‘Kom, laat ons terugkeren tot de Here!’

Ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat.(Filip. 3:8a)

Lezen: Hosea 6:1-3 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

“Komt, laat ons wederkeren tot de Here!”, roept Hosea uit. Maar waarom zouden we tot Hem wederkeren? We zijn toch niet weggelopen, we lezen toch regelmatig onze Bijbel, we bidden toch onze gebeden…?
Het is alleen Gods Geest die dit verlangen naar de werkelijke omgang met de levende Heer kan wekken. Er zijn nog steeds mensen die zeggen: ‘Als God een God van liefde is, waarom laat Hij dan al die narigheid toe!?’ De Heilige Geest wil de wereld overtuigen van zonde en ieder die zich door de Geest laat overtuigen van zonde, weet dat niet God de schuld heeft van alle ellende, maar wij!
Dan buigen we ons hoofd en belijden schuld: dan stoppen we met kritiek op de kerk en op de kerkmensen. Dan roepen we elkaar toe: „Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd!”
Wie dit gaat inzien weet ook dat de strengste straffen van God altijd nog de straffen van een liefhebbende Vader zijn!
En wanneer wij dan niet meer onszelf rechtvaardigen, maar buigen onder het rechtvaardig oordeel van God, dan verandert droefheid en uitzichtloosheid in blijdschap en hoopvol perspectief: „Want, Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen en zal ons verbinden”.
Niemand zal de werkelijke genezing van zijn verziekte ziel beleven als hij niet echt gebogen heeft onder de tuchtiging van de Here! Hosea gelooft in een weg van genezing! Het tweede en derde vers van dit gedeelte wijzen duidelijk niet alleen naar het sterven en de opstanding van Jezus, maar zeker ook naar het met Hem gekruisigd zijn van allen die Zijn Stem hebben verstaan en gehoorzaam achter Hem zijn aangegaan!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 22 juli 2014

Geplaatst in Bekering, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gebedspunt: aanvallen (van moslimrebellen) op dorpen Filipijnen

Het Filipijnse eiland Mindanao kent een jarenlange geschiedenis van geweld. Moslimrebellen strijden tegen het Filipijnse leger in hun streven naar een uitbreiding van de autonome islamitische regio’s. Christenen in deze en omliggende regio’s staan onder grote druk om hun huizen, dorpen en landen te verlaten en ‘terug te geven’ aan de moslims. Christenen die niet vertrekken, kunnen dit met de dood bekopen.
Veel christenen in de moslimgebieden leven onder constante dreiging. De gewapende rebellengroepen vallen in hun uitbreidingsdrang regelmatig dorpen aan om die in bezit te nemen. Bij zulke aanvallen worden vaak de huizen van christenen en kerken in brand gestoken. Christenen die niet op tijd weten te ontkomen, lopen kans om gegijzeld of vermoord te worden.

  • Dank God voor de moed en vastberadenheid van christenen die op hun plek blijven omdat ze het Evangelie willen delen met moslims uit hun gebied. Bid om Gods bescherming voor hen. Bid om wijsheid en Gods leiding wanneer christenen overwegen om hun dorp te verlaten en op een veiliger plek te gaan wonen. Sommige christenen worstelen met de vraag hoever ze kunnen en mogen gaan in het verdedigen van zichzelf en hun huizen. Bid om wijsheid voor hen.

Bron: Open Doors, 15-7-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De vraag is niet of Israël, maar of het Westen overeind blijft

Is er een verband tussen de raketten die neerdalen op Tel Aviv en de regelmatige bomaanslagen op volle kerken in Nigeria?
De afzender is in beide gevallen de radicale islam, hoezeer velen het Midden-Oostenconflict liever ook zien in het romantische schema van ‘vrijheidsstrijders’ tegen ‘onderdrukkers’. De ontvangende partij is wat de islam de ‘mensen van het boek’ noemt: Joden en christenen. Zij dus die geloven in de Bijbel als het woord van God.
Wie vandaag de passage over de islam herleest in Nostra Aetate moet erkennen dat het Tweede Vaticaans Concilie in 2006 is gecorrigeerd door paus Benedictus XVI in zijn Regensburger rede. Ondanks groot verzet vanuit het Vaticaan wist hij als theoloog koel de vinger te leggen bij de wijze waarop binnen de islam onredelijk religieus geweld door Allah wordt gerechtvaardigd. Deze godheid hoeft zich namelijk aan de redelijkheid evenmin veel gelegen te laten liggen.
Hoewel de islam ook zijn meer vredige momenten gekend heeft, was die godsdienst over het algemeen een gesel. In de afgelopen eeuw is hij door culturele botsingen op veel plaatsen weer in zijn radicale en extreem onverdraagzame fase gekomen. Christenen in landen waar de islam de overhand heeft, lijden nu dus vaak onder vervolging. De Pakistaanse huismoeder Asia Bibi, met wie het steeds slechter gaat en die al jaren in eenzame opsluiting zit omdat ze zich openlijk afvroeg wat Mohammed eigenlijk voor de moslims gedaan heeft (een verre echo van de Byzantijnse keizer, die paus Benedictus aanhaalde: wat heeft de islam de mensheid voor goeds gebracht?), is een actueel symbool voor dit eeuwenoude lijden. Nu dreigt het christendom zelfs geheel verjaagd te worden uit de landen waar het de oudste wortels heeft. Veel ouder dan de islam.
Samen met CU en SGP heeft CDA’er Pieter Omtzigt in een motie de regering deze week opgeroepen zich in te zetten voor de mensenrechten van deze vervolgde christenen. Ondanks steun van de PVV haalde die motie het niet.
De Britse journaliste Melanie Phillips noemt in een column in The Jerusalem Post de stilte en passiviteit tegenover de wereldwijde christenvervolgingen één van de twee grote schandalen van onze tijd. Het andere schandaal is de demonisering van Israël in de westerse media als een natie die zich ‘disproportioneel’ zou verdedigen. Wat dat betreft, is het optreden van de Palestijnse jonge vrouw Christy Anastas (zie dit artikel over haar – noot AK) opmerkelijk. Hoewel zij en haar familie zeer te lijden hebben van Israël, erkent zij openlijk dat het optreden van dat land best begrijpelijk is in het licht van hoe haar eigen volk zich opstelt. Maar Anastas is een vrouw en bovendien christelijk. Haar moedig optreden waarmee zij de traditionele onderworpenheid van dhimmitude durft te doorbreken. is niet representatief en blijft voorlopig uniek. Uiteraard wordt zij in haar Britse verblijfplaats bedreigd en kan zij niet meer naar Bethlehem terugkeren. Zelfs haar familie moest zich van haar distantiëren.
Toch is er bij dit alles ook een lichtpunt, meent Melanie Phillips: er is een nieuw bondgenootschap aan het ontstaan tussen Israël en het wereldwijd groeiende, op de Bijbel georiënteerde orthodoxe christendom. Intussen wordt het Westen van binnenuit steeds meer in de tang genomen door een op hol geslagen secularisme en – ook daar – de radicale islam. “Het is niet waar dat de tijd wegtikt voor Israël”, concludeert Phillips. “De tijd tikt weg voor het Westen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 13-7-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Israël, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

VN: Meeste slachtoffers Gaza hadden kunnen vluchten

Een rapport van de Verenigde Naties heeft bevestigd, dat Israël zijn uiterste best doet om bijkomende schade in de Gazastrook te voorkomen bij het bestrijden van een vijand die de burgerbevolking gebruikt als menselijk schild.
Het rapport over de situatie, opgesteld door het VN-bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) merkt op, dat hoewel Israël meer dan 900 aanvallen op Gaza heeft uitgevoerd, de meeste burgerslachtoffers vielen bij specifieke aanvallen op enkele tientallen woningen die ofwel behoren aan belangrijke strijders van Hamas, ofwel door deze organisatie werden gebruikt om raketten en andere wapens te verbergen.
Het rapport wijst er verder op, dat bij het aanvallen van deze huizen ‘in de meeste gevallen, voorafgaand aan de aanvallen, de inwoners zijn gewaarschuwd om te vertrekken door telefoongesprekken van het Israëlische leger of door het afschieten van waarschuwingsraketten.’
Dit bevestigt de verklaring van het Israëlische leger, dat het van zijn gedragswijze uitgaat, op een manier die geen enkele andere militaire macht in de wereld zou toepassen, om schade aan de burgers, waarachter de vijand zich verschuilt, te vermijden.
De volgende video, van een Israëlische piloot die een luchtaanval afblaast omdat hij denkt kinderen in de omgeving te zien, laat dit beleid zien:
De grote internationale media bevestigden en prezen Israëls inspanningen op dit gebied: ‘Door zijn normen van oorlogsvoering zijn de inspanningen van Israël om burgers te sparen voorbeeldig,’ schreef William Saletan van het Engelstalige online tijdschrift Slate.
Ondanks de beste inspanningen van Israël zal helaas het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook naar verwachting toenemen, omdat Hamas heeft gesuggereerd, dat iedereen die gehoor geeft aan de Israëlische waarschuwingen, beschuldigd kan worden van ‘collaboratie’ met de zionisten.
Het is ook van belang, dat het VN-rapport erkent dat de huidige uitbarsting begon toen Hamas en zijn bondgenoten hun raketaanvallen op Israël escaleerden, en dat de Joodse Staat pas militair reageerde na twee dagen van aanhoudende Palestijnse aanvallen.
Arabische functionarissen en media hebben echt hun best gedaan om dat feit te omzeilen.

Bron: Ryan Jones, IsraelToday.nl, 13-7-2014

Geplaatst in Israël, Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

…een tijd, dat de mensen de gezonde (Bijbelse) leer niet meer verdragen…

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen.(2 Tim. 4:3)

Wanneer ons gehoor verwend is, zegt de dagtekst, zullen we het niet meer verdragen dat ons de waarheid wordt gezegd, maar zullen we leraars bijeen halen die onze eigen begeerten zullen bevestigen! Paulus zegt tegen Timoteüs dat die tijd komen zal, maar wíj weten heel zeker dat we nu in die tijd leven. Wij vragen ons niet meer af of iemand als dienstknecht van God spreekt, maar of hij naar onze zin spreekt. Ons gehoor is verwend. We zijn overladen met kennis, maar het maakt ons alleen opgeblazen; het bepaalt ons praktische leven niet meer!
Wanneer iemand werkelijk de boodschap van God zou brengen, wordt hem zeker een spreekverbod opgelegd. „Spreekt tot ons aangename dingen.” Dit is de harde werkelijkheid. De gezonde leer van de Bijbel is dat een mens (van nature – AK) tot niets goeds in staat is, dat zijn keel een open graf is, dat addervergif onder zijn lippen is, dat ellende en verwoesting op zijn wegen zijn (Rom. 3:13-16). Voor wie zal de boodschap dat wij opnieuw geboren moeten worden nog kracht hebben, als we gemakshalve maar veronderstellen dat ieder mens de Geest van God heeft? Hoe kunnen we ooit bereid zijn om werkelijk aan onze ik-gerichtheid gekruisigd te worden, als we maar gemakshalve veronderstellen dat we allemaal ‘van huis uit’ al met Christus mede-gekruisigd zijn?!
Daarom… er komt een dag voor ieder die de gezonde leer verwerpt, dat de steen die een hoeksteen had moeten zijn, onbetrouwbaar zal worden en zal gaan wankelen en neerstorten en allen zal verpletteren die hun gehoor hebben verwend en het aangename zochten in plaats van de waarheid lief te hebben! Dit is geen dreigement, maar een indringende doch liefdevolle waarschuwing voor ons over wie het einde van deze eeuw (d.i. het einde van deze huidige wereld – AK) gekomen is!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 12 juli 2014

Geplaatst in Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Moedige Palestijnse christin

Een moedige Palestijnse christin, Christy Anastas (24), besloot niet langer te zwijgen over de ellendige situatie waarin veel christenen in de Palestijnse gebieden zich bevinden. Voorheen woonde ze in Beit Jallah, vlakbij Bethlehem. Maar zoals veel andere christenen heeft ook Christy het Palestijnse gebied verlaten. Ze woont nu in Engeland en wordt ook daar bedreigd. Samen met Howard Stern richtte ze de Emmaus Group op, om het bewustzijn te vergroten over de mishandeling van christenen in gebieden met een moslim meerderheid.
Het bijzondere is dat haar moeder een felle anti-zionist is. Het is opmerkelijk dat veel zogenaamde mensenrechtenorganisaties zich nauwer verwant voelen met haar moeder dan met Christy. Dat past beter in hun straatje. Er worden zelfs vraagtekens gesteld bij haar geestelijke gezondheid. Bizar.
Ook veel Palestijnse christenen namen afstand van haar. Sommigen suggereren zelfs dat ze gekidnapt is en tegen haar wil in het buitenland wordt vastgehouden door – zoals de Palestijnen zeggen – manipulatieve zionisten.
Tijdens een spreekbeurt in Zweden ging Christy Anastas in op de misstanden in de Palestijnse samenleving en op het verdwijnen van de christelijke gemeenschap in Bethlehem. Ze vertelde over een oom van haar, een Palestijnse christen, die werd doodgeschoten omdat hij al-jizyah (beschermingsgeld) weigerde te betalen aan moslim extremisten in de omgeving. Hij weigerde dat toen hij had ontdekt dat militanten raketten afvuurden bij huizen van christenen vandaan, zodat die zouden worden getroffen door vergeldingsacties.
Christy werd zelf ook bedreigd toen ze openlijk begrip toonde voor de acties van Israël en kritiek uitte op de wijze waarop de Palestijnse maatschappij functioneert. Ze wijst op de corruptie en het geweld van de Palestijnse Autoriteit. Ook vertelt ze dat Palestijnse kinderen worden gehersenspoeld en misbruikt in de strijd tegen Israël.
Ze beschrijft de pijnlijke seksuele intimidatie waar ze getuige van was. ‘Ik werd ook seksueel lastig gevallen wanneer ik naar de universiteit liep. Het was weerzinwekkend.’
Volgens Christy is het percentage christenen in traditionele christelijke regio’s als Bethlehem de afgelopen twintig jaar gedaald van 85 naar 7 procent. Hun plaats is ingenomen door moslims. Toen ze nog in de Palestijnse gebieden woonde, bezocht ze Yad Vashem en een christelijke kerk in Jeruzalem waar Joden en Palestijnen samen God aanbaden. Toen ze meer te weten kwam over de Joodse geschiedenis en over de Bijbel begon ze zich te keren tegen het ‘dhimmitude’ (de tweederangs status voor niet-moslims) en kwam ze op voor het recht van de Joden om een eigen natie te hebben.
Ze werd gebeld door een familielid die zei: ‘Ik heb een geweer, ik heb een kogel, ik zal je doden. Je speelt met groot vuur, je familie zal branden, jij zult branden en ik ben gestuurd om jou te stoppen.’ Vanwege deze grote dreiging vluchtte ze en ontving politiek asiel in Engeland.
Enkele weken geleden verscheen er een video met een lezing van haar op een universiteit in Zweden. Ze beschrijft daarin haar ouderlijk huis dat aan drie zijden wordt omgeven door de muur die Israël er heeft gebouwd ter bescherming. Al snel werd duidelijk waar ze had gewoond en ontving Christy’s familie doodsbedreigingen. Ook kwam de veiligheidsdienst van de Palestijnse Autoriteit op bezoek. Zelfs de kerken in haar geboorteplaats vroegen om verwijdering van de video van YouTube, wat ook gebeurd is.
Maar het was al ‘te laat’. Binnen korte tijd wist iedereen dat de dochter van de Anastas familie een verrader van de Palestijnse zaak was. Zelfs in Engeland ontvangt ze doodsbedreigingen. Om zichzelf te beschermen heeft haar familie haar publiekelijk verloochend.

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 28-6-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , | 1 reactie

ISIS richt pijlen op christenen

De fundamentalistische moslimterreurgroep ISIS heeft de christenen in Irak en Syrië een ultimatum gesteld. Ze kunnen kiezen uit:
1. betaal belasting omdat je geen moslim bent;
2. verlaat dit gebied;
3. verlies van je leven, de doodstraf.
ISIS-strijders aarzelen geen moment om christenen te onthoofden. ISIS is de wreedste jihadistische terreurgroep ter wereld, met name voor niet-moslims.
De Iraakse stad Bartilla, in Koerdisch Irak vlakbij Nineve, biedt onderdak aan christenen die op de vlucht zijn voor ISIS, maar het is de vraag hoelang het nog duurt voordat ISIS ook deze stad inneemt. ISIS zou al de watertoevoer naar de stad hebben afgesloten. Ook zou er geen stroom meer zijn. Het Koerdische leger zet zich echter in voor de bescherming van de christenen.
Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 21-6-2014

.

NOOT A. Klein
Lees eventueel ook nog:
ISIS gevaarlijk voor Nederland(NOS, 22-6-2014) 

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen