Rom. 3:13-16). Voor wie zal de boodschap dat wij opnieuw geboren moeten worden nog kracht hebben, als we gemakshalve maar veronderstellen dat ieder mens de Geest van God heeft? Hoe kunnen we ooit bereid zijn om werkelijk aan onze ik-gerichtheid gekruisigd te worden, als we maar gemakshalve veronderstellen dat we allemaal ‘van huis uit’ al met Christus mede-gekruisigd zijn?!
Daarom… er komt een dag voor ieder die de gezonde leer verwerpt, dat de steen die een hoeksteen had moeten zijn, onbetrouwbaar zal worden en zal gaan wankelen en neerstorten en allen zal verpletteren die hun gehoor hebben verwend en het aangename zochten in plaats van de waarheid lief te hebben! Dit is geen dreigement, maar een indringende doch liefdevolle waarschuwing voor ons over wie het einde van deze eeuw (d.i. het einde van deze huidige wereld – AK) gekomen is!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 12 juli 2014

Geplaatst in Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen