SDOK brengt het Evangelie naar Noord-Korea via usb-sticks

PERSBERICHT SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk)
9 oktober 2014

GORINCHEM – SDOK is deze week een campagne gestart om gebruikte usb-sticks in te zamelen voor Noord-Korea. De sticks worden ingezet om het Evangelie te verspreiden in dit gesloten en antichristelijke land.

SDOK roept christenen in Nederland op om hun usb-sticks beschikbaar te stellen voor dit project. De usb’s kunnen gratis opgestuurd worden naar het kantoor van SDOK. Daar worden ze gevuld met audiobestanden, waaronder de ingesproken tekst van de complete Bijbel in het Noord-Koreaanse dialect, bijbelstudies en christelijke liederen. Vervolgens worden de usb’s naar Zuid-Korea gestuurd. Daarvandaan worden ze door gevluchte Noord-Koreanen via luchtballonnen en smokkelroutes Noord-Korea binnengebracht.

De vraag naar usb-sticks komt van gevluchte Noord-Koreaanse vluchtelingen, die zich vanuit Zuid-Korea en China inzetten om hun volk met het Evangelie te bereiken. SDOK-directeur Edwin Baelde: “Via onze partnerorganisatie in Seoul ondersteunen we deze Noord-Koreaanse broeders en zusters bij dit bijzondere werk. Zij weten als geen ander wat wel of niet werkt en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het Evangelie Noord-Korea binnen te krijgen. Ze zijn ervan overtuigd dat het sturen van usb-sticks met audiobestanden hiervoor een effectieve manier is, in aanvulling op bestaande methoden.”

Het is volgens de Noord-Koreaanse evangelisten niet de vraag of usb-sticks wel gebruikt kunnen worden in het gesloten Noord-Korea. Het land is in technologisch opzicht behoorlijk bij. De usb’s worden verspreid in gebieden waar relatief veel mensen beschikken over apparatuur om audiobestanden af te spelen. Naar schatting zijn er in Noord-Korea meer dan twee miljoen mobiele telefoons in gebruik. Verder zijn er tablets, laptops en pc’s. Daarnaast is er een levendige handel in mp3-spelers, die vanuit China het land worden binnengesmokkeld.

Baelde legt uit waarom gevluchte Noord-Koreaanse christenen het zo belangrijk vinden om hun landgenoten te laten kennismaken met het Evangelie: “Veel Noord-Koreanen die hun land ontvluchten, komen in China of Zuid-Korea pas voor het eerst van hun leven in aanraking met christendom. Ze hebben van jongsaf gehoord dat christenen criminelen zijn. Wanneer ze meer horen over het christelijk geloof, gaan ze beseffen dat de juche-ideologie met de verheerlijking van de Kim-familie één grote leugen is, zorgvuldig ontworpen naar het model van het christendom. Het Evangelie legt een bom onder de macht van het Noord-Koreaanse regime. Daarom geloven Noord-Koreaanse christenen dat alleen Gods Woord Noord-Korea kan veranderen.”

  • Op de speciale website www.sdok.nl/usb wordt de campagne verder uitgelegd en is te lezen hoe men kan helpen. De inzamelactie loopt tot 28 februari 2015. De eerste usb’s worden in het voorjaar van 2015 verspreid in Noord-Korea.

Bron: SDOK, 9-10-2014

 

Geplaatst in Algemene informatie, Evangelisatie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nigeria: 350 christenen gedood in een week

Boko Haram is bezig aan een grote opmars in het noorden van Nigeria. Vorige week veroverde de terreurgroep de stad Bama en een groot aantal dorpen in dezelfde streek.
In totaal werden vorige week meer dan 350 christen gedood. Dit zeggen leiders van de Church of the Brethren in Nigeria (EYN). Ook moesten veel kerken en een bijbelschool gedwongen de deuren sluiten.
Het geweld van Boko Haram wordt met de dag erger. Duizenden kerkleden verlaten het gebied”, vertelt Samuel Dali, leider van de EYN. Samuel is, samen met andere leiders, in het gebied gebleven. Hij verwacht elk moment een nieuwe aanval: “Elke nacht gaan we naar bed, vrezend voor ons leven. We weten dat ze elk moment kunnen komen. We bereiden ons voor om te vluchten.”
Een christen die de aanvallen overleefde vertelt aan Morning Star News: “Ze gingen van huis tot huis, schietend op ieder die ze zagen. Ik kan niet zeggen hoeveel lichamen ik heb gezien.” Veel christenen slaan op de vlucht, maar weten niet waar ze heen moeten.
Bron: Morning Star News (uitgebreide versie, Engelstalig – AK)

Bron: SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk), 8-9-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tot geloof gekomen yazidi is verbaasd over goedheid van de christenen

Geschat wordt dat in Noord-Irak 182.000 yazidi’s zijn gevlucht. Ze voelen zich verraden door de Arabische moslims en verwachten nu hun hulp van de Koerden en van de christenen. Een yazidi-leider vertelde aan CBN-News dat in Sinjar honderden moslimburen zich opeens tegen zijn mensen keerden toen de ISIS-strijders in de stad arriveerden. ‘Ze namen onze vrouwen, kinderen en ouderen mee, alles. We kunnen niet meer terug naar onze woonplaats.’
Een andere yazidi vertelde dat hij acht dagen had doorgebracht op de Sinjar berg. Kortgeleden kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Voor zijn eigen veiligheid noemen we hem Shamo. Hij was er getuige van dat terroristen 170 yazidi-mannen doodden. Hun vrouwen en dochters namen ze mee om ze te verkopen of te gebruiken als seksslaven.
Shamo wil niets meer te maken hebben met de islam vanwege ISIS en de gruweldaden. Hij vertelt dat hij zeer geraakt is door de christenen die hij heeft leren kennen, vanwege hun vriendelijkheid en vrijgevigheid. Het verschil tussen de islam en het christendom is het verschil tussen hemel en aarde.
Verschillende organisaties verlenen hulp aan de vluchtelingen, zoals CBN Disaster Relief. ‘We zijn hier om jullie te laten weten dat we jullie niet vergeten zijn, aldus Brian Scott van deze organisatie. We doen deze hulpverlening in de Naam van Jezus Christus.’
Shamo, de tot geloof gekomen yazidi, vraagt Schott om bescherming. ‘Alstublieft, zend ons een internationale bescherming, of haal ons weg uit dit land. We willen niet nog meer vrouwen en kinderen kwijtraken. En alstublieft, bid voor de yazidi’s, dat ze Christus zullen leren kennen, net als ik.

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 6-9-2014

Geplaatst in Bekering, Gebed, Getuigenis, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Christelijke organisaties samen solidair met Irak

Acht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Syrië. Samen ondersteunen zij de campagne #WeAreN, waarbij christenen door gebed, actie en het dragen van het Nasrani-teken hun verbondenheid uiten met geloofsgenoten in Irak en Syrië. Ook roept #WeAreN op tot gebed en vergeving van vervolgers.

De campagne #WeAreN (wij zijn Nasrani, christen) wordt gedragen door Jubilee Campaign, Open Doors, SDOK en Kerk in Nood, vier organisaties die opkomen voor vervolgde christenen, en door Trans World Radio, Stichting Gave, De 4e Musketier en Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken. Op de website www.WeAreN.nl geven deze organisaties informatie over de actuele situatie van christenen in Irak, activiteiten in Nederland en wat bezoekers kunnen doen voor christenen in Irak. Zo is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een landelijke beweging van gebed in heel Nederland en om onder meer een T-shirt met het Nasrani-teken te bestellen.

Het is voor het eerst dat er in Nederland zo breed wordt samengewerkt om aandacht te vragen voor christenvervolging, zeggen woordvoerders Arend Pleysier en Dennis Peters van #WeAreN. “Van Rooms-Katholiek tot protestants: christenen in Nederland slaan de handen ineen op dezelfde manier waarop Irakese christenen nu eenheid zoeken”, zegt Pleysier. “Het doel van #WeAreN is dan ook te bouwen aan verbondenheid tussen Nederlandse, Irakese en Syrische christenen door aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Irak en Syrië en Nederlandse christenen op te roepen die verbondenheid zichtbaar te maken door gebed en actie.

Met de campagne willen de initiatiefnemers christenen in Nederland wakker te schudden, zegt Joris van Voorst tot Voorst van Kerk in Nood. “Christenen in Irak hebben veel behoefte aan praktische hulp. Maar daarnaast vragen ze om twee dingen: ‘bid voor ons’, zeggen ze, en: ‘Laat merken dat we er niet alleen voor staan.’ Dat bevestigt ook Aartsdeken Emanuel Youkhana van de Assyrisch Orthodox kerk, die onlangs sprak op een gebedsbijeenkomst van Open Doors. “Irakese christenen hebben door de eeuwen heen al veel vervolging meegemaakt. Nu is de situatie anders, omdat ze weten dat ze niet alleen lijden, maar dat de ogen van vele broeders en zusters wereldwijd op hen gericht zijn. Die eenheid en het gebed van vele gelovigen ervaren zij als een grote zegen.”

De campagne #WeAreN vindt zijn oorsprong in Irak zelf. Moslimstrijders van IS (voorheen ISIS) markeerden huizen van christenen met de Arabische letter N. Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, een term die gebruikt wordt om christenen aan te duiden. Uit solidariteit met vervolgde christenen dragen veel geloofsgenoten dit teken nu met zich mee. De campagne is niet bedoeld om te provoceren, zegt Arend Pleysier. “In Irak en daarbuiten zien we dat ook gematigde moslims het Nasrani-teken dragen om hun betrokkenheid met christenen te tonen. Met #WeAreN willen we geen tegenstelling creëren, maar christenen een mogelijkheid geven om te laten zien dat ze één zijn met geloofsgenoten in Irak die het nu zo moeilijk hebben.
Ga nu naar www.WeAreN.nl en kijk wat jij kunt doen.

Bron: Open Doors (gelezen via CIP, 28-8-2014)

Geplaatst in Christenvervolging, Gebed, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een nederige houding

We kijken vandaag naar een eigenschap van de Heilige Geest: dienstbaarheid.
Ik weet nog hoe geschokt ik was toen ik voor het eerst besefte dat ‘dienen’ een deel is van de Goddelijke natuur. In de huidige cultuur wordt ‘een dienstknecht zijn’ of ‘dienen’ door een groot deel van de mensen ervaren als slaafs en minderwaardig; iets wat vermeden moet worden. Deze houding is één van de verkeerde invloeden van onze tijd, en ze vergiftigt onze hedendaagse samenleving. Bovendien is deze gedachte onwaar.
Dienaarschap of dienstbaarheid is geen door mensen bedacht concept, maar vindt zijn oorsprong in het eeuwige; niet op de aarde, maar in de hemel. In eeuwigheid is Jezus de Zoon de blijmoedige, gewillige, gehoorzame dienstknecht van God de Vader, die zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar Hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis (zie Fil. 2:6-8)
De Heilige Geest is op Zijn beurt de gehoorzame, onzelfzuchtige dienaar van God de Vader en God de Zoon. Hij klaagt niet dat hij ‘slachtoffer’ is en eist ook niet Zijn ‘rechten’ op. Hij vervult op volmaakte wijze de rol die Hem is toebedeeld. Hij is de Helper van God.
Een mooie illustratie van dit beeld vinden we in Genesis hoofdstuk 24, waar beschreven wordt hoe Abraham van plan was om een bruid voor zijn zoon Isaak te vinden. In dit Bijbelverhaal vinden we vier prachtige typeringen. Abraham staat voor God de Vader; Isaak voor Gods Zoon Jezus; Rebecca staat voor de Bruid van Christus, de Kerk. Maar hoe zit het met Abrahams dienstknecht? Hoewel zijn naam niet wordt genoemd, is hij eigenlijk de hoofdpersoon van het verhaal. Hij is de typering van de Heilige Geest. De dienstknecht in dit verhaal had maar één doel: een jonge vrouw vinden die de toekomstige bruid van Isaak zou worden; haar voorbereiden, met sieraden tooien en haar tenslotte veilig naar de bruidegom brengen.
De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gekomen voor een soortgelijk doel. Hij is hier met een belangrijke opdracht: de Bruid van Christus (de Kerk) vinden, haar toerusten, haar tooien met sieraden en haar veilig door deze wereld leiden om haar aan Jezus te presenteren als een Bruid zonder vlek of rimpel (zie ook Efeze 5).[1]

  • Heilige Geest, dank U wel voor het voorbeeld dat U bent in nederigheid en dienstbaarheid. Als dienstbare knecht van God de Vader, hebt U maar één verlangen: de Bruid van Christus vinden en haar voorbereiden voor het grote bruiloftsfeest. Wat een onbeschrijfelijk voorrecht Heer, dat ik daarbij mag horen. En ik wil mij Uw houding voor ogen stellen als voorbeeld: nederig en dienstbaar! Amen.

Bron: Dagelijkse overdenking DPM, 20-8-2014

.

NOOT A. Klein
Zie eventueel onze GRATIS studie:
[1] Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde

Geplaatst in Bruiloft van het Lam, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Geweld IS (voorheen ISIS) laat zien dat er een geestelijke strijd gaande is’

God kijkt niet weg van de situatie in Irak

“Mijn zorg is dat christenen zoveel nieuws over christenenvervolging in Irak horen dat ze denken: van mij hoeft het allemaal niet meer. Ik keer me er van af. Ik hoor af en toe mensen zeggen: ‘Man, man, man, ik kan het allemaal even niet aan hoor.’ Dan denk ik: ‘Als mensen nu gaan wegkijken wanneer hun broeders of zusters aan kruisen worden gehangen of worden onthoofd, dat kan niet! Dat mag niet.'” Aan het woord is ds. Ron van der Spoel, predikant bij Open Doors. Hij is bang dat christenen ‘genoeg’ krijgen van al het nieuws uit Irak. “Wat ik merk, is dat sommige kerken of christenen zeggen: nu maar weer even iets anders… Nee, dat kun je niet zeggen!”
In het onderstaand fragment (zie de site van CIP – noot AK) hoort u Ron van der Spoel persoonlijk aan het woord. Hij vertelt ook over wat Anne van der Bijl hem onlangs vertelde:
Dat je als christen even genoeg hebt van al het ellendige nieuws en dus wegkijkt, is “misschien logisch voor een Westers christenen die een comfortabel leventje wil blijven leiden, maar niet logisch voor het Koninkrijk van God.” Al wil dat niet zeggen dat Van der Spoel het zich totaal niet kan voorstellen dat mensen er genoeg van hebben en er misselijk van worden. “Dat ben ik ook.” Hij voegt toe: “Maar dan ben je maar even misselijk. Wat is jouw misselijkheid vergeleken met wat onze broers en zussen in Irak meemaken?”
“Als God zou wegkijken, dan zijn we nergens meer. God gaat niet wegkijken van de situatie in Irak en daarom mogen wij dat ook niet doen.”
Naast verhalen van pijn en ellende druppelen gelukkig ook de eerste hoopvolle verhalen uit Irak binnen, vertelt Ron. “Sommige christenen kunnen terugkeren omdat hun dorpen zijn bevrijd.”

Geestelijke strijd
“Het geweld van IS in Irak tegen christenen en andere minderheden laat zien dat er een geestelijke strijd gaande is. Als je ziet wat daar gebeurt en hoe ze dat doen: dat kinderen worden onthoofd, christenen worden gekruisigd. Dat is de tijd van Nero! Dan kijk je toch gewoon de demonen in het gezicht. Ik ervaar het geweld als een manifestatie van het kwaad dat zich tegen christenen en tegen alles en iedereen keert. Daarom is bidden zo belangrijk, als wapen in de geestelijke strijd. Het is niet dat we kunnen bidden: ‘Heer help ze een beetje en het zal wel weer fijn zijn.’ Nee, er is sprake van een geestelijke strijd. Wij moeten meevechten door te bidden.”
Niet alleen gebed voor christenen, maar ook voor gematigde moslims is nodig. “Er worden misschien wel meer gematigde moslims door IS vermoord dan christenen.”

Bron: CIP, 26-8-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Gebed, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wie wil er opstaan voor de christenen?

Joodse wereldleider luidt noodklok

“Waarom is de wereld stil, terwijl christenen in het Midden-Oosten en Afrika worden afgeslacht? In Europa en de Verenigde Staten hebben we demonstraties gezien na de tragische dood van Palestijnen die door Hamas als menselijke schilden zijn gebruikt. De Verenigde Naties (VN) hebben vragen gesteld en richt zijn woede op Israël, een land dat zich verdedigt tegen een terroristische organisatie. Maar op de barbaarse slachting van duizenden christenen wordt achteloos gereageerd,” schrijft Ronald S. Lauder, voorzitter van de World Jewish Congress. In de New York Times luidt hij de noodklok.
Het Midden-Oosten en delen van Centraal-Afrika raken volledige christelijke gemeenschappen kwijt, nadat zij er eeuwenlang hebben geleefd. De terreurgroep Boko Haram heeft in Nigeria dit jaar honderden christenen ontvoerd en twee weken geleden de christelijke stad Gwoza ingenomen. Een half miljoen christelijke Arabieren zijn uit Syrië verdreven tijdens de burgeroorlog die al 3 jaar aan de gang is. In Libanon en Soedan zijn christenen vervolgd en vermoord.
President Obama moet worden geprezen voor de luchtaanvallen in Noord-Irak, nadat tienduizenden Yezidi’s op de vlucht sloegen. Deze mensen waren gestrand op een berg, die was omsingeld door soennitische militanten. Helaas waren de luchtaanvallen niet genoeg om de golf van terrorisme te stoppen.

Islamitische Staat
De Islamitische Staat (IS) is geen losse coalitie met allerlei jihadistische groeperingen, maar een krachtige militaire organisatie die er met een succesvolle strategie in is geslaagd om een groot gedeelte van Irak in te nemen. IS heeft geld uit banken en voorraden goud uit winkels geroofd en olievoorraden onder controle gekregen om haar moordmachine te financieren. Daardoor is IS misschien wel de rijkste islamitisch-terroristische groepering in de wereld. Op meedogenloze wijze richt men zich op sjiieten, Koerden en christenen.
“Ze hebben kinderen onthoofd en hun hoofden op een stok gespietst,” zei een Chaldeeuws-Amerikaanse zakenman, genaamd Mark Arabo, tegenover CNN. Hij beschreef een situatie in een park in Mosul. “Steeds meer kinderen worden onthoofd, moeders worden verkracht en vermoord en vaders worden opgehangen.” Deze week zijn 200.000 Arameeërs hun geboortegrond rond Ninevé ontvlucht. De grootschalige onverschilligheid rondom IS, met haar massa-executies van christenen is niet alleen verkeerd; het is obsceen.

Lijden van christenen
In een toespraak voor duizenden christenen in Boedapest, riep ik in juni op om niet te zwijgen over de toenemende dreiging van antisemitisme in Europa en het Midden-Oosten. Maar ik wil ook het lijden van christenen niet negeren. Historisch gezien is het bijna altijd andersom: Joden zijn heel vaak een vervolgde minderheid geweest. Maar Israël is één van de eerste landen die christenen in Zuid-Soedan te hulp schoot. Christenen kunnen hun godsdienst openlijk in praktijk brengen in Israël in tegenstelling tot een groot gedeelte van het Midden-Oosten.
De band tussen Joden en christen is glashelder. We delen veel meer met elkaar dan andere religies. We lezen uit dezelfde Bijbel en delen een morele en ethische kern. Momenteel delen we helaas ook hetzelfde soort lijden: christenen sterven omwille van hun geloof, omdat ze weerloos zijn en omdat de wereld dit koud laat. Mensen met een goed hart zouden moeten opstaan en oproepen tot het stoppen van deze weerzinwekkende golf van geweld. Het is niet zo dat we machteloos zijn. Ik schrijf dit als burger van de sterkste militaire macht ter wereld. Ik schrijf dit als een Joodse leider die geeft om mijn christelijke broeders en zusters.
De Joodse mensen begrijpen maar al te goed wat er kan gebeuren als de wereld stil  blijft. Deze golf van terrorisme moet gestopt worden.

Bron: CIP, 22-8-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen