Syriërs vinden Christus midden in de chaos | Open Doors

De chaos in het Midden-Oosten door de burgeroorlog in Syrië en de gevechten tegen IS in delen van Irak heeft ook een positieve kant. De vluchtelingen die Libanon en Jordanië overspoelen of naar veiligere gebieden in eigen land vluchten zijn de donkere zijde van de medaille. De andere kant ziet er veel positiever uit: in alle vier deze landen vinden steeds meer moslims de Here Jezus.
Tijdens een kerkdienst in Syrië of Libanon zijn de veranderingen goed te zien. Zo ook deze zondagochtend, ergens in Libanon, in een van de kerken die de afgelopen jaren flinke veranderingen zag. Vroeg in de ochtend stoppen er bussen voor het gebouw. Groepen Syrische vluchtelingen stappen uit en wandelen naar binnen. De pastor is een tweede dienst op de zondagochtenden begonnen om genoeg plaats te kunnen bieden aan de vluchtelingen én de eigen kerkleden.
Het is bijna niet te geloven wat er gebeurt. Gesluierde vrouwen zingen tot eer van God. Niet veel later zingen de kinderen met hun hele hart twee ontroerende liedjes. Ze gebaren erbij en vullen het gebouw met vreugde, terwijl een lach op het gezicht van hun ouders prijkt.
In Libanon is een wonder gebeurd. Veel Libanese christenen haatten de Syriërs vanwege de bezetting van Libanon, die pas tien jaar geleden ophield. Maar nu omarmen zij hen. Door de liefde van Christus hebben zij de meer dan anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen in hun kleine land lief.
Maar niet alleen in Libanon zien de kerken veel (ex-)moslims hun gebouwen binnenlopen. In Syrië gebeurt hetzelfde, rapporteren pastors en priesters. Onlangs zei een jonge christelijke vrouw uit Syrië zelfs: “Dank God dat we door deze crisis zijn gegaan. Hierdoor zijn wij als kerk zoveel sterker geworden.”
“Hadden we ooit kunnen dromen dat soennitische moslims naar onze kerk zouden komen?” vraagt een Libanese pastor retorisch. “Natuurlijk niet. We bidden er al een hele lange tijd voor, maar nu gebeurt het.” Hij verwacht dat deze nieuwe instroom de kerk zal veranderen. “De kerk van de toekomst zal een islamitisch smaakje hebben. Werkelijk, we leven in een bijzondere tijd.”
Wanneer je in Libanon met christenen praat, schilderen zij deze tijd af als een heel bijzonder moment in de geschiedenis van het Midden-Oosten. “We moesten echt uit onze comfortzone komen”, zegt Gloria, een jonge vrouw uit oostelijk Syrië. “Vroeger richtte de kerk zich vooral op de mensen in de kerk. De kerk was verstopt binnen zijn eigen vier muren. Nu richten we ons naar buiten.” “God duwt de kerk naar een nieuwe fase. Mensen bereiken buiten de kerk, dat gebeurde niet voor de oorlog. We deelden het evangelie alleen met de mensen die naar de kerk kwamen”, zegt Adil, een christelijke vrouw uit het zuiden van Syrië. “Eerlijk gezegd voelen we ons een beetje overweldigd, er is nu zo veel te doen.”
Kefas in Aleppo (Syrië) is druk met al de vluchtelingen uit andere delen van het land. Zijn kerk helpt veel gezinnen door voedselvoorraden uit te delen. “Ze komen het voedsel halen of we gaan naar hen toe om het te brengen. Anderen helpen we met geld voor dringende reparaties aan hun huizen. Soms gaan we naar hen toe en doen we de reparaties zelf.” Zo’n zeventienhonderd gezinnen ontvangen regelmatig steun van zijn kerk. “Soms bedanken mensen ons en dan zeggen wij ‘Dank niet ons, maar Jezus. Hij helpt jullie.’”
Zo’n 70% van de kerkgangers in zijn kerk zijn naar het buitenland gevlucht. Kefas geeft toe dat hij voor zijn toekomst en zijn carrière ook maar beter zou vertrekken, maar hij blijft om het evangelie te verspreiden. “Ik weet nog hoe ik voor de oorlog nooit kon begrijpen dat de apostel Paulus verheugd kon zijn in moeilijke situaties. Nu weet ik het. Ik voel de vreugde van de Heer in onze situatie.
Wanneer hij hoort dat mensen over de hele wereld voor Syrië bidden, voelt hij zich bemoedigd. “Het is zo goed om te weten dat de wereld over ons inzit en voor ons bidt. Het is moeilijk. We leven in een gevaarlijke situatie en er is zoveel werk te doen.

Bron: Open Doors, 18-11-2014

Geplaatst in Bekering, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Opwekking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘…wijdt geen zorg aan uw vlees, zodat begeerten worden opgewekt’ (Rom.13:14)

Lezen: 1 Petrus 2:1-10 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

Ook dit gedeelte (de te lezen tekst van 1 Petrus 2:1-10) staat weer vol opdrachten die we, als we volgelingen van Jezus willen zijn, niet zo maar naast ons neer kunnen leggen. Het heeft ook geen zin om er ‘dierbaar’ over te mediteren. Het staat er ook zo dat de enige gezonde reactie moet zijn: gehoorzamen! Het begint met: „Legt dan af!”, als een versleten jas. Dan moet ik denken aan een voorval bij één van m’n kinderen. Mijn zoon had een tot op de draad versleten jasje en moest nodig een nieuwe hebben. Op een dag nam ik hem mee naar de stad en op de kinderafdeling van een groot kledingmagazijn zocht ik naar een jas. Toen pas had hij door wat een ramp hem te wachten stond: z’n kostbare lieve, vertrouwde jas moest hij uitdoen! Stijf hield hij z’n handjes op de knopen en schudde zijn hoofd al heftig van nee! Ik hield hem een mooi jasje voor, maar hij bleef nee schudden. Toen liet ik hem een andere mooie jas zien: z’n ogen gingen wijd open, zijn handjes gingen van de knopen af, hij maakte z’n jas los en liet het in zijn ogen zo kostbare vod op de grond vallen om die prachtige nieuwe jas aan te doen.
God zegt ook dat we niet alleen iets moeten afleggen, maar ook iets moeten aandoen: „Maar doet de Here Jezus Christus aan”. Als wij de Here Jezus als een nieuw kleed mogen aantrekken, zouden we dan maar niet gauw het oude afleggen? Want God heeft immers geweldige plannen met ons: Hij wil ons gebruiken als levende stenen voor de bouw van Zijn Gemeente. Maar dan moeten we ook gewillig zijn om ons te laten gebruiken, net als Jezus… en dat kan niet, tenzij we, zoals Paulus het zegt, de Here Jezus hebben aangedaan als een jas om ons heen. Maar dat past alleen over ons naakte lijf, ontdaan van alles wat in Zijn ogen vuilnis is!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 16-11-2014

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Luister naar priester Gabriel Naddaf uit Nazareth…

Een bijzonder optreden was het tijdens de 27e sessie van de Verenigde Naties: een toespraak, in het Arabisch, door priester Gabriel Naddaf uit Nazareth. ‘Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar christenen in veiligheid leven,’ merkte hij op.
Een aantal citaten uit zijn indrukwekkende toespraak:

 • ‘De aarde van het Midden-Oosten is gedrenkt met het bloed van christenen die er dagelijks worden gedood.’
 • ‘Weet u dat aan het begin van de twintigste eeuw christenen 20 procent van de totale bevolking van het Midden-Oosten uitmaakten? Vandaag is dat nog slechts 4 procent.’
 • ‘Weet u dat de afgelopen jaren jaarlijks ongeveer 100.000 christenen zijn gedood. En waarom? Niet omdat zij een misdaad hebben gepleegd, maar omdat zij geloven in Christus.’
 • ‘In Irak alleen al is 77 procent van de christenen gevlucht, terwijl duizenden zijn gedood. Ooit woonden er 2 miljoen christenen in Syrië, nu minder dan 250.000. Christenen in deze landen worden behandeld als tweederangs burgers. Ze worden gediscrimineerd. En waarom? Alleen vanwege hun geloof.’
 • ‘Christenen in het Midden-Oosten worden gemarginaliseerd, hun rechten ontkend, hun eigendommen gestolen, hun mannen gedood, hun kinderen bij hen weggehaald.’
  ‘Waar kunnen ze heen? Wie verdedigt hen? Wie zal hun bezit beschermen?’
 • ‘Als we kijken naar het Midden-Oosten, meneer de president, realiseren we ons dat er maar één plaats in het Midden-Oosten is waar christenen niet worden vervolgd. Eén plaats waar ze beschermd worden, waar ze vrijheid hebben om te aanbidden, zich te uiten, in vrede te leven en niet bestemd zijn om gedood te worden en uitgeroeid.
  Het is Israël, het land waar ik woon. De Joodse staat is de enige plaats waar de christenen in veiligheid leven. Beseft de wereld wel dat Israël christenen beschermt? Velen in de internationale gemeenschap hebben besloten Israël te bekritiseren.’
 • ‘In mijn visie is dit een dubbele misdaad. Door zo te doen, helpt de internationale gemeenschap degenen die ernaar streven Joden, Christenen, Druzen en Yazidi’s uit te roeien om politieke doeleinden. Hierdoor verergert de internationale gemeenschap de humanitaire crisis in het Midden-Oosten. Christenen verlaten nu het land van Christus op zoek naar veiligheid elders. Het is tijd dat de wereld wakker wordt en zich de waarheid realiseert van hen die ernaar streven de Joodse staat te vernietigen.
 • ‘De internationale gemeenschap versnelt de uitroeiing van christenen in het Midden-Oosten en in het Heilige Land, het land dat getuige was van de geboorte en het leven van onze Heere Jezus Christus. Als zij er niet meer zijn, wie blijven er dan nog over?’

‘Ik, vader Gabriel Naddaf van Nazareth, sta voor u en smeek: Wereldleiders en supporters van de vrede, stop degenen die de enige vrije Joodse staat in de regio willen vernietigen. Het is de schuilplaats waar haar burgers welkom zijn en worden beschermd. Het is de enige plaats waar christenen niet onder druk worden gezet om te verdwijnen.’
‘Ik smeek u uit de grond van mijn hart te luisteren naar de roep van de christenen in het Midden-Oosten voordat het te laat is en je alleen nog maar over hen kunt lezen in geschiedenisboeken.’

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 8-11-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wat een verschil !

Nu Egypte zeer ingrijpende veiligheidsmaatregelen neemt langs de grens met Gaza, hoor je er niemand over. Als Israël ditzelfde had gedaan, had de wereld op z’n kop gestaan.
Egypte maakt bij de grensplaats Rafah een gebied tot 500 meter breed vrij van elke bebouwing. Palestijnse bewoners kregen 48 uur de tijd om te vertrekken, waarna het Egyptische leger hun huizen met de grond gelijk maakte. Deze bufferzone heeft direct effect op zo’n 10.000 mensen. In het gebied zal onder meer een met water gevuld kanaal worden aangelegd, om te voorkomen dat de Palestijnen nieuwe smokkeltunnels maken, die uitkomen op Egyptisch grondgebied.
Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 8-11-2014

En… ondertussen is Egypte nog steeds bezig met vernietigen van huizen aan grens Gaza. Zie foto: pic.twitter.com/5qM13eKyZg
Bron: https://twitter.com/ILNewsAlerts (Israeli News Alerts) – 12-11-2014

Geplaatst in Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Palestijnse leider Abbas prijst gedode terrorist

De Palestijnse leider Abbas blijft oproepen tot terreur in Jeruzalem. Ook spreekt hij lovend over de Palestijnse aanslagen in Oost-Jeruzalem.
In zijn condoleancebrief aan de familie van de terrorist die rabbi Yehudah Glick probeerde te vermoorden, prijst hij de actie van de doodgeschoten terrorist Muatez Hijazi, die hij een ‘martelaar’ en ‘held’ noemt. Abbas noemt Hijazi een verdediger van de Palestijnse rechten en uit zijn woede over de Israëlische veiligheidsdienst die hem doodschoot. ‘Hijazi is nu in de hemel als martelaar voor de verdediging van de rechten van het Palestijnse volk en de heilige plaatsen,’ aldus Abbas.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt terecht dat de Palestijnse leider door het schrijven van zo’n brief verantwoordelijk is voor een verdere escalatie van geweld in Jeruzalem en in de Palestijnse gebieden.

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 8-11-2014

.

Geplaatst in Israël en/of het Midden Oosten, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Koerdische bekeerling: ‘Vandaag ben ik de gelukkigste persoon’

De wreedheid van de Islamitische Staat (IS) leidt tot ongekende openheid voor het Evangelie in diverse islamitische landen in het Midden-Oosten. Ik heb er al vaker over geschreven en ik kan erover blijven schrijven, want het is zo wonderlijk wat daar allemaal gebeurt.
Een nieuwsgierige kolonel van de Koerdische strijdkrachten, die in Irak mee vocht tegen de IS-strijders, kwam in contact met een Iraaks hulpverleningsteam, dat zich inzette voor mensen in nood. Hij wilde weten waarom ze dat deden. Ze vertelden hem dat ze de liefde van Christus wilden verspreiden en dat ze hulp ontvingen van Christian Aid Mission, een christelijke hulporganisatie. Ze deelden voedsel, kleding, bedden, medicijnen en Bijbels uit.
De kolonel zag in deze mensen iets van de liefde van Christus. Deze christenen brachten elke dag liefde, vrede en hulp naar de mensen in nood.
Deze kolonel was een divisiecommandant van de Peshmerga’s, de gewapende strijdmacht van het Koerdische regionale bewind. Met zijn eenheid probeert hij de opmars van de Islamitische Staat (IS) te stoppen. Met de hulp van Amerikaanse bombardementen hebben de Peshmerga’s een deel van het gebied weer in handen gekregen.
Toen de kolonel een gesprek over de Heere Jezus had met de leider van het team, kwam hij tot geloof. Hij boog zijn hoofd en ging in gebed. Hij vroeg Christus om in zijn leven te komen en ontving een exemplaar van de Bijbel.
De kolonel sprak: ‘Vandaag ben ik de gelukkigste persoon, ik had het voorrecht deze belangrijke beslissing te mogen nemen.’
Wat er met de kolonel gebeurde, gebeurt met heel veel mensen in Irak. In grote aantallen komen Iraakse vluchtelingen in het Koerdische Erbil en omgeving tot geloof in de Heere Jezus. Overal heen verschijnen tentkerken in de vluchtelingenkampen.
Volgens de directeur van de hulpverleningsorganisatie denk je onder normale omstandigheden goed na over wat de beste strategie is om het Evangelie door te geven, maar ‘nu is het de uitdaging om voldoende aandacht te kunnen besteden aan alle mensen die de Heere Jezus willen leren kennen. Het is zelfs zo dat we niemand ontmoeten die de Evangelieboodschap afwijst.’
In deze vluchtelingenkampen is de oogst groot, maar werkers om aan deze vluchtelingen de noodzakelijkste levensbehoeften en het Evangelie uit te delen, zijn er te weinig. Ook in de gebieden waar IS het voor het zeggen heeft, is de nood groot. Volgens de directeur zijn ook daar nog christelijke werkers, die hun leven riskeren om aan de mensen daar het Evangelie vertellen en hen tot Christus leiden. Ze zijn er getuige van de meest gruwelijke verschrikkingen. Hij vertelt dat in Qaroqosh Iraakse kinderen zijn onthoofd die weigerden Christus te verloochenen. De vervolging dwingt nieuwe christenen om hun vertrouwen alleen op God te stellen.

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 1-11-2014

Geplaatst in Bekering, Evangelisatie, Gebed, Getuigenis, Goed Nieuws-berichten, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Red Asia Bibi van de doodstraf (onderteken s.v.p. de petitie)

Op 16 oktober jl. is, in hoger beroep door een Hogere Pakistaanse Rechtbank, het doodvonnis tegen Asia Bibi bekrachtigd.
In 2009 werd deze Pakistaanse christin gearresteerd, na een woordenwisseling met enkele moslimvrouwen. Deze vrouwen weigerden water van haar aan te nemen, omdat ze als christen onrein zou zijn. Tijdens de discussie die daarop ontstond, werd Asia ervan beschuldigd dat ze de profeet Mohammed beledigd zou hebben. In november 2010 werd ze daarom door de rechtbank veroordeeld tot de dood door ophanging.
Asia is getrouwd met Ashiq Masih. Samen hebben ze vijf kinderen. Het gezin verblijft op een onderduikadres vanwege de talloze doodsbedreigingen die ze krijgen sinds hun vrouw en moeder werd veroordeeld. Twee vooraanstaande Pakistaanse politici, die zich hebben ingezet voor de vrijlating van Asia, zijn inmiddels vermoord.
De advocaten van Asia Bibi tekenden hoger beroep aan tegen het doodvonnis, maar omdat de hogere rechtbank de uitspraak heeft bevestigd, betekent dit dat Asia alleen nog vrijgesproken kan worden door het Pakistaanse Hooggerechtshof. Ondanks de blasfemiewetten, die de dood als enige straf voor godslastering voorschrijven, is in Pakistan nog nooit iemand geëxecuteerd voor dit ‘vergrijp’. De druk op de rechtbank door extremistische moslims is echter erg hoog en maakt het voor rechters moeilijk om eerlijk recht te spreken.

Jubilee Campaign, de ChristenUnie en de SDOK doen middels een petitie nog een allerlaatste poging om te voorkomen dat Asia Bibi de doodstraf krijgt. Doe mee en onderteken de petitie. Als u klikt op de link redasiabibi.nl, komt u bij de petitie. Blijft u ook voor haar en haar man en kinderen bidden.

Bron: Dirk van Genderen, Nieuwsbrief 1-11-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Gebed, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen