Wie wil er opstaan voor de christenen?

Joodse wereldleider luidt noodklok

“Waarom is de wereld stil, terwijl christenen in het Midden-Oosten en Afrika worden afgeslacht? In Europa en de Verenigde Staten hebben we demonstraties gezien na de tragische dood van Palestijnen die door Hamas als menselijke schilden zijn gebruikt. De Verenigde Naties (VN) hebben vragen gesteld en richt zijn woede op Israël, een land dat zich verdedigt tegen een terroristische organisatie. Maar op de barbaarse slachting van duizenden christenen wordt achteloos gereageerd,” schrijft Ronald S. Lauder, voorzitter van de World Jewish Congress. In de New York Times luidt hij de noodklok.
Het Midden-Oosten en delen van Centraal-Afrika raken volledige christelijke gemeenschappen kwijt, nadat zij er eeuwenlang hebben geleefd. De terreurgroep Boko Haram heeft in Nigeria dit jaar honderden christenen ontvoerd en twee weken geleden de christelijke stad Gwoza ingenomen. Een half miljoen christelijke Arabieren zijn uit Syrië verdreven tijdens de burgeroorlog die al 3 jaar aan de gang is. In Libanon en Soedan zijn christenen vervolgd en vermoord.
President Obama moet worden geprezen voor de luchtaanvallen in Noord-Irak, nadat tienduizenden Yezidi’s op de vlucht sloegen. Deze mensen waren gestrand op een berg, die was omsingeld door soennitische militanten. Helaas waren de luchtaanvallen niet genoeg om de golf van terrorisme te stoppen.

Islamitische Staat
De Islamitische Staat (IS) is geen losse coalitie met allerlei jihadistische groeperingen, maar een krachtige militaire organisatie die er met een succesvolle strategie in is geslaagd om een groot gedeelte van Irak in te nemen. IS heeft geld uit banken en voorraden goud uit winkels geroofd en olievoorraden onder controle gekregen om haar moordmachine te financieren. Daardoor is IS misschien wel de rijkste islamitisch-terroristische groepering in de wereld. Op meedogenloze wijze richt men zich op sjiieten, Koerden en christenen.
“Ze hebben kinderen onthoofd en hun hoofden op een stok gespietst,” zei een Chaldeeuws-Amerikaanse zakenman, genaamd Mark Arabo, tegenover CNN. Hij beschreef een situatie in een park in Mosul. “Steeds meer kinderen worden onthoofd, moeders worden verkracht en vermoord en vaders worden opgehangen.” Deze week zijn 200.000 Arameeërs hun geboortegrond rond Ninevé ontvlucht. De grootschalige onverschilligheid rondom IS, met haar massa-executies van christenen is niet alleen verkeerd; het is obsceen.

Lijden van christenen
In een toespraak voor duizenden christenen in Boedapest, riep ik in juni op om niet te zwijgen over de toenemende dreiging van antisemitisme in Europa en het Midden-Oosten. Maar ik wil ook het lijden van christenen niet negeren. Historisch gezien is het bijna altijd andersom: Joden zijn heel vaak een vervolgde minderheid geweest. Maar Israël is één van de eerste landen die christenen in Zuid-Soedan te hulp schoot. Christenen kunnen hun godsdienst openlijk in praktijk brengen in Israël in tegenstelling tot een groot gedeelte van het Midden-Oosten.
De band tussen Joden en christen is glashelder. We delen veel meer met elkaar dan andere religies. We lezen uit dezelfde Bijbel en delen een morele en ethische kern. Momenteel delen we helaas ook hetzelfde soort lijden: christenen sterven omwille van hun geloof, omdat ze weerloos zijn en omdat de wereld dit koud laat. Mensen met een goed hart zouden moeten opstaan en oproepen tot het stoppen van deze weerzinwekkende golf van geweld. Het is niet zo dat we machteloos zijn. Ik schrijf dit als burger van de sterkste militaire macht ter wereld. Ik schrijf dit als een Joodse leider die geeft om mijn christelijke broeders en zusters.
De Joodse mensen begrijpen maar al te goed wat er kan gebeuren als de wereld stil  blijft. Deze golf van terrorisme moet gestopt worden.

Bron: CIP, 22-8-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Israël en/of het Midden Oosten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Blijf nuchter onder alles, aanvaard het lijden…

“Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.” (2 Tim. 4:5)

Lezen: Filippenzen 4:4-9 (Ga naar dit bijbelgedeelte)

Het is volkomen ten onrechte als men beweert dat Christenen niet met hun beide benen op de grond durven staan en liever in illusies leven. De Bijbel roept op velerlei wijzen op tot grote nuchterheid. Het zijn juist de ongelovigen die redenen genoeg hebben om niet meer nuchter te zijn en te vluchten in allerlei dromen. Het toenemende gebruik van drugs is daar wel een bewijs van! Maar… vele kerkelijke jongeren roken ook stickies…!
Nuchter zijn betekent o.a. de waarheid onder ogen durven zien en die is benauwend, ja zelfs ondraaglijk voor wie het grote geheimenis van het werkelijk Christen-zijn niet heeft begrepen. En als we niet hebben geleerd om ons te allen tijde te verblijden in de Here, dan is het maar beter om nooit meer nuchter te worden!
Jezus heeft gezegd: „Ziet toe, weest niet verontrust!” (Matt. 24:6), terwijl door egoïsme en ongeloof de ellende in de wereld toeneemt. Verontrust zijn, is een gevolg van te weinig vertrouwen in God; het is dus ongeloof! Want wat er ook gebeurt in deze wereld, het is alles „wat Uw hand en Uw raad tevoren had bepaald, dat geschieden zou” (Hand. 4:28). Wanneer we ons daar meer bewust van worden, worden we niet verontrust, maar gaan we bidden om meer vrijmoedigheid om te getuigen (Hand. 4:29).
Maar hoe kun je vrijmoedig zijn, als je niet blij bent? Daarom zegt Paulus dat we ons onder alle omstandigheden moeten verblijden in Hem, Die ons niet verlaten zal. Laten we, meer dan ooit, leren om nuchter te blijven en alleen op Hem te vertrouwen. Laten we bereid zijn om onze gedachtenwereld onder Zijn controle te brengen en ons denken zo te laten vullen met het goede, dat de God des vredes werkelijk met ons kan zijn!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 19 augustus,

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , | 1 reactie

De strijd gaat door…

Laten we deze week in onze samenkomsten aandacht besteden aan en bidden voor onze broeders en zusters die zo verschrikkelijk worden vervolgd in Irak en Syrië en in nog tal van andere landen als Nigeria, Noord-Korea en Soedan.
Er wordt steeds meer bekend over de gruwelen die de christenen in Irak en Syrië moeten ondergaan. Honderden, duizenden zijn er al onthoofd door de IS (Islamitische Staat), onder wie veel kinderen. Velen zijn verkracht, levend begraven, worden gekruisigd. De satan gaat tekeer als een brullende leeuw om Gods gemeente op aarde te vernietigen, maar dat zal hem nooit lukken.
En wat doen wij? Het is zo ver weg! We vinden het wel erg, maar we voelen ons machteloos. Laten we mee-lijden met onze broeders en zusters. Voel hun pijn, hun verdriet, hun angst. Breng hen bij Gods troon!
Hebreeën 13:3 zegt: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’
Grote spanning heerst er nog steeds aan de grens van Oekraïne met Rusland. Het lijkt wel een schaakwedstrijd tussen Oost en West, waarbij opvalt dat Rusland het spel slim speelt.
Waarom staan er zoveel Russische troepen aan de grens met Oekraïne en wat wil Rusland met die enorme kolonne hulpgoederen? En waarom keren Oekraïne en het Westen zich zo provocerend tegen Rusland? De laatste zet van Oekraïne is om ook een konvooi hulpgoederen richting het oosten te sturen.
Voor de agrarische sector in ons land is de situatie extra wrang, omdat de Russische boycot met name de mensen treft die in deze sector werkzaam zijn.

Wat een getuigenis!
Wat velen niet weten, is dat er aan boord van het neergeschoten Maleisische vliegtuig ook een Joodse man was. Een lezer van de Nieuwsbrief, evangelist Johan Schep, meldde mij hierover: ‘Van 1974 tot 1982 leefde ik in de Sinaï. Daar ontmoette ik Dov Avnon. Op wonderlijke wijze kwam hij tot wedergeboorte door het lezen van het geïnspireerde woord van God.’
Dov besloot een poosje uit Israel weg te gaan en verbleef toen bij Johans ouders. Op een dag kwam Johans zus thuis met haar vriendin Janet, op wie Dov straalverliefd raakte. Een poosje later trouwden ze en ze bleven in Nederland wonen. Ze kregen drie kinderen, die alle drie hun legertijd in Israel hebben vervuld. Hun jongste zoon, Ithamar, studeerde in Australië en was over in Nederland voor de bruiloft van zijn zus.
Een week eerder had hij een zeer waardevol gesprek met zijn vader. Hij zei: ‘Vader, ik ben u zo dankbaar dat ik Yeshua in mijn hart heb aangenomen. Hartelijk bedankt dat u mij met de Bijbel hebt opgevoed.’
In Israel werd gemeld dat er geen Israëli’s in het vliegtuig zaten. Zijn opa heeft toen de media gemeld dat zijn Joodse kleinzoon op stoel 30H zat. Daarom wapperde ook de vlag van Israel tussen de vlaggen.
Dov en Janet gingen elke dag samen naar het vliegveld in Eindhoven om bij de aankomst van de kisten te zijn. Iemand van de marechaussee kwam naar Dov toe en zei: ‘Wat zijn jullie toch rustig.’ Dov getuigde toen: ‘Zo zeker dat jullie weten dat er dode lichaamsdelen in die kisten zitten, zo zeker weten wij dat onze zoon leeft en thuis is bij de Here Jezus in de hemel.’ Wat een getuigenis!

Razendsnelle opmars IS
De razendsnelle opmars van de IS is zeer verontrustend. Het is niet beperkt tot Irak en Iran, IS wil zijn machtsgebied verder uitbreiden. Israel heeft ermee te maken in Gaza, maar ook wij in Den Haag. Gaf ik eerder burgemeester Van Aartsen nog een herkansing om daadkrachtig op te treden tegen IS-demonstranten en overige antisemitische demonstranten, inmiddels is het de afgelopen weken behoorlijk uit de hand gelopen. De toenemende onrust in de Schilderswijk vraagt om zeer snel en krachtig optreden. IS-vlaggen en antisemitische leuzen moeten per direct strafbaar worden gesteld, in Den Haag en in heel ons land.
De schade die is aangericht, is al te groot. Er is angst onder Joodse mensen in ons land. Ze weten dat ze gevaar lopen. Stenen worden door de ruiten gegooid, ze worden uitgescholden, ze worden bedreigd, leuzen klinken: ‘Dood aan Israel’. En niet alleen in ons land, maar wereldwijd neemt de haat tegen Joodse mensen toe.
In door IS gecontroleerd gebied moeten christenen het zogenaamde ‘nasrani’-teken dragen. Het betreft de Arabische letter N, van Nazarener. Dat het ook in ons land niet ongevaarlijk is dit teken te dragen, ervoer priesterstudent Jaider Chantré Sánchez afgelopen zondag in Utrecht. Toen hij na afloop van de mis op straat liep met een T-shirt aan met het nasrani-teken, kwam hij twee moslimmannen in religieuze kleding tegen. Ze zagen het teken op zijn T-shirt, spuugden op de grond en schreeuwden: ‘We gaan jullie allemaal vermoorden, jullie zullen van de aarde verdwijnen’.
Zoals altijd krijgt ook nu Israel weer de schuld van de vele doden in Gaza. Volkomen onterecht, overigens. Zelfs de Amerikaanse president Obama weigerde tijdens de strijd in Gaza een zending raketten aan Israel om de wapenvoorraden aan te vullen.
Bizar trouwens dat een Haagse ambtenaar twitterde: ‘ISIS heeft niets met de islam te maken. Het is een vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam zwart willen maken.’ Terecht heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie Yasmine Haifi, die lid is van de PvdA, geschorst. Hoewel ze het bericht heeft verwijderd, staat ze nog steeds achter wat ze heeft geschreven.
In Israel klinkt de vraag waarom Hamas niet definitief is uitgeschakeld in de recente strijd. Nu weet je zeker dat er na verloop van tijd weer nieuwe raketbeschietingen zullen komen. In Egypte wordt zelfs (indirect) overlegd met Hamas over hoe het nu verder moet. Kennelijk wil Israel Hamas als gesprekspartner houden, mogelijk uit angst voor de komst van IS naar Gaza. Of dit wijs is, betwijfel ik ten zeerste. Het is onmogelijk vrede te sluiten met een terreurgroep die uit is op jouw ondergang.
Israel houdt er trouwens zeer serieus rekening mee dat de afgelopen weken ook al door IS raketten vanuit Gaza zijn afgeschoten op Israel. Dat maakt de situatie voor Israel nog dreigender en gevaarlijker.
Het is veelzeggend dat tijdens de recente strijd tussen Hamas en Israel toch nieuwe Joodse immigranten het land binnenkwamen om er een nieuw bestaan op te bouwen. God brengt Zijn volk thuis. Dat kan niemand tegenhouden.

Genocide
De Yezidi’s boven op een berg in Irak hebben de aandacht van de wereld getrokken. Terecht. Velen van hen zijn al gedood. Ze zijn uitgehongerd. Telkens lukt het groepen Yezidi’s een veilig heenkomen te vinden in Koerdisch gebied. De wereld is langzaam wakker aan het worden en biedt hulp, zij het mondjesmaat.
Vreemd genoeg zitten de christenen in hetzelfde gebied nog steeds te wachten op hulp. Waarom zij niet? Zeker, ze zitten niet op berg, wat het verhaal spannender zou maken.
Nu wordt er in de politiek over gesproken of er sprake is van een genocide door IS. Er wordt gezegd dat er vermoedelijk sprake is van genocide. Ondertussen is er al maanden, jaren sprake van een genocide onder de christenen in diverse landen in het Midden-Oosten en Afrika. Laten we als Nederland, door de politiek, krachtiger daadwerkelijk steun aan hen verlenen.
De wereld heeft vaak geen oog voor christenen die vervolgd en vermoord worden, maar God in de hemel ziet het wel. Hij weet wat Zijn kinderen wordt aangedaan. En weet u, Hij opent de hemel voor hen als ze op aarde niet langer welkom zijn.
Wat een moment zal dat zijn, wanneer ze daar aankomen en bekleed zullen worden met lange witte klederen. Vanaf dat moment mogen ze delen in de heerlijkheid van de Here Jezus. In Zijn nabijheid. Voor eeuwig. Met Hem zijn ze meer dan overwinnaars. Dat is nu nog niet zichtbaar, maar dat zal zichtbaar worden bij de wederkomst van de Here Jezus, die aanstaande is.

  • Ter afsluiting Romeinen 8:35-39:
    “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.”

Bron: Dirk van Genderen, 15-8-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Demonische invloed/bezetenheid etc., Gebed, Israël en/of het Midden Oosten, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie schorst ambtenaar om (rare) ISIS-tweet

De ambtenaar die twitterde: „ISIS heeft niets met Islam te maken… is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart maken”, is met onmiddellijke ingang geschorst. Dat is woensdag besloten na overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nemen „volstrekt afstand” van de uitlatingen die de betrokken ambtenaar later verwijderde. „Realiseer mij de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn werk. Dit was nimmer mijn bedoeling”, twitterde Yasmina Haifi woensdag nadat ze de gewraakte tweet had verwijderd.
De vrouw werkt bij het Nationaal Cyber Security Center. „Omdat haar uitlatingen rechtstreeks betrekking hebben op het werk van de NCTV, vormt dat aanleiding om haar detachering van werkzaamheden bij NCSC/NCTV met onmiddellijke ingang te beëindigen”, zo luidt de toelichting. Er volgt nog een gesprek om te bezien welke maatregelen verder moeten worden genomen.
In de Tweede Kamer vroegen Joram van Klaveren en Louis Bontes, PVV en CDA al om maatregelen aan de minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Van Klaveren en Bontes vinden „dat een persoon die zulke denkbeelden uitdraagt en werkt als projectleider van het Nationaal Cyber Security Center, en dus ook met staatsgeheimen, een gevaar voor de staatsveiligheid kan zijn”. Het CDA vroeg zich af wat het overheidsbeleid is „met betrekking tot ambtenaren die de terreurorganisatie IS steunen, hun daden bagatelliseren of anderen de schuld geven”.
Gestoord, ontslaan, aldus PVV-leider Geert Wilders die wilde weten of Opstelten bereid is „deze ambtenaar per direct te ontslaan en ervoor te zorgen dat zij nooit meer in dienst mag worden genomen bij de overheid”.
Haifi reageerde woensdagmiddag in het radio-programma de Nieuws BV op de schorsing in verband met haar omstreden tweet. „Vrijheid van meningsuiting geldt kennelijk voor bepaalde groepen. Er wordt met twee maten gemeten. Kennelijk mogen bepaalde zaken niet gezegd worden.” Ze vindt dat een ambtenaar ,,ook recht heeft zijn mening te uiten.”
Opvallend is dat de vrouw haar opvatting over een link tussen IS en zionisme niet terugneemt. Ze zegt op internet diverse artikelen te hebben gevonden die volgens haar wijzen op een ,,link tussen IS en de zionistische staat Israël.” De vrouw zei dat ze nu „kennelijk moet boeten.” IS kan volgens haar „onmogelijk” een islamitische organisatie zijn, zei ze op de radio. Ze zei niet te hebben vermoed dat haar tweet zo’n storm aan reacties zou opleveren.
De islamitische demonstranten die recent “Dood aan de Joden” riepen in de Schilderswijk, zijn „niet representatief” voor de wijk, zegt Haifi, die betrokken is op een de wijk. Er leven in de wijk nogal wat jongeren die zijn „uitgesloten van deelname aan de maatschappij”, zegt Haifi, die Haags voorzitter is van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen. Jongeren voelen zich weggezet door de media, aldus de ambtenaar.
Bron: RD.nl, 13-8-2014

.

NOOT A. Klein
Lees eventueel ook nog:
‘ISIS is plan zionisten om islam zwart te maken’

Geplaatst in antichristelijke machten, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een wereld in spanning…

Wat gebeurt er toch in de wereld?

  • De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen dagen snel toegenomen. Sommigen spreken al over een mogelijke Derde Wereldoorlog. Inmiddels heeft Amerika al enkele aanvallen uitgevoerd in Syrië, om nu de opmars van ISIS te stoppen.
  • In een interview met CNN vertelde de uit Irak afkomstige zakenman Mark Arabo: ‘Het christendom in het Iraakse Mosul is dood. Er vindt een holocaust op christenen plaats. Kinderen worden onthoofd, moeders verkracht en gedood en vaders worden opgehangen.
  • Ook de strijd in Gaza is nog niet voorbij.

De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een adembenemend tempo op.
Het begon allemaal met het neergestorte vliegtuig in Oekraïne. Al snel wees het Westen met de beschuldigende vinger naar Rusland, hoewel er nog steeds geen overtuigend bewijs voor is. Rusland voelt zich aangevallen en stuurt in reactie weer meer troepen naar de grens met Oekraïne.
Nu de NAVO zich openlijk opstelt achter Oekraïne en het Westen de boycotmaatregelen tegen Rusland verscherpt, komt ook Rusland met nieuwe boycotmaatregelen tegen het Westen. De internationale handel komt behoorlijk onder druk te staan. Met name de Nederlandse agrarische export wordt zwaar getroffen.
De media kunnen het bijna niet meer bijhouden. Het ene conflict is nog niet voorbij, of een nieuwe, gemakkelijk ontvlambare situatie dient zich alweer aan. Obama dreigt, maar lijkt onmachtig. Iedereen vraagt zich af wat Poetin van plan is. Gaat hij militair ingrijpen in Oekraïne of blijft het bij wapengekletter?

Is dit de vervulling van Ezechiël 38 en 39?
Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van iemand die benieuwd was naar mijn mening over de huidige situatie. Hij is ervan overtuigd dat Ezechiël 38 en 39 nu werkelijkheid zullen worden.[1] Hij verwacht dat Poetin in actie gaat komen en militair in zal grijpen in Oekraïne en vervolgens op zal trekken richting Israël. Daar gaan immers beide hoofdstukken over.
Iedereen wil natuurlijk weten hoe de huidige ontwikkelingen passen in het profetische Woord. En wat dat betreft, stel ik me zeer terughoudend op. Zovelen – ook oprechte gelovigen en voorgangers – zijn eerder al de fout ingegaan en hebben later moeten toegeven dat ze het niet goed zagen.
We moeten het profetische Woord niet als spoorboekje gebruiken om aan te geven wat er morgen gaat gebeuren in de wereld en in Israël. Wel zien we in het profetische Woord Gods hand in de geschiedenis, de hand van de Here Jezus in de wereld, in Israël, Die alles heenleidt naar het moment van Zijn terugkeer op deze aarde.
Lees verder >>>
Bron: Dirk van Genderen, 8-8-2014

.

NOOT A. Klein
[1] Lees eventueel, in de verhelderende studie De Russische Opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39), waarom wij denken dat dit of een soortgelijk scenario wel eens DE trigger kan zijn voor een (3de) wereldoorlog.
Zie eventueel ook nog het door ons verwachte “Eindtijdscenario” (in fasen vermeld).

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Israël en/of het Midden Oosten, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

…waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.(1 Kor. 10:11)

Lezen: Hebreeën 12:25-29 (Ga naar dit Bijbelgedeelte)

Onze dagtekst laat duidelijk zien dat we geen vrijblijvende beschouwing over het volk Israël mogen hebben. Alles wat in de dagen van het Oude Testament gebeurde, is voor ons, over wie het einde der eeuwen is gekomen, tot een ernstige en waarschuwende boodschap geworden.
De Bijbel zegt dat in de laatste dagen spotters zullen komen die zeggen: „Waar blijft de belofte van Zijn komst?” (2 Petr. 3:4).
Als wij ons niet laten verblinden door het valse optimisme van deze tijd, dan zien we aan alle dingen die om ons heen gebeuren, dat Gods Woord meer en meer in vervulling gaat wat betreft het einde der eeuwen. Maar juist omdat we in het ‘laatste uur’ leven, moeten wij toezien dat wij Hem, die spreekt, niet afwijzen. Wat wordt er bedoeld met afwijzen? Precies wat Israël in de woestijn deed, vlak voor zij het Beloofde Land ingingen: Horen naar wat God zegt maar er niet naar handelen!
Niet alleen onze West-Europese cultuur staat op het punt ten onder te gaan, maar de gehele wereld spoedt naar het einde, zoals in de Bijbel al duizenden jaren geschreven staat dat het gebeuren zal. Maar wie zijn vertrouwen op de Here Jezus heeft gesteld, richt met een dankbaar hart zijn oog op God. Want wij verwachten een onwankelbaar Koninkrijk. Is het niet heerlijk naar een onwankelbaar Koninkrijk te mogen uitzien, terwijl de gehele wereld wankelt? Laten we daarom vooral niet meegaan in het pessimisme van zovelen, maar laten we dankbaar zijn en daardoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze, met eerbied en ontzag, want “onze God is een verterend vuur”!

Bron: Bijbels dagboek voor vreemdelingen, 5-8-2014

Geplaatst in Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Arabist prof. Hans Jansen: Na Joden zijn christenen aan de beurt

Het gedogen van wetsoverschrijdingen in naam van de islam, zoals het roepen van antisemitische leuzen, leidt slechts tot nog grotere minachting voor die wet en de handhavers ervan.
Dat stelt arabist prof. Hans Jansen vandaag in zijn zaterdagcolumn op GeenStijl. Inschikkelijkheid wordt door Noord-Afrikanen als zwakte uitgelegd en als aanmoediging om nog fanatieker hun eisen te stellen.
De islam valt daarom niet in te passen in een cultuur met judeo-christelijke wortels. De toonaangevende kringen in Europa willen dit echter niet onder ogen zien. Zij vinden dergelijke opvattingen getuigen van “ziekelijke islamofobie of rassisme”, aldus Jansen. Maar hoe verdraagzaam en altruïstisch deze mensen ook denken te zijn, “al diegenen die zij als rassist of islamofoob hebben geïdentificeerd, willen ze stevig laten aanpakken.”
Kennis van zaken en realisme over de islam worden door hen in kwade reuk gebracht en zelfs gebrandmerkt als “rechts-extremistisch”. Van de politiek valt geen soelaas te verwachten. Politici hebben geen oog meer voor het belang van hun land en volk, omdat ze alleen nog geïnteresseerd zijn in “een overbetaalde baan bij de Europese Unie”. Dat corrumpeert hen volledig.
“Bestaat er iets als een kosmisch evenwicht?”, vraagt Jansen zich af. “Het moet haast wel, want de politici die nu wegkijken van wat de Joden wordt aangezegd, zullen gaan ondervinden wat het Arabische spreekwoord ‘Na de zaterdag komt de zondag’ betekent. Dat spreekwoord betekent dat na de Joden de christenen er aan gaan.”
Seculiere politici die denken daarbij vrijuit te gaan, zouden wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen, waarschuwt Jansen. Ook hun kan de rekening gepresenteerd worden, want “de islamitische definitie van ‘Christen’ is nogal ruim”.
Lees hier de volledige column van Hans Jansen

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 2-8-2014

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen